Målare i arbete

Välkommen! Här kan du läsa om allt som har med bygg och inredning att göra, från takläggning och snickeri till tapetsering och golvslipning. Vi önskar er mycket nöje!

Hemsidan drevs tidigare av Bygg & Interiör som ingår i Woody-gruppen och är delägare i Interpares. Nu fungerar den som en fristående blogg. Woodybyggvaruhus finns på 123 ställen i Sverige, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Två av dessa ställen är Bygg & Interiör i Katrineholm och Flen. Woody Bygghandel är Sveriges största byggvarukedja.

 

Sida 3

Vill du ha en badrumsrenovering?

23 okt 2018

Önskar du dig nya, fina ytor i badrummet? Är det flera år sedan ditt badrum såg röken av en renovering? Det finns mycket nytt inom badrumsinredning som är snyggt. I år ser vi en hel del färgglatt kakel och som har andra former än de typiska kvadratiska eller rektangulära formerna. Bara om man är van vid hantverk och har gjort tidigare renoveringar kan man renovera om badrummet. Det är många saker som endast en professionell hantverkare kan göra, som rätt lutning på badrumsgolvet för att vatnet ska rinna åt rätt håll, liksom fuktspärr i badrum som förhindrar vattnet att skada badrummet.

Riva är riskabelt om man inte vet hur man ska göra

Även en rivning av badrummet kan vara svårt att genomföra om man inte är en professionell hantverkare och har rivit inredning tidigare. Man kan bland anant skada sig själv, eller skada köket ännu mer om man inte vet hur man ska gå tillväga. Dessutom är det en hel del elektriska sladdar och kablar som är farliga att riva ut på egen hand och som lekman. Det är också svårt att dra om rör om man skulle vilja flytta på handfat, badkar eller duchen. Till det krävs en erfaren VVS-montör.

Anlitar du en hantverksfirma, välj då en med totalentreprenad

Det bästa man kan göra om man vill anlita proffs, är att anlita en hantverksfirma som erbjuder totalentreprenad. På det sättet slipper du agera egen byggherre och planera när de olika hantverkarna ska komma in i arbetet och göra sin sak. Om du någon gång har anlitat hantverkare som aldrig svara när du ringer och ringer, vet du hur fustrerande det är att få tag i dem. Det vill man inte. Då är det bättre att anlita hantverkare som kan sköta det själva. Det gäller att anlita hantverkare som erbjuder en totalentreprenad. Då planerar de själva inom företaget hur de gör för att slutföra arbetet med badrumsrenoveringen. Du får en kontaktperson som ser till att hålla dig uppdaterad med allt som gäller badrumsrenoveringen.

Finns 1000-tals hantverkarfirmor i Stockholm – vilka ska du välja?

Det finns så många hantverksfirmor bara i Stockholm, vilka ska man välja bland alla dem? Vad är viktigt när man anlitar ett företag som ska ta hand om hela renoveringen av ett badrum? Att de är utbildade inom det som de ska arbeta med, är väl det minsta man kan begära, men om de har tagit viktiga certifikat, visar det på att de är ambitiösa och vill lära sig nytt. Har de också ansvarsförsäkring, visar det att de tar ansvar för om något händer under arbetets gång. Har de nöjd-kund-garanti visar det att de är måna om att deras kunder ska bli nöjda. Läs mer här om hantverkare i Stockholm.

Spar tegelpannorna när du renoverar taket

10 okt 2018

Det har tyvärr blivit en trend bland husägare i Uppsala att man kasserar gamla tegelpannor i samband med en takrenovering. Okunskap, arrogans och någon sorts missriktad statusjakt torde vara anledningarna till detta. Det finns en föreställning om att allt på ett hus av nödvändighet måste vara helt nytt och fräscht. Inget kunde vara längre från sanningen. Charmen i ett hus ligger alltid i originaldelarna, det gäller fasaden, det gäller fönstren, snickarglädjen, trädgården och framför allt gäller det taket.

Ett vackert gammalt tegeltak med patina smälter in med huset det ligger på och ger det ett värdigt och stilfullt utseende. Att byta ut gamla funktionsdugliga tegelpannor för att de ” ser gamla ut” är bara korkat och borde vara förbjudet, vilket det också är i vissa delar av Uppsala där detaljplanerna tillåts styra över vad som får och inte får göras med kulturmärkta hus.

Spara teglet, byt ut papp och läkt

Det finns oftast ingen anledning att slänga gamla tegelpannor. De kan ha en närmast obegränsad livslängd. Detta är kanske särskilt sant i Uppsala, där de flesta gamla tegeltak är lagda med pannor från Ekeby Bruk, det stora tegelbruket i västra Uppsala som var aktivt från 1880-talet och nästan hundra år framåt. Tegelpannor från Ekeby Bruk är formpressade och har stämpeln ”Upsala-Ekeby” på undersidan.

Vid en takrenovering är det oftast bara de underliggande materialen som måste bytas ut, takpappen och läkten. Detta bör ske ungefär vart trettionde år, men ett tak måste så klart inspekteras regelbundet varje år. Det kan hända att man kan vänta med att renovera, och det kan hända att det måste göras snarare än man trott. Det som i de flesta fall är sant är att tegelpannorna kan sparas.

Bra takläggare i Uppsala

Anlitar du en bra takläggare i Uppsala kan denne hjälpa dig att bedöma ditt tak. För det mesta sparar man tegelpannorna när man renoverar. Man lägger dem helt enkelt varsamt åt sidan, byter ut det underliggande taket och lägger sedan tillbaka tegelpannorna på det nyrenoverade, fuktsäkra taket. Enstaka pannor som gått sönder eller verkar för spröda kan med fördel bytas ut mot udda pannor som köpts in från någon byggnadsvårdsbutik eller tegelantikvarie. Det är inte heller ovanligt att takläggare i Uppsala har ett stort lager med tegelpannor från Ekeby som lätt smälter in bland de andra pannorna på ditt tak.

Ta ditt ansvar som husägare

Som husägare i Uppsala är det viktigt att man tar ansvar för huset och för både dess förflutna och dess framtid. Att tanklöst byta ut ett gammalt fint tegeltak, för att man lever under föreställningen att allt på ett hus måste vara nytt och fräscht, är inte ok. Som husägare är man bara en i raden av ägare som kommer och går. Huset bör ges den respekt det förtjänar och i detta ingår att visa vördnad för dess originaldetaljer. Därför ska du alltid försöka bevara hellre än byta ut. Detta gäller inte minst tegelpannor vid en takrenovering.

Du bör dessutom alltid anlita en bra takläggare i Uppsala med kunskap om gamla tegeltak och erfarenhet av vad som krävs för att utföra en varsam takrenovering. Gör du det, gör du vad som är bäst för huset, och dess framtida ägare kommer att tacka dig.

Vattenskadorna ökar i Sverige

29 sep 2018

Om man tittar till antalet vattenskador så finns det all anledning att rycka lite på ögonbrynen. Under de senaste åren så har nämligen ökningen varit extremt stor och detta kan rent procentuellt översättas med en ökning med 10 %. Den vanligaste vattenskadan är svår att förhindra då den innebär att vatten i rör och ledningar fryser. Då det sedan tinar så kan rören i fråga spricka och genom detta orsaka en vattenskada.

En sådan skada kan - med tanke på att vi bor i land med väldigt kalla temperaturer - vara omöjligt att förutse; men här kan bättre kontroller, exempelvis genom rörinspektioner, vara en lösning. Äldre stammar löper större risk och genom en rörinspektion så kan man som fastighetsägare också vidta åtgärder - stambyte eller en relining - som minimerar risken för vattenskador.

Installerar du diskmaskinen på egen hand?

Den andra typen av vattenskada är på många sätt betydligt lättare att förutse och också förhindra. Många tror att vattenskador är vanligast i badrummet. Så är inte fallet. Faktum är att det handlar om köket och att det i många fall handlar om att en privatperson renoverat detta. En köksrenovering som genomförts utan fackmän och där man på egen hand hållit i hammaren. Hammaren å sida här. Det som är talande i sammanhanget är att vi idag använder fler maskiner och apparater i köket som är vattenanslutna och att många privatpersoner väljer att koppla in dessa utan någon rörmokare.

Vi kan nämna vattenanslutna spisar, kylskåp med ismaskiner, kaffemaskiner, diskmaskiner och vanliga kylskåp och frysar som exempel på sådana. En rörmokare väljs bort då det enbart handlar om en på förhand enkel installation - i slutändan så leder den tanken till en potentiell vattenskada och en privatperson i Stockholm drabbas av stora problem. Problem gällande den egna bekvämligheten och gällande ekonomin. För: vem är det som betalar för en vattenskada?

Försäkringsbolag kräver korrekt installation av en rörmokare

Försäkringsbolaget täcker kostnaden för din vattenskada i Stockholm; om din diskmaskin sprungit läck och diskvattnet runnit ut under golvplankorna så kommer du väl slippa att betala? Det är inte omöjligt, men det krävs då att du kan visa att arbetet med installationen skett på ett korrekt sätt. Något som du kan göra genom att visa att en rörmokare skött installationen i fråga.

Annars kan det faktiskt blir problematiskt för sig att få ut ersättning. Och: med all rätt. Varför ska ett försäkringsbolag tvingas ta en kostnad för en skada som så uppenbart handlar om en felinstallation?

Vi ska dock tillägga att det kan handla om ett rent maskinfel också; men för att vara på den säkra sidan så rekommenderas alltid en certifierad rörmokare vid installationer i köket - av exempelvis en diskmaskin eller en kyl- frys som har inbyggda ismaskiner. Det blir både säkrare och lättare att ta diskussionen med försäkringsbolaget genom det.

Kan man förhindra en vattenskada i köket?

Man kan aldrig vara helt säker på att undvika en vattenskada. Men, utöver att anlita en rörmokare vid installationen så finns det andra tips som kan förhindra en sådan. Ett är att lägga ut en enkel första spärr i form av ett plastskydd. Det kanske inte ser så bra ut på ett tjusigt ekgolv, men det kommer att köpa dig tillräckligt med tid för att slippa riva ut hela köket.

Tips nummer två handlar om ett tips i form av en vattendetektor. En sådan varnar för höga fuktnivåer och kan placeras vid riskområden - exempelvis under diskhon. Stiger fuktnivån så får du en varning i din mobiltelefon och kan direkt vidta åtgärder - som att ringa en rörmokare - och därmed så kan du också förhindra en renodlad vattenskada i ditt kök.

Läs mer här.

Brandtätning enda rätta sättet att bygga hus på

27 sep 2018

Ska man bygga nya hus, eller renovera gamla bör de som arbetar med husen in- och utvändigt alltid se till att det material som används är sådant som förhindrar eld att växa och få material som gör att elden kan leva och växa. En eld har några olika villkor för att kunna växa. Den behöver till exempel syre och material som den kan konsumera. Antingen kan den leva kvar eller växa sig större.

När en eld väl har tänts i ett hus, finns det normalt sett många material som en eld kan leva på; gardiner är ofta tillverkade i bomull som ger elden näring, liksom mattor och soffor. I sofforna finns det bolster, ull och andra naturmaterial som ger elden näring. När en eld väl har fått ett fäste är det svårt att släcka den. Dessutom är elden mycket snabb och kan på bara några minuter och med rätt mängd syre, se till att växa stort. Alla brandmän vet detta och är därför medvetna om att det är en kamp mot klockan när en eld väl har tänts.

Brandskyddsinklädnad

För att hindra en eld från att växa och matas, kan man i stället "klä in" de material som elden gärna vill komma åt i ett hem.

Brandtätning

Genom att se till att det finns isoleringsmaterial förhindrar man elden att få tillgång till syre. En eld sprider sig ofta uppåt, elden strävar uppåt om det finns material som är tillgängligt för elden. Det är naturligt att en eld strävar uppåt då lågan på elden går uppåt. Materialet som råkar ligga ovan elden, värms upp först av eldens låga. När materialet väl är uppvärmt, fattar det till sist eld, vilket går på bara några sekunder. Ser man då till att det inte finns det materialet, och täpper till för elden, ser man till att den inte kan växa.

Brandisolering och brandfogning

På samma sätt som man tätar mot bränder, kan man isolera en brand. Man brukar isolera eldar med dörrar och luckor, men i vanliga hem brukar man sällan vilja ha branddörrar och brandluckor. Då kan man isolera elden på annat sätt.

Brandskyddsmålning

Liksom när man isolerar en brand, kan man bygga och till exempel måla med målarfärg som innehåller brandskyddande medel. En eld som hindras av en dörr eller lucka, kan hitta andra ställen att växa på. Finns det någon springa eller luftficka kan elden leta sig upp den vägen. Kan man då se till att använda brandmålning för att försvåra för elden bör man göra det.

Är det verkligen dyrt bygga i Stockholm?

19 sep 2018

Är du sugen på att bygga ett eget hus och köpa ett splitternytt hus av en hustillverkare Stockholm? Om du redan har en tomt, till exempel en plats på dina föräldrars tomt, eller om du har en egen tomt redan som du har förvärvat, lönar det sig verkligen att bygga ett nytt hus. Det billigaste nya hus som du kan bygga från grunden, kostar endast 700.000 och det största nya hus som du kan bygga kostar endast 1.700.000 kronor. Det får du knappt något hus för någonstans i Stockholm. Har du redan en tomt är det alltså inte dyrt att bygga ett nytt hus i Stockholm. I Stockholm är det marken som kostar, och det handlar om tillgång och efterfrågan. "Alla" vill bo i Stockholm, det är det som driver upp priserna på tomterna i Stockholm. Kan du däremot tänka dig att bo en bit från huvudstaden är det mer rimliga priser.

Fördelar med att bygga ett modulhus

Den enskilt största fördelen med att bygga ett modulhus är att det går otroligt snabbt att bygga det, eftersom alla delar är klara, och det som byggarbetarna gör är bara att foga ihop de olika delarna. Skulle du vilja ha huset på något annat sätt är det lika möjligt att genomföra de förändringar som om du själv skulle rita huset.

Fördelar med att bygga själv

Beroende på om du anser att det är intressant att bygga själv och om du vill ha full insyn i husbygget, är det en fördel att bygga det. Då har du två alternativ att ta ställning till. Antingen kan du anlita ett byggföretag med totalentreprenad som då tar kommandot och bygger hela huset klart. Du får en kontakt på byggföretaget som håller kontakten med dig och låter dig veta allt som du kan behöva få veta under byggets gång, eller så är det du som agerar byggherre och bestämmer själv hur allt ska byggas.

Även modulhus kan du påverka utseendet och slutresultatet

Även om du skulle bestämma dig för att bygga ett modulhus, kan du få vara med i byggskedet och påverka det slutliga utseendet. Även om det är en arkitekt som ritar huset, har du möjlighet att påverka både storlek, materialval och andra detaljer på huset. I alla dessa scenarier kan du vara med och påverka ditt eget hus, antingen genom att ändra detaljer i de arkitektritade modulhusen, eller att du ritar ditt eget modulhus. 

Vägmarkeringar skapar ordning och reda

1 sep 2018

Har du någonsin besökt en större bygghandel så vet du också vilket kaos det kan vara på parkeringen. Särskilt under helgerna och i synnerhet inför semestern. Bilar trängs, oklarheter om var parkeringar börjar och var de slutar, personer som bär tungt, kundvagnar och barn som springer runt - allt detta är vanligt förekommande. Det gör att många tappar sugen. Inte nog med att det handlar om ett organiserat kaos inne i byggaffären - var är virket, var finns verktygen, har någon sett VVS-avdelningen? - och där köerna slingrar sig som ormar mellan hyllorna.

Ska man dessutom tvingas åka omkring i jakt på en parkering och bli irriterad redan innan man tagit sig in i affären - ja, då blir det etter värre och det är inte ovanligt att se hur många kunder vänder redan vid åsynen av alla bilar. Man får väl handla någon annan gång eller någon annanstans då? Ja, det är en möjlighet.

En annan sådan handlar dock om att man organiserar parkeringen och gör den mer lättbegriplig. Något som sker genom vägmarkeringar. Vägmarkeringar som tydligt kan visa var alla parkeringsfickor finns, vilka som är öronmärkta för handikappade och för barnfamiljer (om sådana erbjuds), samt vilka som passar större fordon.

Vägmarkeringar på en sådan parkering kan även ange hastighet - vilket sällan behövs då man inte kan, eller får, köra så fort - samt färdriktningar. Det senare är intressant och något som skulle skapa betydligt bättre förståelse mellan varje bilist. Att jämföra med de vägmarkeringar som finns i ett parkeringshus där du endast får åka åt ett håll och där du - om du inte hittar någon parkering - får fortsätta cirkulera.

Ett sådant system skulle vara till stor fördel även vid en bygghandel då mycket av den totala anarkin säkerligen skulle försvinna. Dessutom skulle man kunna sätta ut tydliga övergångsställen och därmed förhindra riskerna som finns i att köra på någon.

Vilket företag anlitar ni?

Hållbara vägmarkeringar är ett måste. På samma sätt som efter våra större vägar så bör de markeringar som målas på en parkering även de stå emot tidens tand. Det innebär att företaget man anlitar ska ha god kunskap, rätt utrustning och rätt typ av erfarenhet. Val av företag blir viktigt och här kan man specifikt söka efter de tre punkter vi ovan nämnde för att hitta rätt.

Man kan även se till miljön. Arbetar företaget med miljövänliga maskiner, vilken typ av färg används och gör man för att ta bort de - eventuellt - gamla vägmarkeringar som ligger kvar? Kolla upp det innan.

På det stora hela dock: viktigast är att de större bygghandlarna börjar inse värdet av att organisera upp sina parkeringar. Det finns en stor vinst i slutändan. Med tanke på hur många som ger upp och åker någon annanstans då de upptäcker den kaotiska stämningen så finns det ganska många sköna slantar man går miste om varje lördag- och söndag. Slantar som bättre vägmarkeringar skulle kunna se till att de hamnade i den egna kassan.

Läs mer om vägmarkeringar: http://www.vägmarkeringar.nu.

Golvslipning är ofta det bästa alternativet

24 aug 2018

Ett grundläggande fel som många gör är att man tittar för mycket på priset rent initialt. Menas med detta: om du ska bygga om i ditt hem så vill du naturligtvis göra detta till en rimlig kostnad - du vill inte köpa material och anlita yrkesmän för något överpris. Men: du vill heller inte köpa material som inte håller måttet eller anlita yrkesmän som utför rena fuskjobb.

Det handlar om en svår balansgång. Om vi får ge råd i frågan så kan vi fokusera på ett specifikt område och därigenom förklara varför du, i många fall, ska bortse från ett högre pris och få mer valuta för dina pengar i framtiden.

Vi kan säga att du väljer mellan två olika golv till ditt vardagsrum i Stockholm. Det ena är dyrt och handlar om en exklusiv parkett i fiskbensmönster. Det andra är av laminat och kostar en bråkdel av priset. Det ser dessutom väldigt snyggt ut, det är lättskött och, enligt uppgift, så är det väldigt lättskött. Det är således klart att du väljer laminatgolv - fördelarna talar sitt tydliga språk. Eller?

Initialt finns det fördelar med ditt val. Men på sikt så är dessa borta och kvar finns bara nackdelar. Golvet är svagare, det spricker, det uppstår bubblor och det nöts ut fort. Då det dessutom inte går att rädda genom en golvslipning så kvarstår enbart alternativet i form av att köpa ett helt nytt golv. Det är nackdelen.

Välj ett golv som går att slipa och tjäna pengar

Hade du valt det dyrare golvet så hade det också blivit nött och slitet. Skillnaden hade dock varit att parketten hela tiden kunnat gå att rädda genom en golvslipning. En golvslipning är ett projekt som inte kostar så mycket pengar i Stockholm - även om du anlitar rena yrkesmän. Ser man till en sådan så handlar det om att A) ge golvet samma fina finish igen och B) ge det längre livslängd. En golvslipning är nödvändig för att ge ett golv den långa livstid som finns inneboende i det.

Det fina är att du själv också kan förändra utseendet på hela golvet - och därmed hela rummet (golvet spelar väldigt stor roll i hur ett rum ser ut) - genom en professionell golvslipning. Detta genom att välja ytbehandling och där valen normalt handlar om hårdvax, olja eller lack: tre stycken medel med helt olika karaktärer och egenskaper.

Slit och släng? Nej, slipa och behåll

Det här gäller inte enbart valet av golv. Nej, mer applicerbart är exemplet då det kommer till att välja att behålla ett äldre golv eller köpa ett nytt. I många fall så byter man golv utan att vidare undersökt vad som är möjligt att göra med det gamla golvet. I de flesta fall kan man rädda ett äldre trägolv genom en golvslipning.

Rädda är egentligen ett felaktigt ord. Det handlar nämligen snarare om att få ett helt nytt golv - till en bråkdel av priset. Fördelarna med att slipa upp ett gammalt golv är nämligen att det satt sig. Trä är ett levande material som tar år att växa till sig och får den unika touchen som varje enskilt golv får (ådring och så vidare). Det som en golvslipning gör är att den tar fram det unika igen. Och, som sagt: du kan själv välja ytbehandling och därmed ytterligare tillföra en extra dimension till ett redan vackert golv.

Undersök alltid om en golvslipning är möjlig innan du börjar planera för att lägga ett nytt. Bevara, behåll och försköna snarare än att hela tiden slita och slänga.

Via http://www.golvsliparnastockholm.nu/ kan du få hjälp med slipningen av ditt golv.

Rekrytering – fördelar med olika strategier

17 aug 2018

För den som står inför situationen att rekrytera nya medarbetare så finns det flera vägar att gå. Dels kan man annonsera och sköta hela processen själv och sen kan man också välja att ta hjälp av en byrå som är specialiserad på just rekrytering. Oavsett vilken väg man väljer att ta så finns det ännu en sak att fundera på. Ska man söka upp de mest seniora medarbetarna och försöka få med dem på tåget eller ska man ta in nybörjare och lära upp dem själv? Här kommer ett antal fördelar med respektive alternativ och vi utgår från exemplet att man driver ett arkitektkontor i Stockholm.

Ta in nybörjare

För den som anställer nyutbildad personal till sitt arkitektkontor så finns det en rad fördelar att ta hänsyn till. Några av dessa är:

 • De flesta arkitekterna utbildas i Stockholm så utbudet av kandidater är stort
 • Många unga vill in på ett etablerat arkitektkontor för att få erfarenheten av tunga projekt
 • Anställda utan erfarenhet har ett lägre löneläge och blir därför billigare i längden

För den som tar den här vägen så handlar det framför allt om att säkerställa att rätt talanger kommer in som kan utvecklas och behållas över tid. Man får heller inte ha för få seniora medarbetare på sitt arkitektkontor för då är risken att det inte sker någon kompetensöverföring och utveckla av de unga och vetgiriga arkitekterna.

Anställa seniora medarbetare

För den som väljer att rekrytera några av Stockholms mest erfarna arkitekter till sitt arkitektkontor, finns det en mängd andra fördelar att ta med i beräkningarna.

Några av dessa är:

 • De seniora behöver inte läras upp utan kan istället bidra med kunskap och nya grepp i arbetet
 • De mest erfarna arkitekterna i Stockholm har sannolikt en del upparbetade affärskontakter som kan generera nya kunder
 • De kan tillföra stabilitet och agera förebilder för yngre medarbetare

Även här finns en rad fördelar att ta i beaktande och när man ser på fördelarna så känns det som att de allra flesta bör försöka anställda erfarna arkitekter. För den byrå som dessutom erbjuder delägarskap så kan det vara en väg framåt att anställa seniora medarbetare och göra dem till en stadigvarande del av företaget.

Risken är förstås att de yngre talangerna ser sig som omsprungna av någon som kommer in från sidan och därmed söker sig till andra arkitektkontor. En annan utmaning är att en mycket erfaren arkitekt har ett högre löneläge än om man anställer direkt från högskolan. En högre kostnadsbas kräver också att uppdragen blir fler eller mer lönsamma för att det ska bära sig i längden. 

Det gäller helt enkelt att väga fördelarna mot varandra innan man bestämmer sig för hur de kommande rekryteringarna ska se ut. Läs mer här om ett arkitektkontor i Stockholm på: http://www.arkitektkontorstockholm.se.

Dags för badrumsrenovering? Tänk på detta

2 aug 2018

Att göra en badrumsrenovering är ett stort projekt, men i slutändabadrumn brukar det kännas som väl investerade pengar och timmar. En badrumsrenovering är dock inget som görs i en handvändning. Snarare är det ett projekt som bör planeras noggrant – både vad gäller ekonomin och själva arbetet. Har du tänkt på dessa saker redan?

VVS och liknande

Det gäller att ha avlopp, brunnar och vattendragningar i åtanke under planeringen. När man planerar en badrumsrenovering bör man alltså planera efter dragningar och golvbrunnen. Givetvis går det att göra om rördragningen, men detta innebär en hel del mer arbete, pengar och kräver en VVS-montör. När du ska tänka nytt – ha alltså dessa saker i åtanke om du inte är beredd på att göra om rördragningen.

Har man en gedigen kunskap och erfarenhet inom VVS kan man såklart göra detta själv. Dock är detta inget som rekommenderas. Skulle något gå sönder och du vill ha ut pengar från försäkringsbolaget, så krävs det att jobbet är fackmannamässigt utfört. 

Tänk även över avloppen. Har du vägg- eller golvavlopp? Ofta vill man gärna dölja dessa med snygga möbler. Avloppen bör alltså tas hänsyn till när du börjar tänka på inredningen om du vill dölja dem på ett snyggt sätt.

Belysningen

Belysningen är en viktig del av en badrumsrenovering. Särskilt viktig är den kanske i moderna badrum, där många gärna vill ha dimmers och spotlights. Glöm för all del inte att även planera var du vill att uttagen och strömbrytarna ska sitta. Strömbrytarna har också ett visst estetiskt värde – här kan man även tänka att den ska passa in i den övriga stilen i badrummet.

Uttagen i badrummet ska vara 230 Volt. Detta enligt lag. De skall också vara jordade och kopplade genom en jordfelsbrytare. Sätt dem gärna på praktiska ställen. Tänk på att du vill kunna använda rakapparat, hårfön och andra prylar som kräver elektronik framför spegeln.

Om elen behöver dras är det bäst att anlita en elektriker. Om du inte har tillräckliga kunskaper är det rent ut sagt livsfarligt att försöka dra om elen själv. Det här ska, precis som en eventuell rördragning, utföras av en fackman.

Gör det enkelt för hantverkarna

Genom att göra det enkelt för hantverkarna kan du spara en hel del pengar. Se till att allt är förberett, att alla prylar som behövs finns och att det bara är för hantverkarna att börja arbeta. Rör och sladdar har VVS-montörer och elektriker med sig själva. Övriga inköp är däremot upp till dig att göra, om ingen överenskommelse mellan dig och hantverkarna finns.

Om du funderar på att dra el eller rör själv, bör du ha mycket goda färdigheter och dessutom känna till riskerna. Vid en eventuell försäkringstvist kräver försäkringsbolagen att arbetena ska vara fackmannamässigt utförda. När det gäller elen handlar det också om livhanken. Ett enkelt misstag kan innebära livsfara. Rådet är alltså att ta det säkra före det osäkra och anlita en fackman för respektive område. Lycka till med din badrumsrenovering, oavsett om du gör den själv eller anlitar en kompetent firma.

 

Så hittar du rätt hantverkare

7 jun 2018

Att vara rädd är den bästa försäkringen mot olyckor. Många ser helt felaktigt på rädsla som tecken på svaghet, vilket är rätt så fel. Tvärtom. Den som är rädd, tänker på säkerhet och ser till att inte falla eller skada sig. Att vara rädd är ganska sunt. Om det däremot för en människa paralyserad och leder till att man inte vågar göra något alls har den slutat vara sund.

Lite rädsla är bara bra

Däremot är det bra med en rädsla i samband med en planerad renovering. Alla arbeten som sker högre än 2 meter över golv eller markplan bör göras från en byggnadsställning som kan säkerställa att fallet inte sker från den höjden.

Någon som minns Göran Perssons bygge ute den sörmländska landsbygden? Han hade anlitat byggare till sitt hus och kvällstidningarnas fotografer hade varit ute och plåtat hans husbygge, vilket ledde till att han blev anmäld till Arbetsmiljöverket eftersom hans byggarbetare saknade byggställningar för jobbet de utförde hemma hos honom.

Att inte hyra byggställningar kan ge böter

Så kan det gå om man inte förser de byggjobbare som man anlitar för renoveringen och inte har byggställningar för dem. Då kan man råka ut för vitesbetalning. Att hyra byggställningar är inte dyrt, jämfört att drabbas av vite. Det är dessutom pengar vars utgifter du inte tjänar ett öre på. Hyr du ställningar och låter uthyraren frakta och montera dem kan du dra av den arbetskostnaden i ROT-avdraget. Då är det bättre att göra det ända från början.

Så hittar du rätt byggfirma för din renovering

När det kommer till att anlita en byggfirma som tar på sig ansvaret för renoveringen av ditt hus är det olika kriterier som är viktiga att de uppfylls och som du bör kontrollera innan du bestämmer dig. Här tar vi upp några av dem:

1. Referenser

Förutom offert, är det referenser som är bland det viktigaste och det första som du bör kontrollera. Du vill inte ha en byggfirma som du aldrig får tag i, som fuskar när de arbetar eller som tar en evighet på sig att bli färdiga. Antagligen vill du ha en byggfirma som både är noggranna, tillmötesvänliga och pålitliga.

2. Firman ska vara stabil ekonomiskt

Hittar du en bra byggfirma vill du inte ha en som finns idag och är borta i morgon. De måste ha en stabil ekonomi och betala in sina skatter. Gör de inte det, lär du inte få göra ROT-avdrag som du säkerligen önskar dig.

3. Ha egen ansvarsförsäkring

Skulle en olycka ske ska det inte belasta din hem- eller villaförsäkring. Den saken ska företaget ombesörja själv genom att ha en egen ansvarsförsäkring.

Känner du inte till något företag som hyr ut sina byggställningar kan du alltid börja med att söka på nätet, googla få byggnadsställningar Stockholm, om du bor där. Bor du någon annanstans, skriver du in din ort i Googles sökfält helt enkelt. Efter det bör du få flera förslag på företag som hyr ut byggställningar. Ta kontakt och fråga om offert och referenser.

Gör ett nytt hus till ditt

21 maj 2018

Har du köpt ett nytt hus och funderar på hur du ska renovera det så att du trivs ännu bättre? En bra sak som man kan säga om renoveringar är att tänka efter före man startar ett renoveringsarbete. Ibland kan det vara bra att ta hänsyn till den tidsepok som huset är byggt i. Byggnadsvård, kallas det. Har du ett hus från 1950-talet kan det vara roligt att behålla lite grann av huset såsom man tänkte när huset en gång ritades.

Även om man inte behöver gå ”all in” med interiör och möbler i 1950-tals stil bara för att huset en gång byggdes under det årtiondet, kan man i val av tapet, eller färger och inredningsdetaljer välja att renovera i den stilen. Det är sällan som det är snyggt med ett gammalt hus som har renoverats i toppmodernt skick med inredning som står i bjärt kontrast till den stil som huset ritades i. Fråga en byggfirma, om hur man skulle kunna renovera med varsam hand. Ofta har de en hum om hur det en gång såg ut och hur man skulle kunna renovera utan att man bryter av husets stil för mycket.

Finns över 5.600 byggfirmor i Stockholm

Det finns det över 5.600 byggfirmor i Stockholm, så du har väldigt många att välja mellan, nästan för många. Hur ska man veta vilket man ska ta? Är alla lika bra? Vi tror ju inte det, även om man kanske hoppades det. Börja med att googla byggfirma Stockholm. Välj sedan några av dem du får som förslag och be sedan om offert och referenser. 

1. Anlita en firma som har egen försäkring när de kommer ut till kund. Skulle något hända ska det inte ske på bekostnad av din hem- eller villaförsäkring.

2. Välj också en hantverkare som inte är konkursmässiga. Antagligen vill du inte börja om med att leta efter en hantverkare när halva tiden har gått. Dessutom blir allt osäkrare med en hantverkare som inte har en ekonomi som står sig, återbetalningar kan bli osäkra. Du vet inte hur seriösa de är ifall de finns hos Kronofogden och så vidare.

3. Välj enbart en byggfirma som har bra referenser. Tänk inte att det kvittar, för det gör det verkligen. Det är stor skillnad på en hantverkare som är noggrann och någon som bara fuskar. När det kommer till renoveringar vill man inte ha bubblor i plastmattan på golvet, eller lister som inte sitter kant mot kant och så vidare.

4. Välj ett företag som har erfarenhet. Det är stor skillnad på någon som kan fatta mogna beslut inför eventuella problem och som kan lösa olika saker. Alla hus är ju inte likadana, ibland gäller det att kunna hitta unika lösningar för unika hus.

Fall inte från taket!

16 maj 2018

Om man är av sorten ”bra karl reder sig bäst själv” är det lätt hänt att man får en övertro på sin egen förmåga. Den som inte är höjdrädd och klarar av det mesta själv av reparationer och renoveringar, kan känna att det är väl ingen match att täppa till hålet i taket och täta det. Det är en bra tanke och att kunna göra det mesta själv på sitt hus är bara bra. Många kostnader kan sparas in genom att göra små reparationer själv. Dock är det några saker som det gäller att tänka på för att inte takarbetet ska bli en dödsfälla.

1. Säkerhetssele

När man går upp på taket är et viktigast att man bär en säkerhetssele och hjälm. Skulle olyckan vara framme tar säkerhetsselen över ifall man skulle trampa fel och komma på glid. Hjälmen för att skydda det viktigaste ifall man skulle tappa fotfästet och ramla på taket.

2. Ankarpunkt

En ankarpunkt någonstans på taket är viktigast för att säkerhetsselen inte bra ska vara för prydnadens skull Det kan vara bra att ha lite olika ankarpunkter ifall taket har en stor yta.

3. Nockräcke

Ett nockräcke är bra att ha på taket. Det är alltid bra att ha en ställning någonstans på taket där man alltid kan ta fast i för att kliva över saker och ting, eller för att kunna ha som ankatpunkt på olika ställen på taket.

4. Glidskydd

Ett glidskydd är det nedersta skyddet som du kan ha så att inte saker som är tunga ramlar ner på någon under taket och skadar eller i värsta fall dödarn någon. Denna ställning fästs i höjd med hängrännan och den hjälper till att se till att stege när kvar när du går upp och ner för den.

5. Skyddsräcke

Detta är på samma sätt som nockräcket, en ställning som är bra att ha för den  som är uppe på taket och kunna ta tagit en säker punkt när man ska hämta upp material, öppna fönster eller takluckor eller annat.

6. Takstege

Här du ett brant tak är det bra med en stege som du kan kliva på på taket om du ska upp till exempel på skorstenen och behöver någonstans kliva på. Särskilt viktigt är det om taket är över 4 meter som hjälper en att komma upp på skorstenen.

7. Snörasskydd

Detta är till för att snön inte ska rasa ner från taket i stora massor, detta gäller kanske över ingången så att inte de stora snömassorna kommer ner där människor går, utan skyddas från att rasa över djur och små barn, till exempel.

För den med höjdrädsla – anlita någon annan

Om man är höjdrädd och känner att man absolut inte vill gå upp på taket och utföra allehanda tjänster, är det helt okej att anlita en professionell takexpert som kan ta sig upp och vet vad hon eller han gör uppe på ett tak och vet vad som behöver göras, hur råsponten ska sitta, hur säkerhetsprodukter ska sitta för att ge största möjliga säkerhet. Vill man kan man ”prenumerera på takarbeten, så kommer de när det är nödvändigt att reparera skador, eller bra renovera taket så att det håller längre och se över taket någon gång per år. Bara i Stockholm finns det över 100-tals takläggare som kan renovera tak. Då gäller det att välja någon som också är medveten om taksäkerhet och kan installera alla de säkerhetsprodukter som behöver finnas på ett tak för bästa möjliga taksäkerhet i Stockholm.

Därför använder vi betong till att gjuta husgrunder

4 maj 2018

Visste du att betong är ett av de allra äldsta byggmaterial som vi har och dessutom är ett av de mest naturliga och miljövänliga sättet att bygga hus på? Många tänker på trähus när de menar miljövänliga hus. En del tror också att betong är ett modernt byggmaterial, vilket inte kunder vara mer fel. Betongen har människor i alla tider använt sig av.

Med tanke på att man har hittat lämningar från Romarriket där de istället för att använda cement i sin betong användes bränd kalk, krossat tegel och vulkanaska som bindemedel, måste man tillstå att något mer naturligt byggmaterial knappast finns i våra moderna byggen. Romarna använde betongen till byggnader, akvedukter, amfiteatrar, hamnar och bland annat dammar. Betongen var länge ett bortglömt byggmaterial, under den tiden använde vi oss av trä som byggmaterial upp i kalla Norden. Därav kommer vår idé om miljövänliga hus som byggda i trä.

Betongen håller i evighet – nästan

När vi numera använder betongen som byggmaterial finns det oändliga möjligheter att variera bygget på. I princip håller betongen tills någon yttre kraft förstör den. Träet kan brinna upp men inte betongen. Idag bygger vi våra husstommar av betong, särskilt gäller det stora hus med flera våningar, men även villor med en- och två-plan byggs av betong. Med armeringen får du ett stadigt hus, som du i princip kan bygga hur högt du vill.

Stor kunskap om betong krävs

Ska man bygga själv med betong krävs det djupa kunskaper i hur betongen fungerar. För att inte cementen i betongen ska stelna för snabbt innan man har hunnit hälla betongen i de formar som de ska, krävs att betongen roterar. Innan betongen ska stelna, gäller det att vibrera formen för att slippa luftbubblor i betongen.

Fuskar man här får man en porös betong som inte håller på grund av luftbubblorna. När sedan betongen ska härdas gäller det även här att det inte går för snabbt för att få till bästa resultat. Ibland måste man spola den med vatten för att sakta av härdningen. Annars kan den spricka om det går för snabbt. Då spolar man med kallt vatten som gör härdningen långsammare. Det är en avvägning vid hantering av betongen som måste till för att den ska blir perfekt.

Därför är det vanskligt att göra det på egen hand. Det måste till expertkunskap om betong för att det ska blir bra och hålla för lång tid framöver.

Så har vi sett på utomhuskulturen genom tiderna

17 apr 2018

Funderar du på att skaffa dig en altan? Altaner är bland det snyggaste man kan tänka sig som direkt höjer husets värde och attraktion. Egentligen kan det vara ganska roande att tänka på husets konstruktion, som en fingervisning på hur vi genom historien har förhållit oss till kultur, eller brist på kultur utomhus. Under mellankrigstiden, byggde vi inga platser utomhus. Utomhus vistades vi ändå, som bönder. Man byggde inga balkonger, och byggde man något som påminde om det byggde man små vädringsbalkonger, som inte fanns där för att vi skulle kunna sitta utomhus, utan endast för att kunna vädra ut lakan, dukar och andra textilier.

Det var först under 1950-talet som vi satte oss utomhus

Det var först under efterkrigstiden framför allt under 1950-talet som vi började sätta oss utomhus för att dricka en kopp kaffe till frukost, eller inta middagen ute om så väder tillät det. På 1960-talet byggde man ofta terasser en bit ifrån huset. Där möblerade vi med bord och stolar och sprang in och ut med saker. På 1970-talet byggde man hus med större balkonger för att hela familjen skulle kunna sitta på och vistas utomhus på. Under 1990-talet blev det var mans nöje att grilla utomhus och då behövde man en grillplats, och gärna bord och stolar som var nära grillen; en altan där man kunde sitta.

Hur bygger du en altan så den blir säker?

När man har en altan är säkerheten viktigast. Särskilt när man har barn. Hur ska konstruktionen se ut? Ska verandan eller altanen ha räcke eller kjol? Kjol heter det när det inte är ett räcke, som man kan se igenom. En kjol är som en panel nertill på räcket. Man bör bygga en trappa så att man kan kliva på och av altanen. Och trappan bör ha handtag så att man inte förlorar balansen när man kliver upp och nerför trappan.

Hur vill du använda altanen?

Detta är viktigt eftersom sättet på vilket du vill använda altanen avgör för hur du borde bygga den. Önskar du att din altan är en del av vardagsrummet kan man bygga den intill vardagsrummet och glasa in den så att du kan anpassa den efter väder och vind. Eller varför inte bygga en pool invid altanen? Då kan du ta några simtag innan du lägger dig ner på altanen för lata sommardagar. På det sättet behöver du inte åka utomlands när du har samma väder hemma.

Så gör du om du fått en fuktskada

27 mar 2018

En fuktskada eller ett mögligt hus – bara att tänka på det ger oss kalla kårar Folk som bor i fuktskadade hus kan bli allvarligt sjuka. Det kan både lukta fukt, och mögel i huset, men det finns många mögelsorter som inte luktar alls. Då är det väldigt svårt att upptäcka sådana. Bäst är ju när möglet och fukten ger sig till känna genom svarta fläckar och odör. Har du upptäckt svarta prickar, till exempel på insidan av ett fönster? Då kan du ha drabbats av fukt. Du kanske känner att det luktar fukt? Du kan även upptäcka missfärgningar på väggar och tak. Ser du fläkcar som du inte får bort när du tar med rengöringsmedel, kan du misstänka att du fått en fukt- eller mögelskada.

Anlita besiktningsman som gör en fuktkontroll

Om du väl har misstänker att du har drabbats av fukt har du några saker som du bör göra. För det första är det väldigt viktigt att du sanerar huset. Är du osäker på om det finns mögel i ditt hus kan du göra en besiktning, för att antingen få det verifierat eller bli säker på att det inte finns något mögel i ditt hus. Det kan vara svårt för en lekman att göra en sådan bedömning eftersom man lätt kan vänja sig vid mögellukten och inte känner den till sist. Ibland kan man känna den om det är så att man har varit borta ett tag, och kommer tillbaka hem. Nä du väl har fått bekräftat att du antingen har mögel i ditt hus, eller inte har mögel i ditt hus kan du vidta några viktiga mått och steg.

Så gör du  om du har mögel

 • Se till att riva bort allt det som har drabbats av mögel. 
 • Allt material måste bort, målarfärg, betong, tapet, eller vad det är som har drabbats. 
 • Hyr en avfuktare som torkar bort fukten och eventuell mögel. Hus som har byggts mellan 1960-1990-talet har tidigare drabbats värst. 
 • Du bör sedan ta kontakt med någon som kan åtgärda problemet, som är expert på fuktskador och som vet hur de ska sanera bort mögel och fukt. 

Så gör du om du inte har mögel

 • Du vinner alltid på att förebygga mögel, oavsett om det är konstaterat att du har mögel eller ej i ditt hus. 
 • Rensa alla golvbrunnar, och vattenlås regelbundet. 
 • Kontrollera rörgenomföringar i duschen, plastmattor, golvbrunnar inklusive klämring, vattenlås och rörledningar.
 • Kontrollera att alla maskiner som hanterar vatten har rätt underlag mot golvet. 
 • Man kan även installera automatiska vattenavstängare; vattenfelsbrytare i husets ledningssystem. Skulle du drabbas av vattenläckage, stoppas vattnet från att fortsätta flöda.

← Äldre inlägg