Målare i arbete

Välkommen! Här kan du läsa om allt som har med bygg och inredning att göra, från takläggning och snickeri till tapetsering och lantlig inredning. Vi önskar er mycket nöje!

Hemsidan drevs tidigare av Bygg & Interiör som ingår i Woody-gruppen och är delägare i Interpares. Nu fungerar den som en fristående blogg. Woodybyggvaruhus finns på 123 ställen i Sverige, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Två av dessa ställen är Bygg & Interiör i Katrineholm och Flen. Woody Bygghandel är Sveriges största byggvarukedja.

 

Sida 4

Så mycket kostar en asbestsanering

23 jan 2018

Att ge ett rakt svar på vad en asbestsanering kostar är givetvis svårt att säga. Samtidigt är det förståeligt att det är något man undrar över. Inte bara för att kolla sin budget, utan också för att man gärna vill pressa priserna så långt det går. Man vill väl aldrig betala mer för något än vad man behöver, men klart är att det finns roligare saker att lägga pengar på än asbest. Särskilt tråkigt kan det kännas eftersom det egentligen var ”fel” att materialet användes från första början.

De här faktorerna spelar in

En uppenbar faktor som avgör priset för en asbestsanering är hur mycket det är som faktiskt måste saneras. Vidare finns det flera saker en firma behöver göra innan de faktiskt kan komma och utföra en sanering hos dig. Till exempel finns det föreskrifter från Arbetsmiljöverket kring hur en sanering av asbest ska gå till, vilka givetvis måste följas. Ofta behöver ett arbete inledas med en analys och ibland även avspärrningar. Det här tar tid från firman, som givetvis behöver ha betalt för den här tiden. Här kan du läsa om asbestutbildning.

Utbildning

Vidare bör den som sanerar ha genomgått en utbildning. Eftersom att asbest är ett farligt material, är det viktigt att den som gör jobbet har behörighet att göra det. Det är inte bara för sanerarens egen säkerhet, utan för alla i närheten. Om slussarna inte sätts upp rätt till exempel, finns en risk att asbesten sprider sig. En sanerare som har tagit sig tiden och lagt ut pengar för en utbildning vill givetvis också ha betalt därefter.

Utrustning

Något annat som gör att en sanering av asbest kanske är lite dyrare än vad många tror från början, är utrustningen. Det krävs att den som sanerar har masker, skyddskläder (och dessutom en utbildning att använda utrustningen i praktiken). Kort sagt finns det många saker som gör att det inte går att pressa priserna alltför mycket på en asbestsanering. Utbildning och utrustning är två av de sakerna.

Jämför pris bland flera firmor

För att säkerställa att man inte betalar mer än vad man behöver, är det en idé att höra av sig till flera olika firmor med en beskrivning av ditt uppdrag. Du kan då jämföra priserna och bilda dig en uppfattning om vad ett marknadsmässigt pris är. Om du sedan är en god förhandlare kan du eventuellt ställa offerterna mot varandra och pressa priserna lite grann. Man får dock räkna med att en asbestsanering ibland blir en hyfsat stor utgift.

Så förnyar du din träfasad

16 jan 2018

Att vara husägare är riktigt härligt, men det kräver att du som husägare är intresserad av renoveringar. Har man ett hus är behovet stort att se över det med jämna mellanrum. Som husägare har man ständiga byggprojekt. Då är det bra om du gillar att hålla på med spik och hammare. Eller att du gillar att måla. Om du varken gillar att snickra eller måla, kan du överlåta det till hantverkare. Med ROT-avdraget får du ner kostnaderna rejält. Ju fler ni är som äger huset, kan ni sänka kostnaderna rejält. Varje husägare får nämligen göra egna skatteavdrag för hantverkstjänsterna.

Renovera fasaden med jämna mellanrum

Att renovera fasaden är något som måste göras minst vart 20 år, om inte oftare, beroende på hur utsatt ditt hus är och hur material mår, som huset är byggt av. Har du ett trähus, bör du måla om det vart femte år, ungefär. Har du riktigt gammalt trä, kanske du bör renovera hela fasaden och byta ut träpaneldelar som håller på att bli dåliga.

Så renoverar du en träfasad

1. Riv bort gamla panelbrädor. Allt som är dåligt måste bort

2. När allt det gamla och dåliga är borta, bör du ersätta det med nytt. Köp panelbrädor som antingen är obehandlade eller grundmålade. Väljer du fabriksmålad panel har de impregnerats under perfekta förhållanden inomhus, vilket borgar för ett bra material i din fasad.

3. Försök undvika skarvar på stående panelbrädor, men måste du det, brukar man dela av dem med ett horisontellt droppbleck mellan brädorna. Se till att skarvarna ska gå över fasaden.

4. Se till att vända årsringarna på träpanelerna inåt, den råsågade ytan utåt och träets fiber ska peka neråt. Brädorna har alltås en råsågad sida och en hyvlad sådan.

5. Börja med en av husets knutar. Sätt sedan träpanelen löpande och med jämna mellanrum så de sitter rakt, med cirka 5 millimeters mellanrum. När sedan alla träpaneler är uppe är det dags att måla fasaden.

6. Måla först knutbrädor, fönster- och dörrfoder.

7. Montera dem sedan på rätt ställen.

8. Sätt fast lockläkten

9. Kapa och spika fast brädor som täcker skarven mellan bottenbrädorna och taksprånget.

Det hela är ganska grannlaga. Är det första gången du går något liknande, är det bäst att be någon som har gjort det förut att vara med i renoveringen. Det är lätt att göra nybörjarmisstag, och det vill du inte göra när det kommer till ditt hus, och till en träfasad.

Om du tycker att detta är bökigt kan du anlita en firma som gör fasadrenoveringar. Googla fasadrenovering i Stockholm för bästa resultat.

Att starta en rivningsfirma

11 jan 2018

En rivningsfirma på en förhållandevis liten skala är en god väg för många in i livet som företagare. Har man erfarenhet som rivare och tycker om sitt jobb finns en god chans att företaget går bra – men det är givetvis många andra parametrar som ska stämma in. Att ta ut rätt priser, ha ett bra kundbemötande, ett bra utförande jobb och god service i allmänhet är ofta förutsättningar för att lyckas konkurrera om kunder. En fördel med att riva hus är att det nödvändigtvis inte kräver en jättestor investering för att komma igång. 

Vad har du för planer?

Det kan, till en början, vara bra att satsa på ett mindre företag. Om det sedan går bra kan företaget växa. Om du dock har väldigt stora planer från början, och goda förutsättningar, kan du behöva göra lite större initiala investeringar. För de flesta är valet dock bättre att starta en lite mindre firma till att börja med. Det ger dig en chans att samla erfarenhet kring att hitta kunder, marknadsföra, bemöta kunderna och ta ut rätt priser. 

Har du tidigare jobbat som rivare är du säkert duktig på att utföra jobbet, men kunskaper kring prissättning kanske inte finns. Att ta ut rätt priser är en svår balansgång som många företagare kämpar med. De bör vara tillräckligt höga för att få en rimlig marginal på jobbet, men inte så att höga att just din firma blir bortvald till fördel för dina konkurrenter. Att riva hus kostar dock vad det kostar. Tar man för låga priser riskerar det att gå ut över andra saker i firman – till exempel din lön eller utrustning. 

Gör upp en affärsplan

Du har säkert redan det mesta i huvudet redan. Genom att fästa det på papper får du dock mer ordning på dina tankar. Det blir på så vis lättare att göra om dina tankar till en konkret handlingsplan. Med en god överblick får du dessutom lättare att granska din verksamhet på djupet, och se vad som faktiskt kommer att fungera och inte. Att riva hus är inte bara att riva hus – det krävs utrustning, försäkring och mer än så. 

Spara till insatsen på företaget

Kanske behöver du också ta ett lån för att komma igång? Även om en rivningsfirma inte behöver kräva alltför stora investeringar, bör man ändå ha en gedigen buffert för att komma igång. Du ska bland annat kunna köpa in de maskiner och verktyg som krävs för att du ska kunna riva, vilket kan bli ganska mycket pengar. Summan som krävs för att komma igång bör dock vara överkomlig för den som har ett heltidsjobb. Det gäller att spara ett tag, helt enkelt. Om man ändå känner att man behöver hjälp, kan ett lån vara vägen dit. Tänk dock på att det givetvis blir dyrare att ta ett lån än att spara ihop till summan du behöver för inköpen.

Läs mer här om en som startat en firma med riva hus i Stockholm.

En marksanering säkrar området

4 jan 2018

En förutsättning för att man ska kunna bygga nytt - eller bo i ett befintligt hem - är att man inte riskerar att bli sjuk av att vistas i det. Det man ska veta är att vi i Sverige har ganska stora problem gällande gifter, farliga ämnen och metaller som kontaminerat jorden - något som kan skapa stora problem för hälsan. Om du exempelvis bor i hus som ligger i närheten av ett industriområde så finns det en viss risk i att marken där ditt hus står på är full av olika skadliga ämnen. Detsamma gäller om du planerar att bygga på den mark du äger - eller om du kanske planerar att sälja av delar av densamma så att nya byggnationer kan ske.Det är, helt enkelt, inte möjligt att göra så om det inte sker en undersökning och där lämpliga åtgärder vidtas om det skulle visa sig att marken i fråga är kontaminerad. Åtgärder som stavas marksanering och som gör att man åter kan ta marken i fråga i bruk. Det hela är vanligare än man tror och det är en procedur som är behövlig sett till hur den minimerar riskerna för skada och för hälsoproblem.

Vårt råd är alltså att du som markägare eller du som på något annat sätt misstänker att du bor på giftig mark anlitar ett företag inom marksanering och får en grundlig undersökning utförd.

Så ser en marksanering ut i praktiken

Vi kan säga att du äger en del mark som du tänkt bygga på; en mark som du dock misstänker kan vara kontaminerad av något typ av gift eller någon metall. Steg ett är att du kontaktar ett företag inom marksanering och låter de anställda där fastställa huruvida marken är lämplig att bygga på - eller om det krävs åtgärder. I det stora hela så ser proceduren ut enligt följande steg:

 1. Företaget undersöker marken. Här tas prover och dessa analyseras därefter noggrant. Man arbetar över ett stort område för att säkerställa att eventuella gifter inte spridit sig och finns i närliggande områden.
 2. En plan upprättas. En marksanering krävs och här använder företaget sig av sin undersökning som bas då man upprättar saneringskartor och planerar området. En kontakt brukar även tas med Miljökontoret i kommunen.
 3. Marksanering sker. Saneringen i sig utgår utifrån hur pass kontaminerad - och av vilket ämne/gift/metall - området är. Man jobbar alltid effektivt och även med en tanke på din plånbok; områden som inte är i behov av marksanering lämnas och man arbetar mot den drabbade jorden.
 4. Deponering: Jord som är kontaminerad tas om hand och deponeras enligt gällande lagar.
 5. Marken återställs.  
 6. Nya prover tas. Skulle dessa visa sig vara godkända så är det fritt fram för sig som markägare att fortsätta din planering kring byggnationen.

Så ser det alltså ut rent praktiskt. Det går att sanera mark och det går att göra den beboelig. Det som krävs är att man kontaktar ett företag som erbjuder tjänsten marksanering och låter denna säkra marken i fråga.

Bygglov och Bygganmälan

28 dec 2017

 • När behövs bygglovsansökan eller bygganmälan i Sundbyberg?

Beroende på vilken ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation som ska ske kan bygglov alternativt bygganmälan behövas. Detta är reglerat enligt Plan- och bygglagen. Vid frågor om bygglov kan Sundbybergs kommuns hemsida besökas eller kontakt med kommunen tas på annat sätt.

Då krävs bygglov

Bygglov förknippas främst vid ingrepp som förändrar bostadens utseende. Det kan exempelvis vara en nybyggnation eller tillbyggnation. Det kan även krävas vid uppförande av plank eller staket om de uppgår till en viss höjd. Generellt behövs inte bygglov för badrumsrenovering, köksrenovering eller andra inre förändringar. Däremot kan bygglov ändå behöva ansökas vid större renoveringar – men då av en helt annan orsak. Ska det ställas upp en container vid huset under längre tid kan det nämligen krävas tillstånd. Hör med Sundbybergs Kommun om vad som gäller innan detta sker.

Det finns även ytterligare ett tillfälle då bygglov kan krävas vid renovering av badrum, kök m.m. Det handlar i detta fall om tillfällen då användningsområde ändras på en lokal. Det kan vara att en lagerlokal byggs om till lägenheter – vilket inte är ovanligt med den bostadsbrist som finns i Sundbyberg.

Då krävs marklov

Marklov kan liknas med bygglov – men för markarbeten. Ska det genomföras schaktning, röjning, fyllning som skapar större förändring kan ansökan om marklov behöva ske.

Då krävs rivningslov

Om rivning ska ske i ett område som regleras av områdesbestämmelser eller detaljplan kan rivningslov behövas. Med detta menas alltså hela eller delar av byggnader. Rivningslov krävs oftare i centrala delar av Sundbyberg och inte lika ofta i utkanten där det är mer glesbebyggt.

Detta är anmälningspliktig åtgärd

Det finns åtgärder som är anmälningspliktiga men som inte kräver bygglov. Ett exempel är ändring av bärande delar eller bostadens stomme. Det kan exempelvis ske vid ombyggnation då flera rum öppnas upp till ett större eller via en badrumsrenovering där badrummet blir väsentligt större. Läs mer om det på http://www.badrumsrenoveringsundbyberg.se/.

En annan åtgärd är ”installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp inom tomt eller i byggnad” (Sundbyberg.se). Även detta innebär alltså att större renoveringar eller dragning av nytt avlopp till nya rum kan innebära anmälningsplikt.

Ytterligare en punkt som kan innebära anmälningsplikt är ”Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet”.

Då det kan vara svårt att veta var gränsen för ”väsentligt” går bör man alltid kontakta Sundbybergs Kommun om en större nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation ska ske. Ofta vet företagen som genomför dessa byggnationer om bygglov behöver ske, om anmälan krävs osv.

Var förvarar du byggmaterialet?

18 dec 2017

När du börjar bygga är det mycket att tänka på. Antagligen har du redan en byggbeskrivning, materialbudget och en tidsplanering. Det är lätt att hålla sig till den i början men efter ett tag märker du antagligen att du behöver revidera både tidsplanen och materialbudgeten. Ofta har man tagit i för lite och det är lätt hänt att budgeten sväller under byggets gång. En hel del oförutsedda saker händer.

Den som är van byggare har räknat med det oförutsedda. Det är viktigt att ha is i magen. Ju mer erfaren du är, desto lugnare blir du över det som inte än inplanerat. Hur gör du med allt byggmaterial? Mycket av det byggmaterial som du kommer att behöva är väderbeständigt. Inte allt behövs förvaras inomhus. Trots det kommer det alltid att finnas saker som är känsliga för väder och vind och som du kommer att behöva förvara inne. Hur gör du då? Och hur gör du med allt material som du behöver slänga? Som du säkert märker kommer du att behöva containrar för en hel del olika behov. Du vet väl om att du även kan ha en container som lokal eller kontor under tiden du bygger? då hyr du en container med värme och ljus, fönster (om du vill och el.

Hyr en container för värmekänsliga material

Behöver du förvara värmekänsliga material är en container med uppvärmning det bästa du kan tänka dig. Då är du trygg med att materialet inte far illa. Du kan även hyr a en container som behöver kylas ned, eller för miljöfarliga vätskor till exempel. OM du behöver en container för särskilda behov finns även det.  Specialcontainer

Byggcontainer

Har du en byggarbetsplats kan ske du behöver vämre, ljus, elcentral, lpsbon och isolering, så du antingen får den värme, eller kyla som du behöver. Då får du både ett färråd och en liten arbetsyta.

Elcontainer

En container för el och då får du värme, isolering, elcentral, hyllor ljus och en låsbom. Då får du förvaring med sladdar, verktyg.

Entreprenadcontaier

Vill du ha en entreprenadcontainer får du en arbetsbänk med skruvstäd, hyllor, isolering, elcentral, ljus och låsbom, och värme.

Kylcontainer

Om du behöver en container som förvarar saker i låga temperaturer, kan du hyr aen kylcontainer. Du kan till och med få en kylcontainer ner till minus 20 grader.

Kontorscontainer

För ett kontor kan du behöva en mer inredd och kontorsvänlig container och då får du en med fönster, med uppvärmning och el.

Miljöcontainer

En miljöcontainer är till för att du ska kunna förvara miljöfarligt material. Här är det viktigt att få en container som håller tätt och samlar upp vätskor.

Är du intresserad av att läsa mer? Klicka på denna länk.

Att bygga hus i Stockholm – ritningar och materialval

12 dec 2017

Har man haft turen att hitta en bra tomt i Stockholm har man kommit en bra bit på väg mot drömmen om husbygget. Det kan vara svårt att hitta en tomt som motsvarar kraven på närhet, kommunikationer och dessutom har de markförhållanden som lämpar sig för det hus man vill bygga. Och när man hittat en bra tomt kanske den kostar mycket mer än man tänkt. Många får leta länge innan de träffar rätt. Men till slut står man där på sin obebyggda tomt och ser framför sig precis hur huset ska se ut, vilka fönster solen kommer in genom på morgnar och eftermiddagar, hur det blir att vakna upp i sovrummet på andra våningen och slå upp fönstret som vätter mot skogen – eller? För mer information läs www.byggahusstockholm.org.

Hur ska det se ut?

Det kan faktiskt vara svårt att veta hur man vill ha det när man väl skaffat en tomt och ser vilka förutsättningar som finns. Om området är tättbebyggt har kommunen i regel en detaljplan för det ska utvecklas och vilken typ av material som får användas, vilken stil som föredras och så vidare. För att få tips och idéer brukar det vara en bra idé att se sig om i omgivningen. Kanske dominerar stenhus i kvarteren runt omkring, eller så är de flesta husen byggda enligt en speciell stil? Då kan det vara bra att låta sig inspireras av detta så att det nya huset smälter in i omgivningen på ett naturligt sätt.

Kataloghus

Man kan antingen välja ett färdigritat hus ur en katalog från ett byggföretag, eller anlita en arkitekt för att rita huset. Hos byggfirmorna finns en stor variation av färdigritade hus, allt från enklast möjliga trävillor till hus ritade av några av de största svenska och utländska arkitekterna. Husens delar är färdigmonterade på fabrik och går snabbt att sätta ihop. De tillverkas enligt en formel som ska fungera för massproduktion, men små variationer och tillval kan göras för att få huset att bättre passa behov och förutsättningar.

Anlita arkitekt

Väljer man istället att låta en arkitekt rita huset får man så klart många fler möjligheter att påverka husets stil- Är man estetiskt lagd och bryr sig mycket om detaljer är det rekommenderat att anlita en arkitekt, som kan ta in speciella önskemål och personlig smak i ekvationen. En arkitekt kan få de krav ni ställer på ert boende och balansera det mot områdets stil och kommunens detaljplan. Ett arkitektritat hus blir unikt och oftast högre värderat än ett så kallat kataloghus. Dock har båda tillvägagångssätten sina för- och nackdelar så vad man väljer är beroende av personlig smak och den egna plånboken.

Husmaterial

Att välja material är något som inte alla tänker på, de flesta tar för givet att huset ska byggas i trä. I Stockholm dominerar trähusen, liksom i de flesta kommuner i Sverige. Trä är det billigaste byggmaterialet och lämpar sig utmärkt för husbygge. Det är vackert och har lång hållbarhetstid och är dessutom miljövänligt.

Det är dock inte ovanligt att använda sten i när man bygger hus, då oftast tegel eller klinkerblock som man sedan lägger puts på. Det är dyrare, men ger huset ett exklusivt och solitt intryck. Ett stenhus är välisolerat, vilket gör att det håller värmen på vintern och ger svalka på sommaren.

Betong är också ett vanligt material i hus. Betong är dyrt, men ger stora möjligheter att skapa eleganta och vackra, men samtidigt hållbara hus. Betong är lite av en vattendelare, vissa tycker inte om det, andra älskar det. Ett val för den djärve.

Relining – Samma tjänst men av olika företagsgrupper

6 dec 2017

Relining är i korthet ett sätt att invändigt renovera befintliga rörledningar. Fastigheter med dåliga rör var tidigare tvungna att göra stamrust vilket varit mycket kostsamt. Med metoden som relining innebär att ingreppet snabbare och smidigare och blir även betydligt billigare. Detta eftersom någon större rivning inte behöver genomföras. De befintliga rören renoveras eller byts ut på ett enklare sätt. Däremot bör det ses som ett komplement till stamrust – inte som ersättning. 

Det är ändå ett relativt kostsamt projekt och inte minst om en hel bostadsrättsförening ska utföra detta så det är viktigt att ta in offerter från flera olika företag för att därigenom hitta ett passande företag utifrån kompetens och kostnadsnivå. Här gäller det som kund att tänka något bredare än vanligt. Tre företag i Stockholm som erbjuder relining kan visas upp som ett tydligt exempel.

Företag 1 (Med fokus på analys) – För att avgöra om relining är ett alternativ krävs grundläggande undersökningar. Detta företag har, i likhet med flera företag i Stockholm, valt att lägga fokus på dessa analyser. När man läser om deras tjänster så finns bland annat TV-inspektioner, filmning och relining. De erbjuder alltså relining men fokuserar sina tjänster på undersökningsdelen. Det går därmed att anlita dem för undersökning även om man sedan inte anlitar dem för relining.

Företag 2 (Relining Stockholm) – Företaget presenterar sig själva enbart med fokus på relining och att detta utförs i Stockholm. Här skiljer de sig något mot övriga företag då de har så smal inriktning både gällande tjänst och område. Eftersom det är ett större arbete så finns det flera företag som ligger i Stockholm som har betydligt större arbetsområde än enbart Stockholm. Men här har man valt en smalare profil. Företagsnamnet vittnar även om att det är just relining som de arbetar med.

Företag 3 (Bygg och relining) – Det tredje företaget har ett företagsnamn där både Bygg och Relining finns med. Det återspeglar även utbudet av de olika tjänster som erbjuds. Hos dem går det att beställa större byggprojekt där relining är en. Här har man alltså en bredare kompetens än företaget ovan.

Vad innebär det för dig som kund?

När det är dags att beställa offerter från olika företag finns en fördel att söka efter dessa inom flera olika områden. De som söker på Google efter ”Relining Stockholm” kommer till mycket stor sannolikhet få upp Företag nr 2 i beskrivningen ovan. Detta eftersom de nästan enbart har denna tjänst. Chansen att företag nummer tre kommer att synas högt bland sökresultaten är däremot inte lika stor. De har ”bygg” som deras huvudtema men har en inriktning mot reling. Detta i likhet med att en snickare är snickare i grunden och på hemsidan kan erbjuda specifika uppdrag inom snickeri.

Som kund kan man alltså både söka efter relining, VVS-företag samt byggföretag. Det kan även finnas en fördel att få in offerter från flera olika företag med olika inriktningar.

 

Målning och renovering av träfasad

29 nov 2017

Är det dags för en ommålning och fasadrenovering? Klart är att det är mycket jobb som ligger framför dig. Bara att måla om fasaden är ett omfattande arbete som tar en hel del pengar och energi. Många väljer att anlita en firma som sköter fasadrenoveringen åt en. I större städer som Stockholm och Göteborg har man ofta flera firmor att välja mellan.

Oavsett om man gör det själv eller inte är fasaden husets yttre skydd, tillsammans med taket. Oavsett om man har träfasad, putsfasad eller någon typ av fasad krävs ofta en fasadrenovering för att hålla den i gott skick. Träfasader blir med tiden ruttna och om en fasadrenovering aldrig görs blir den i dåligt skick på efter ett tag.

Påverkar läget?

Hur ofta man bör göra en fasadrenovering i Stockholm (om man har träfasad) kan till viss del bero på läget. Till exempel kan någon på Västkusten behöva göra det oftare än någon i Stockholm. Detta eftersom det förekommer slagregn och i allmänhet hårdare väder och vind där. I Stockholm tenderar detta att vara ganska milt.

Det beror också på hur väl man anpassar för klimatet. Bor man på den svenska västkusten kan det till exempel vara bra med liggande paneler. Detta eftersom det skyddar väl mot väder och vind. Dock rinner inte vattnet av lika lätt som på en stående panel. Alltså kan en stående panel passa bättre i Stockholm än på Västkusten och tvärtom vad gäller liggande paneler.

Varje del skall undersökas

Vid en fullgod fasadrenovering undersöks varje del av fasaden och alla delar som är av bristande kvalitet tas bort och ersätts. Ofta räcker det med att helt enkelt byta ut vissa delar och att underhålla målningen, men det händer att den bästa lösningen är att byta ut hela träpanelen och måla om den. För att resultatet efter en fasadrenovering ska bli i enlighet med ens förväntningar, gäller det att inte slarva med något steg över huvud taget. Ett gott resultat är inte bara trevligt att titta på, utan innebär också att huset får bättre verktyg för att stå emot vatten, väder och vind.

Göra det själv eller anlita en firma?

En komplett fasadrenovering kan vara svår att göra på egen hand om man inte har förkunskaperna. Således är det många som väljer att anlita en firma för jobbet. Nackdelen är givetvis att det kostar mer pengar än om man gör det själv. Samtidigt slipper man lägga ner en hel del tid och energi för att på egen hand få ett proffsigt resultat.

Olika entreprenadformer vid husbygge

28 nov 2017

Entreprenadform är benämningen på var ansvaret ligger vid ett husbygge och hur många aktörer som är med i processen. När ni ska bygga ett hus kan ni välja hur mycket ni själv vill engagera er ifråga om husets utseende, vilka byggare, arkitekter och hantverkare som anlitas. I Stockholm liksom i övriga landet är det vanligaste totalentreprenad, eller nyckelfärdigt hus, dvs att en aktör ansvarar för hela projektet. Bygger man sitt drömhus och har hittat en tomt i Stockholm kanske man dock vill vara mer delaktig i processen och anlita en arkitekt som kan hjälpa till att förverkliga ens visioner. Då finns lite olika vägar att gå.

Totalentreprenad

Den vanligaste entreprenadformen i Stockholm är som sagt totalentreprenad. Det billigaste och vanligaste valet folk gör är  att välja ett färdigritat hus ur en byggfirmas sortiment, ett så kallat kataloghus. Sedan behöver man inte göra någonting mer än att vänta på att huset blir klart. Även ett kataloghus kan vara exklusivt och ritat av en välrenommerad arkitekt, men oftast är de inte särskilt spännande eller utmanande formgivna. En annan nackdel är att huset inte kan anpassas särskilt mycket till egna behov och tomtens förutsättningar.

Generalentreprenad

Vill ni ha mer att säga till om i fråga om husets utseende kan ni ge en arkitektfirma generalentreprenad. Arkitekten ritar då huset utifrån era önskemål och behov samt tomtens förutsättningar och anlitar sedan en byggfirma som bygger huset.

I denna form av entreprenad har ni en betydligt större möjlighet att påverka husets utseende och funktion. Ni börjar med att träffa arkitekten och berättar om era planer och visioner för huset. Det är viktigt att vara så förberedd som möjligt med hur man vill ha det. Naturligtvis kan arkitektfirman hjälpa till med idéer och lösningar ni inte tänkt på, men det blir lättare ju mer de vet om er.

När en arkitektfirma tar fram byggplaner för huset gör de inte bara skisser och plan- och fasadritningar, utan tar även fram de bygghandlingar som behövs för att bygga huset. Bygghandlingarna är de detaljerade ritningar för husets alla detaljer som byggarna går efter.

Därefter tar de utifrån de detaljerade handlingarna in offerter från olika byggföretag och väljer ut det bästa. De ansvarar sedan för kontakten med byggfirman och ser till att allt blir rätt genom att i samråd med dig vara delaktig i byggprocessen.

Generalentreprenad är en bra form om man vill kunna tycka till om husets utseende och funktion mena samtidigt slippa mycket arbete och ansvar.

Delad entreprenad

Delad entreprenad innebär att ni som husbyggare blir projektledare och anlitar arkitektfirma, byggare och hantverkare. Delad entreprenad innebär total kontroll över alla steg i processen och kontroll över kostnaderna, men det kräver mycket tid och organisationsförmåga att samordna en byggprocess. Ser ni husbyggandet som ert livsprojekt kan det här vara vägen att gå, men det är i slutändan inte säkert att det blir billigare, och det kommer att ta längre tid.

Läs mer här.

Då behöver du bygglov

11 nov 2017

Reglerna kring bygglov kan ibland kännas lite snåriga och är ofta svåra att känna till på förhand utan att ha pratat med sin kommun. Att bygga utan lov kan leda till att man vid ett senare tillfälle kan få riva hela den nya byggnaden. Innan man börjar bygga på något, till exempel en tillbyggnad, är det bra att prata med byggnadsnämnden även om man känner sig ganska säker på att ett bygglov inte krävs. I den här texten har vi samlat ett par vanliga regler kring bygglovet som är bra att känna till. Tänk dock på att inte se den här informationen som definitiv, eftersom reglerna ofta skiljer sig åt en del mellan olika kommuner. Istället kan reglerna nedan ses som vägledning.

Tillbyggnader

Reglerna kring tillbyggnader kan ibland kännas lite snåriga. När det gäller på- och tillbyggnad (såväl höjd som plan) krävs normalt både bygglov och anmälan. När det dock gäller andra typer av tillbyggnader, till exempel om du ska göra ett tak över uteplatsen (max 15 kvm) krävs varken anmäla eller bygglov. Även följande tillbyggnader fordrar varken bygglov eller anmälan:

 • Om du ska bygga till ett plank eller mur vid uteplats. Dock gäller det att dessa ska vara under 1,8 meter (från marken) och inom 3,6 meter från bostaden.
 • Skärmtak. Bygger du flera skärmtak, med en sammanlagd yta på 15 kvm eller mindre, krävs inte bygglov eller anmälan. Ett medgivande från grannen krävs om avståndet till tomtgränsen är kortare än fyra och en halv meter.

Bygga nytt

Om du ska bygga nytt, snarare än att göra en tillbyggnad eller ändra i bostaden invändigt, krävs ofta bygglov. Dock finns det en hel del exempel på när det inte krävs. Bygger du till exempel en friggebod med ett yttermått på max 15 kvm behöver du varken anmäla projektet eller ansöka om bygglov för det. Dock behöver du få ett medgivande från grannen om friggeboden ligger närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen.

Ska du dock föra upp en ny huvudbyggnad krävs både bygglov och anmälan. Samma gäller med garage, carport, förråd eller liknande byggnader. Annat, som varken kräver bygglov eller anmälan när du ska bygga nytt, är följande:

 • Takutsprång som är mindre än en halvmeter
 • Nockhöjd maximalt tre meter från marken

Som tidigare nämnt vill vi påminna om att tala med byggnadsnämnden i din kommun, oavsett om det är en ny- eller tillbyggnad du ska göra.

Hur löser man transport och underhåll vid höga byggen?

25 okt 2017

Mindre hus kan man bygga på egen hand, så länge man är händig och har vissa förkunskaper. Saker som el och VVS kommer dock alltid att behöva lejas ut på behöriga entreprenörer – såvida man inte är utbildad själv. För större byggen ser dock verktygen väldigt annorlunda ut. Klätterplattformar och materialhissar är sällan något som krävs för privatpersonen som ska bygga en villa. Vid höga hus är det här dock ofta nödvändigt för att arbetet ska kunna genomföras på ett bra sätt. Likaså gäller underhåll, när huset väl är byggt.

Klätterplattformar

Klätterplattformar används för de riktigt höga husen. Med dessa kan man till exempel myra, måla eller lackera på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Ofta är dessa ett självklart alternativ för byggen på höga höjder, men det är inte ovanligt att de även används på lite mindre hus. Ned till ungefär tio meter kan du se en klätterplattform användas – även om det är vanligare att de syns lite högre upp än så.

Materialhissar

Återigen något som krävs vid höga byggnader. Materialhissar är knappast värt att installera för den som ska bygga ett fritidshus eller en mindre, fristående villa – det blir helt enkelt inte värt kostnaderna. En materialhiss monteras i princip alltid med samma baskomponenter, vilket är mast, plattformsdäck och drivenhet.

Olika tillverkare erbjuder, utöver detta, ofta mängder av olika tillval. Till exempel kan vissa hissar köras i olika hastigheter och för olika vikter. Är man ansvarig för att hyra in en dylik hiss har man sannolikt erfarenheten att kunna avgöra vilken vikt och vilka tilläggsfunktioner som krävs. Annars är många tillverkare och återförsäljare glada att kunna hjälpa till och se vad som passar just ditt bygge bäst.

Transportplattformar

Transportplattformar och klätterplattformar har vissa likheter, men är inte alls samma sak. Medan klätterplattformar huvudsakligen används för att arbeta ifrån, används transportplattformar för att transportera, precis som namnet avslöjar. Vanligt är att man transporterar både personal och material i dessa hissar. Materialhissar må kanske vara mer konventionella, men transportplattformar är ett säkert alternativ till dessa.

Bygghissar

Bygghissar är ett väl beprövat alternativ som kan användas på låga såväl som höga byggnader. Transporterna, som avser både personal och material, sker givetvis i en vertikal riktning. Ofta används dessa för till exempel nybyggen, stora renoveringar eller vid skeppsvarv och brobyggen. Ett mångsidigt alternativ som används i många, många decennier. Transportplattformar har normalt visserligen ett större plattformsdäck – men det är inte nödvändigt för alla byggnationer. Vad man faktiskt bör använda beror helt och hållet på ens behov. För att komma fram till den man bör använda är det i nästan alla fall bäst att helt enkelt samråda med tillverkaren eller försäljaren av byggtillbehören.

Bygga balkong i flerfamiljshus

5 okt 2017

Bor du i lägenhet och drömmer om en egen balkong? För många människor idag är balkong en viktig del av boendet, särskilt om man bor i ett flerfamiljshus utan tillgång till egen trädgård. Att ha tillgång till en privat yta utomhus, njuta av solen eller odla växter känns avgörande för många som letar bostad. En balkong anses också höja värdet på en lägenhet och göra den mer attraktiv. Men så har det inte alltid varit och det finns gott om hus i Stockholm som byggts utan balkonger. Och på många gamla hus kanske man valde att bara sätta upp en eller två balkonger till paradlägenheterna.

Kom överens

I många flerfamiljshus växer viljan att sätta upp balkonger, men det finns en del hinder i vägen. Ökad insyn, minskat ljusintag i lägenheterna, och en försämring av fasadmiljön kan vara möjliga negativa effekter av en balkongmontering. Därför krävs det alltid bygglov för att bygga balkong. I Stockholm kan generellt sägas att det är lättare att få bygglov för balkonger mot slutna innergårdar än mot gatumiljö eller öppna gårdar. Se också till att idén om balkonger är väl förankrad hos dina grannar. Någon kanske tycker att det skulle förstöra fasaden, att det är onödigt eller oroar sig för insyn eller sämre ljusinsläpp. Att köra över grannars invändningar är sällan en bra taktik för ett trivsamt boende, så se till att ni alla är överens. Det är inte nödvändigt att alla bygger balkonger, men alla bör vara införstådda med idén. Bor ni i bostadsrätt kan ni i föreningen ansöka om gemensamt bygglov. Bor ni i hyresrätt kan det var knepigt att övertyga värden om behovet av balkonger, men fråga kan man ju alltid göra. Balkonger gör alltid lägenheter mer attraktiva på bostadsmarknaden.

Bygglov

En balkong förändrar byggnadens arkitektur och utseende och påverkar stadsmiljön, därför tas stor hänsyn till dessa faktorer när staden behandlar en bygglovsansökan. Det är viktigt att de nya balkongerna är utformade med känsla för fasaden och stadsbilden. Hänsyn till grannar, även i andra fastigheter kommer också att vägas in i bedömningen. Stockholms stad har tagit fram en vägledning för balkongbyggning som det kan vara värt att bläddra i innan ni ansöker om bygglov. Som nämnts ovan är det lättare att få bygglov på balkonger som vetter mot innergård än mot gatan.

Entreprenör

Många byggfirmor specialiserar sig helt på balkongbyggande. En byggfirma kan hjälpa till med alla steg i balkongbyggandet från ritbordet till den färdiga balkongen. Där finns ofta kunskap kring vilka stilar och byggtekniker som är lämpliga på ett hus från en viss tid och kan bidra med realistiska planer och utsikter att få bygglov. Man kan även hjälpa till med bygglovsansökan och andra juridiska aspekter. Att bygga balkonger på ett hus tar inte mer än några månader och oftast kan de boende bo kvar i lägenheterna opåverkade av bygget. Det mesta av arbetet sker utomhus och kan göras året runt.

Fräscha till huset med fasadrenovering

29 sep 2017

Har tidens tand slitit på ditt hus? Känner du att det är på tiden med en rejäl uppfräschning av fasaden? Här berättar vi om vad du bör tänka på innan du kör igång detta ganska omfattande arbete.

Vilken typ av fasad du väljer är i mångt och mycket en estetisk och smakinriktad fråga. Skillnaden mellan ett trähus och ett tegelhus är exempelvis stor. Ta alltid hänsyn till omgivningen innan du ska genomföra en fasadrenovering, så att du inte sticker ut för mycket. En koll med byggnadsnämnden på kommunen kan också vara på sin plats, då försäkrar du dig om att inte gå emot den stil och de krav som gäller för just ditt område

Ta hänsyn till omgivningen

Exempel på kulturområden där det kan vara på sin plats att tänka sig för en extra gång är Skåne, där korsvirkeshus är en stark och dominerande tradition, och dalarna med sina röda timmerhus med vita knutar. Ta hänsyn till omgivningarna! Ett fasadbyte eller en genomgripande fasadrenovering kräver dessutom bygglov i de allra flesta fall.

Men att byta fasad handlar inte bara om det rent estetiska, även om det är vad man först kommer att tänka på. Olika fasadmaterial ställer olika krav på underhåll. Här bjuder vi på en snabbguide om lite olika fasadmaterial.

Träfasad

Trä är ett bra fasadmaterial av många anledningar. Det är billigt, tåligt, lätt att arbeta med och relativt miljövänligt. Gran är vanligast, men lärk och furu förekommer också i fasadsammanhang. Träfasader, som finns både som stående och liggande panel, kan hålla i hundra år om man ser över det regelbundet. En träfasad behöver målas om ungefär vart sjunde år.

Putsfasad

Putsfasad går också under namnet reveterad fasad. Den har en livslängd på ett halvt sekel, därefter lär man behöva putsa om. Det bör man anlita kunnigt folk att göra, men en ommålning kan även en lekman göra. Är fasaden oskadad så räcker det att rengöra det vid behov.

Tegelfasad

Tegel är en riktigt smidig och lättskött form av. Inget behov av målning och blocken går ytterst sällan sönder. Det underhåll som krävs är att man med jämna mellanrum behöver fylla på murbruket. Alger och mögel fäster inte på tegel, så det räcker oftast att fräscha upp fasaden genom att skrubba med borste och såpvatten.

Vill du veta mer om fasadrenovering? fasadrenoveringstockholm.org är en kompetent och välrenommerad firma inom området som säkert kan hjälpa dig om du behöver mer information.

Du behöver en kontrollansvarig i Stockholm

29 sep 2017

Vid större projekt – tillbyggnader eller nybyggnationer – där ett bygglov krävs så behöver man också som byggherre ta hjälp av en kontrollansvarig som i och med sitt jobb säkerställer att allting sker enligt vedertagna regler och förordningar. En kontrollansvarig är således väldigt nödvändigt oavsett vilken stad man bor, men man kan se att det finns ett större behov av sådana och hans tjänster i den stad i Sverige där man bygger som allra mest och detta i form av Stockholm.

Många byggherrar har en lite kluven bild av en kontrollansvarig och många verkar tro att denne är en person som saboterar och fördröjer ett arbete genom att, så att säga, rida på paragrafer och därmed också är en onödig utgift sett till vad man får. Här har man fel och man ska istället helt vända på sin tankegång gällande en kontrollansvarig och se denna som en förlängd arm som säkerställer att byggnationen blir så bra som möjligt och där inga risker förekommer.

Om vi som exempel på hur detta kan te sig i praktiken så kan vi säga att du ska bygga ett nytt hus i Stockholm och att du har fått bygglov från byggnadsnämnden. För att fortsätta och för att få påbörja din nybyggnation i Stockholm så behöver du här anlita en kontrollansvarig och du behöver se till att denne är certifierad; något som du också hittar och anlitar. Det första som sker här är att den kontrollansvarige du anlitat sätter upp en kontrollplan som därefter de som jobbar vid denna byggnation måste rätta sig efter och som sedan kontrolleras av just den person som du anlitat som kontrollansvarig.

Det är nämligen så att en kontrollansvarig har som uppgift att se till att hans kontrollplan verkligen följs – att säkerheten är bra, att alla lagar gällande byggfrågor efterföljs, hanteringen av avfall likaså – och detta gör han genom olika stickkontroller där han kommer förbi din nybyggnation och dokumenterar vad som görs. Skulle han här upptäcka saker som inte är tillfredsställande så kommer du som byggherre att vara den första som får veta detta och som också kan åtgärda detta genom att vidta lämpliga åtgärder.

En kontrollansvarig säkerställer kvalitet i Stockholm

Allt detta arbete som en kontrollansvarig lägger ner för att dokumentera din nybyggnation av huset i Stockholm och se till att hans uppsatta kontrollplan följs gör att du som byggherre kan slappna av och att den besiktning som följs av arbetet kommer att bli godkänd.

Vidare så kommer du och den du anlitat som kontrollansvarig att närvara vid tekniska samråd, ni kommer att ha en kontakt genom hela projektet och det är honom som du ska ringa om det dyker upp några frågor kring eventuella problem som uppstått under arbetets gång.

En kontrollansvarig är alltså inget hinder – han är snarare det verktyg som i slutändan gör att ditt hus i Stockholm byggs på ett korrekt sätt och där inga framtida skador riskerar att dyka upp. Det är så man som byggherre måste se en kontrollansvarig och ju bättre denne sköter sitt jobb – desto mer kan man också slappna av och vara trygg med projektet i fråga.

Det allra viktigaste när du anlitar en kontrollansvarig är att denne är professionell och sköter sitt jobb så du slipper obehagliga överraskningar i framtiden.

 

← Äldre inlägg