Målare i arbete

Välkommen! Här kan du läsa om allt som har med bygg och inredning att göra, från takläggning och snickeri till tapetsering, golvslipning och maskinuthyrning. Vi önskar er mycket nöje!

Hemsidan drevs tidigare av Bygg & Interiör som ingår i Woody-gruppen och är delägare i Interpares. Nu fungerar den som en fristående blogg. Woodybyggvaruhus finns på 123 ställen i Sverige, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Två av dessa ställen är Bygg & Interiör i Katrineholm och Flen. Woody Bygghandel är Sveriges största byggvarukedja.

 

Sida 2

Uppdatera elen hemma

7 maj 2019

Om man bor i ett äldre hus kan det vara dags att se över elinstallationer och kopplingar. Med åren blir kablar och annan utrustning slitna och det ökar risken för olyckor. Den tekniska utvecklingen gör också att det ställer högre krav på elkraften i våra hem. Det är vanligt att proppar gå om det är underdimensionerat. 

Med ett nytt modernt elsystem hemma kommer även elräkningen gå ner. Det rekommenderas att man låter en elektriker se över det för att säkerställa status och göra passande åtgärder.

Vid nybyggnationer är det mycket att tänka på och som måste planeras när det gäller elen. En elektriker går noga igenom ritningarna och planerar för alla installationer. 

Boka in besiktning av elen

Låt en elektriker göra en energioptimering och göra kvantifieringar av energiförbrukningen.  Under en belastningsstudie görs kapacitanskontroller av elektriska anläggningar för att  kontrollera den verkliga effekten av energisparåtgärder. Genom att övervaka spänningshändelser kan man förutse och förhindra skador och elavbrott.

Man gör också installationer vid nybygge till löpande servicearbete, felsökningar och reparationer. Felaktiga elinstallationer är en vanlig anledning till både olyckor och bränder varje år.

Kom ihåg att aldrig anlita svart arbetskraft. Du har ingen säkerhet att arbetet blir korrekt utfört eller garanti efter arbetet. Försäkringsbolagen är väldigt klara med att försäkringen bara gäller vid arbeten som är gjorda av certifierad elektriker.

Övrig hjälp

Ta hjälp när du behöver service och underhåll av befintliga elinstallationer med mera. Om man inte är behöring ska och får man inte försöka lösa det själv. Försäkringsbolaget godkänner bara installationer gjorda av fackmän.

Några exempel på vad man kan få hjälp med är allmän felsökning och service av kablar, ledningar, eluttag, jordning, utökning av befintlig elcentral och att installera en ny elmätare. När man behöver installera vitvaror som inte har vanlig stickkontakt måste det göras av behörig elektriker. Det vanligaste problemen i våra hem är dåligt fungerande uttag på grund av dåliga anslutningar. 

Använd ROT-avdraget på elarbeten

Självklart är det inte gratis att anlita en elektriker. Men för privatpersoner som är över 18 år kan man med föredel använda det statliga ROT-avdraget. Då får man dra av 30 procent av arbetskostnaden, vilket innnebär maximalt 50 000 kronor per år och person. Dessutom sköter företaget allt pappersarbete med Skatteverket. Det är fördelaktigt för att de allra flesta elarbeten inte har så dyra materialkostnader och mestadels arbete. Se till att anlita en erfaren och kunnig elektriker. 

Letar du efter en kompetent och skicklig elektriker i Bromma? Läs då mer här: www.elektrikerbromma.nu.

När du behöver lättbetong

3 maj 2019

Vanlig betong är svårtarbetad och kräver en del erfarenhet och mycket utrustning när den läggs. Det måste blandas med vatten och hög värme när den görs. 

Men när det gäller lätt utfyllnadsmaterial med god isoleringsförmåga finns det ett effektivt alternativ som heter cellbetong. Det är perfekt som utfyllnadsmaterial med god isoleringsförmåga. Det är perfekt för lättare grunder för vinden, badrumsgolvet eller källaren. 

Resultatet blir lättare vikt än vanlig betong men med hög stabilitet.

Vad innehåller cellbetong?

Det är precis som vanlig betong med en blandning av vatten och cement men istället för tung sten och sten innehåller den istället EPS-kulor, som är en variant av cellplastkulor. Det ger att vikten hålls nere utan att förlora sin hållfasthet och isoleringsförmåga. Cellbetongen lägger sig tätt intill hålrum, hörn och kanter och blir mycket tät efter att det har hårdnat.

Slutresultatet blir 80-90 % lättare än vanlig betong. Detta medför att den kan användas där vanlig betong blir alldeles för tung.

Användningsområden

Cellbetong är perfekt att använda för att fylla ut stora och små hålrum. Dess låga vikt, några hekto per liter, gör det perfekt för att fylla träbjälklag eller som ett decimetertjockt lager på till exempel en krypgrund. Man behöver isolerat kanterna med cellplast. När det cellbetong är hård är den även väldigt lätt att slipa och såga i. Skulle man behöva ta bort betonggolvet är också betydligt lättare än vanlig betong.

Cellbetong som isolering  

Materialet har bra egenskaper när det gäller isolering. Innan man isolerar måste man klä golvet med med PE-folie. Cellbetongens låga vikt gör att den är perfekt vid renovering av till exempel badrumsgolvet. Men inte bara för att den inte är så tung utan även på grund av bra ljud- och  värmeisolerande egenskaper. Man kan enkelt lägga med fall mot golvbrunnar eftersom den är så lättarbetad. Det går mycket fortare att arbeta med materialet jämfört med vanlig betong.

Om man vill isolera sitt källargolv kan det också med fördel göras med cellbetong. Det är mycket enkelt då man helt enkelt lägger ett isolerande skikit över det befintliga golvet. Se bara till att sanera fuktproblem innan du lägger på lagret.

Ett oorganiskt material

Då cellbetongen är helt oorganisk kan den varken mögla eller brytas ner på något sätt. Det går utmärkt att spackla över den och lägga på exempelvis klinkers eller parkett. Golvvärme är heller inte något problem och är mycket enkelt. Det är ett mycket lättarbetat och snabbt material att arbeta med.

Dränera regelbundet runt villan

30 apr 2019

Det är viktigt att regelbundet låta dränera runt den egna villan. Särskilt viktigt är detta om man har en villa på en tomt som blir väldigt blöt och som är sådan att det samlas lätt vatten på den. Då måste man se till att vattnet leds bort kring huset. Vatten invid husgrunden gör otrolig skada. Ingen vill ha en fuktskada på sitt hus. Ibland kan man känna en distinkt lukt när man går ner i någons källare nedre bottenplan på en villa. Det kan vara en indikation på att det är på väg att bli en fuktskada i den villan. Ibalnd kan man känna att det luktar jord i källaren. Det är inte bra för huset. Säg att man har fått en fuktskada i källaren på sin villa. Hur ska man åtgärda en fuktskada i källaren? 

Så bör man åtgärda en fuktskada

Det viktigaste som man kan göra med en fuktskada är att få luft som kommer in och ersätter fukten med torr luft. Det är därför man installerar avfuktare som fläktar så att det kommer in torr luft i stället för fukten som har fått fäste i materialet. Det innebär att man utsätter stället för så torr och frisk luft som det bara är möjligt. Men hur ska det gå till, när fukten ligger i källaren? Hur ska man få fukten ur källaren? Då är enda sättet att frigöra källaren, så att hela källaren ligger öppen och att luften kommer åt att torka upp fukten i källaren. Enda sättet är då dränera och låta källaren ligga öppen och helst inte lägga tillbaka jorden kring huset så att fukten inte riskerar att komma tillbaka. Dessutom bör källaren har avfuktare på som går på dagligen.

Källare är därför inte så vanliga idag

Allt färre villor har därför källare, då man helst vill undvika fukt i källaren. För 100 år sedan var källare det enda sättet som man kunde hålla livsmedel kallt. Idag vet man hur svårt det är att ha en källare som inte får fuktskador. Ska man bygga källare i dag, är det bättre att bygga en sådan om inte är i anslutning till den egna villan. På så sätt hålls fukten i källaren och riskerar inte att spridas till resten av villan. Det vore en mardröm att få fuktskada på villan. Då är det bättre att hålla källare och villa åtskilda. Man får helt enkelt bygga en jordkällare.

Ge badrummet ett lyft

25 apr 2019

Har det gamla badrummet sett sina bästa dagar? Det en gång så moderna badrummet ser nu hopplöst gammalmodigt och trist ut. Då är det dags för ett ansiktslyft i badrummet som kommer att höja hela känslan på hela bostaden.

För att inte tala om värdet på bostaden vid eventuell framtida försäljning. Slitna badrum drar ner priset på bostäder och det första den nya ägaren gör är att riva ut det gamla badrummet. Sätt dig ner och gå igenom önskemål och krav på det nya badrummet innan du börjar planera för en grundlig renovering av badrummet.

Det är också av stor vikt att noga undersöka att det inte förekommer några vatten- eller fuktskador i badrummet. I så fall måste man sanera grundligt innan det nya badrummet sätts på plats. Det är mycket viktigt för att slippa värre skador framöver och vara tvungen att riva ut det nya badrummet och börja om.

Viktigt med noggrant underarbete 

När man renoverar badrum i villan eller lägenheten är det viktigt att planera noggrant för att inte missa något. Det kan bli dyrbart och göra att det tar längre tid. Det är alltså inte bara att välja dusch eller badkar, wc, handfat och kranar, kakel och klinker. 

Det är oerhört viktigt att ställa höga krav på de fuktskyddande skikten på golv, väggar och tak eftersom det är väldigt fuktigt och varmt i ett badrum. Det är lätt hänt att fukt tränger in mellan kakel och klinker om inte grundarbetet är korrekt utfört.

Därför rekommenderas starkt att anlita en behörig hantverkare för renoveringen. Leta bland olika aktörer och be om offerter. Var noga med att kolla upp om de har våtrumsbehörighet. För att försäkringsbolagen ska godkänna renoveringen och försäkringen ska gälla är det ett måste.

Badrumsrenovering är en omfattande process

Ett badrum håller i årtionden om den är korrekt utförd så det är mycket man måste tänka på. När man har hittat en passande byggfirma som ska utföra renoveringen så behövs det en inledande inspektion av badrummet. Då säkerställs badrummets skick och eventuella fuktskador. 

Efter detta planeras det in en eventuell sanering innan man börjar riva väggar och golv. Sedan behöver man se över befintliga vatten- och avloppsrör för att veta om man behöver lägga nya rör eller behålla de befintliga rören. Beroende på hur man tänker sig en ny belysning behöver man dra nya elinstallationer. Samma gäller om man vill ha till exempel ett spabad eller en modern duschkabin med inbyggd elektronik.

Kabelmärkning för ett mer effektivt bygge

20 apr 2019

Ordning och reda – pengar påfredag, eller hur? När man arbetar på en stor byggarbetsplats gäller det att ha ett system när det kommer till rör-, kabel- och ledningsdragningar. Man behöver veta varifrån de kommer och vart de ska. Har man då inget bra system för det, blir det till att anvädna sig av papperslappar och märkpennor som underlättar minnet. Men ju längre tiden går, bleknar papperslapparn och märkningen kan försvinna. Då är det bättre med en märkning på både kablar och ledningar som inte förstörs av tiden eller flitigt användande.

Kabelmärkning

Vill man behöva märka kablar, finns det antingen hylsor som man kan fästa på alla kablarna eller märkning som görs direkt på kablarna. Antingen kan man märka dem med ett standardiserat system som alla känner till. Då kan även andra på arbetsplatsen veta vart de ska och varifrån de kommer. Eller så kanske man har ett eget system och vill beställa märkningen efter det egna systemet. Har man då varit noggrann med att dokumentera det egna systemet så att andra förstår sig på det så kan andra hantverkare arbeta efter samma system.

Ledningsmärkning

Det finns även här standardiserade system för dragning av elledningar. Då kan man som elektriker eller hantverkare arbeta efter det standardiserade systemet när man drar ledningar. Men även här kan man välja att arbeta efter en egen märkning på ledningarna. Man väljer själv hur man vill göra med ledningsmärkningen. Och även här kan man välja om märkningen ska vara på själva ledningen eller på en hylsa som fästes på ledningarna. 

Det hela började på 1960-talet

Systemet med både kabelmärkning och ledningsmärkning kommer från ett svenskt företag. Tanken kanske inte var så unik, men det unika var då att någon satte detta i system. Det började med att Knut Wall, som gett namn åt företaget märkte kablar med penna för hand och sedan brände fast märkningen. Sedan dess har systemet med kabel- och ledningsmärkning utvecklats och digitaliserats och företaget har sålts i flera omgångar. Numera görs detta på internet och man kan välja märkning digitalt, man väljer hylsa eller märkning direkt på kablar och ledningar, och enligt valfritt system med standardiserat system eller efter ett eget system. Sedan kommer produkterna på posten.

Finns fortfarande i Sverige

Företaget Knutwall finns fortfarande i Sverige, men vem som helst kan lägga in en beställning av dem. De finns representerade i flera olika europeiska länder och är nåbara från vilket land som helst. Här kan du läsa mer om Knutwall: http://knutwall.eu.

När du behöver renovera stammarna

10 apr 2019

Hur mår dina stammar? Är det ofta stopp i avlopp, smakar vattnet inte särskilt gott eller luktar det illa ur rören? Allt detta kan vara tecken på att stammarna inte är särskilt bra i ditt hus. Det kanske är dags för att titta till stammarna och se hur de mår. Så hur hittar men en duktig rörmokare? Här rekommenderar vi att använda sig av nätet – googla "rörmokare Stockholm" så får du flera förslag på alla som har angett på sin hemsida på nätet att de arbetar som "rörmokare" och erbjuder sina tjänster i Stockholm. Man behöver ju inte skriva "Stockholm" om man inte bor där, utan anger då sin boendeort på Googles sökfält.

Varför inte kontrollera referenser på en rörmokare?

När du väl har fått kontaktuppgifter till några rörmokare i Stockholm så är det sedan bara att ta kontakt, be om offert och beskriva vad det är som du önskar få hjälp med. Man kan passa på att be om referenser av rörmokaren som du har kontakt med. Det kan vara bra att kontrollera referenserna och på så sätt få reda på hur de arbetar innan du bestämmer dig för en av dem som du tar kontakt med. Varför det kan vara bra att kontrollera referenser är att det kan vara bra att "behålla" en rörmokare som man får tag i och som verkar bra. Får man tag i en duktig rörmokare kan det vara en bra idé att behålla en sådan rörmokare som är duktig och som man kan återkomma till.

Vad en rörmokare kan göra för dina rör

När du väl får tag i en rörmokare som kan komma ut och titta på dina rör, kan en sådan till exempel gå in med en mini-kamera och den vägen se hur rören ser ut inuti. Många upptäcker att det finns både rötter och råttor som inte hör hemma inuti rören. Har man träd, som har starka rötter och kan ta sig in i helt oväntade områden, kan rötterna effektivt sätta stopp för både vattnet coh avloppet från att flöda. Råttor har en märklig förmåga att ta sig in i smala springor och åstadkommer stora skador. Det man kan göra i båda fallen är att se till att täta området där rören ligger och rensa dem från både rötter och råttor. Det är sådana saker som vi lekmän inte riktigt klarar av på egen hand. Så anlita hellre en professionell rörmokare i stället.

Renovera badrum i snygga färger

2 apr 2019

Funderar du på en badrumsrenovering som tar andan ur dig? Badrum är så mycket mer för oss nu, än , säg för 30-40 år sedan. Går man ännu längre bak i tiden var badrummet bara ett ställe där man gjorde sig ren efter en lång arbetsdag, inget ställe som man spenderade långa timmar i, direkt.  I dag har vi badrum för återhämtning, och relax. Här badar vi, inte bara gör oss rena. Vi bastar, sminkar oss, rakar oss och klär på oss, bland annat. Därför att vi använder badrum på annat sätt, gör att vi har andra behov för våra badrum. Till exempel har det växt ett behov av mer förvaringar för att vi ska utnyttja badrummen på bästa sätt. Här presenterar vi några snygga färgtrender för badrumsrenoveringarna i år.

Puderrosa

Vågar du renovera och inreda badrummet efter en sensuell färgskala som går mellan puderrosa, fudge, rött eller korall-/persiko-/hallonrött? Här tänker vi att den rosa nyansen skänker en vila och harmoni och ro till badrummet som är inrett helt i rosa. Vill man kan bryta av den rosa färgen med grått/beiget/träfärgat. Eller varför inte med vitt? Varför förkasta den vita färgen som ändå var populär under så många år? Vitt är en neutral färg som du kan kombinera med flera andra valfria färger – allt passar till vitt.

Blå-grå nyans

Om man inte känner för att renovera badrummet med rosa inredning kan man i stället anvädna sig av en blå-grå nyans. Detta ger ett luftigt intryck av badrummet när man stiger in i det. Det är den blå-grå nyansen som är den rätta i år. Här kan man också bryta av den blå färgen med grått, svart eller vitt, beroende på vilka nyanser som du önskar. Med vitt blir badrummet ljusare, med svart blir det mörkare och med grått får du en annan neutral ton som passar bra till de blå inslagen.

Salviagrönt

Förra året och i år fortsätter den Salvia-gröna färgen dominera i inredning. Det är en grön färg som går mot grått och som kallas Salvia-grön så färgen mest påminner om örten Salvia i sin färrg. Denna gröna nyans ger badrummet en fin harmoni. Även här kan du bryta av den Salvia-gröna färgen med grått, vitt eller beige.

Oavsett vilka färgnyanser som du väljer, är det viktigt att de som ska renovera badrummet är kompetenta, kan sin sak när det kommer till att inreda säkert mot de våtutrymmen som du använder i badrummet. Fortsätt läsa mer här om du bor i Haninge och behöver en badrumsrenovering i Haninge.

Stopp i avloppet?

23 mar 2019

Stopp i avloppet drabbar många med jämna mellanrum. Ofta kan kan man lösa enklare problem för hand. Det kan handla om matrester i diskhon eller hårrester i handfat och i duschen och badet. Man märker det på de klassiska problemen med dålig avrinning, dålig lukt, bubblande diskho med mera.

Kontrollera stammarna

Men vid större stopp i villor eller fastigheter måste man göra en rörinspektion gjord av en auktoriserad rörmokare. Efter en sådan vidtars lämpliga åtgärder. En vanlig åtgärd är stamspolning som innebär att man går in med kraftiga hogtrycksmaskiner och spolar rent. Det är en effektiv metod som spolar bort lösa föremål, smuts och avlagringar så stammarna blir ren och fräscha. Det är även klokt att göra förebyggande stamspolningar vart 3-5:e år för att slippa akuta problem i framtiden.

En akut stamspolning vid stopp i avloppen är ett stort och kostsamt projekt med stora problem för alla boende. En planerad stamspolning är både billigare och enklare att planera. Då säkerställer man tryggt att stammarna är ok och med liten risk för framida problem. Det är en klok säkerhetsåtgärd som garanterat kommer att betala sig i framtiden.

Hur kan man själv förebygga problem?

Diskhon - Ett vanligt problem är stopp i vasken. Se till att det inte hamnar matrester avloppet. Det är lätt hänt att det blir stopp. Vid mindre och lokala stopp räcker det med en propplösare. Men var försiktig och använd skyddshandskar, det är mycket starka kemikalier. Spola ofta rikligt med hett vatten i vasken så fett och smuts försvinner ner i avloppet. Plocka isär vattenlåset och rensa bort matrester, hår och fett. Avloppet till diskmaskinen kan också täppas igen. Rengör även där med jämna mellanrum. 

Badrummet - Golvbrunnen eller tvättstället är problemområden som behöver kollas ibland. Det är oftast hår och smuts som täpper igen. Ta loss golvbrunnen och rensa bort allt du ser.

WC - Är det stopp i toaletten? Oftast är det toapapper som har fastnat. Använd inte för mycket papper eller spola innan du använder fler mer papper. Men det stora problemet är nedspolade föremål som inte hör hemma i toaletten. Spola ALDRIG ner något annat än toalettpapper i toaletten! Rörmokare kan berätta att de hittat precis allt i rören. Det är vanligt med papper, bindor, tamponger, snus, fimpar och mediciner. Det är stor risk för stopp i avloppet med dyra åtgärder som följd. Det är inte bara en för stopp i avloppet, det böir även problem i reningsverken. 

Tips och råd inför det stora bygget

19 mar 2019

När man ska planera för ett stort bygge är det mycket man behöver veta för att det ska bli som det är tänkt. Många slarvar med förarbetet och planeringen och det kan bli både kostsamt och problematiskt. 

Man måste skriva avtal innan man på börjar ett byggprojekt för att säkerställa att alla nya byggnader är säkra för människorna som ska vistas i dem. Det finns numera också krav på att nybyggnationer är energieffektiva. Man måste också noga dokumentera så man håller sig till en bra standard innan bygget kan påbörjas. Det gäller båda isolering och energiförbrukning. 

Standardavtal vid nya byggprojekt

Det är väldigt viktigt att ange vem som är ansvarig för nya byggprojekt. Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett standardavtal som gör det enklare att göra en beställning och planera ett nytt projekt. Där står det tydligt hur upphandlingar ska skötas, säkring av kvalitet, ansvariga och regler för inköp med mera. 

Använder man sig av ett sådant avtal som grund vet man att allt är juridiskt säkert och att man inte missat något viktigt. Det är då också enkelt att ändra på detaljer under resans gång.

Planera bygget noggrant

Innan man kan börja bygga är det avgörande att man tar reda på alla fakta och förutsättningar för projektet. Man måste identifiera vilka utmaningar som projektet står inför. Och utfrån detta inventera sina byggtekniska hjälpmedel och maskiner. Det kan också finnas brand- och miljötekniska aspekter. Självfallet görs en inventering för att man ska vara förberedd inför eventuella överraskningar under projektets gång. Detta är avgörande för att kunna hålla deadline och alla budgeterade kostnader. 

Beroende på vad inventeringen kommer fram till kan det bli tal om en åtgärdsplan. Det rekommenderas att ta in en byggkonsult i Stockholm för att säkerställa att bygget har rätt förutsättningar att bli framgångsrikt i god tid innan byggprojektet kan starta. 

Projektering

Projekteringen sköts generellt av de som gjorde inventeringen. Är inventeringen korrekt utförd har man mycket gratis. Projekteringen ligger som grund när man skickar ut förfrågningar till entreprenörer. När detta är klart inleds förhandlingarna som ska leda till färdigt kontrakt.

Själva byggfasen

Många oerfarna ser genomförandet av byggprojektet som det enda som betyder något eftersom det är det som syns utifrån. Men utan utan allt förarbete skulle inte många byggen gå att genomföra alls. En välgjord och nogrann planering är a och o för att slutresultatet ska bli som det är tänkt. Och framför allt för att kunna håll tiden och budgeten.

När er BRF behöver måla om trapphuset

11 mar 2019

Behöver ert trapphus målas om? Det finns målerifirmor som har specialiserat sig på att måla trapphus. De vänder sig enkom till BRF:er (bostadsrättsföreningar) som behöver måla om sina trapphus och gör det på ett effektivt sätt och har alla målare som kan göra det på bästa sätt. Varför anlita målare som inte är specialiserat sig på trapphus? Den målerifirma som har specialiserat sig på trapphus har alla de redskap som krävs för att göra jobbet.

Åstadkomma ådringar i trapphuset

En sådan målerifirma kan göra vackra ådringar i trapphuset om man vill det. Ådringar är fina särskilt på stora väggytor, som man ofta har i trapphus. Det är fint i trapphus att göra fina ådringar och marmoreringar. Om man inte vill inreda med stenmaterial i trapphuset kan man i stället måla så att det ser ut som det. Särskilt populärt är det med marmor, då kan man måla så att det ser ut som marmor och de särskilda ådringar som marmorn skänker till trapphus. Vill man hellre ha väggar som ser ut att ha träpanel kan man måla även så att det ser ut som om man har klätt hela väggar med träpanel om man så vill ha det.

Kräver särskilda målerikunskaper

För att kunna måla hela väggar med ådringar eller mönster kräver sin kvinna, eller man. Det krävs att man kan måla på sådant sätt så att mönstret blir synligt såsom man önskar det. Att måla på det sättet krävs att man har en utbildning för det. Och det är långt ifrån alla som har en kompetensen. Känner man på rak arm inte till någon sådan målerifirma kan man då googla "trapphusmålning Stockholm" till exempel, om det är i Stockholm man behöver en sådan kompetens, vill säga. 

Bra att kunna anlita målerifirma med kompetens

Om man som BRF har några kontakter med målerifirma så är det bra. Som BRF har man ju omfattande ansvar för sin fastighet och det innebär att man behöver ha kontakter med någon bra och pålitlig målerifirma som kan komma och renovera det som behöver renoveras. För att hitta en sådan är det alltid bäst att be om referenser då man bestämmer sig för att anlita en sådan. Referenserna säger en hel del om hur de arbetar, hur de bemöter sina kunder, och hur de arbetar när de får uppdrag som kanske kräver extra mycket arbete just med ett trapphus. Ett trapphus är mycket viktigt då det är det första som alla ser när de kommer till en fastighet.

Ta kostnaden för en golvläggare

5 mar 2019

Då det kommer till renoveringar så är det ibland bättre att backa. Inte från projektet som sådant, utan som lekman. Det vi menar är att många låter den egna plånboken sköta alla beslut och där man genom detta har en förmåga att glömma att vissa detaljer sköts bättre av de som är utbildade inom området i fråga.

I många fall så behöver det heller inte kosta så mycket pengar. Dels så inkluderas de flesta tjänster i Rot-avdraget och där du som privatperson kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden - detta med ett tak på 50.000 kronor. Dels så ska man även försöka se den kostnaden som man initialt betalar ut ett längre perspektiv.

Det vill säga: hur länge kommer detta att hålla och vara snyggt om jag själv gör det jämfört med om en professionell yrkesman håller i hammaren? Det senare är ofta en knäckfråga som leder direkt till den professionella hjälpen.

Vissa golv kräver erfarenhet och kunskap

Vi kan säga att det handlar om att du ska lägga ett nytt golv i ditt vardagsrum i Stockholm och att du beställt en mer exklusiv modell - en fiskbensparkett. Du velar mellan att lägga denna på egen hand - något som är, av förklarliga skäl, gratis - och att anlita en golvläggare som kommer att kosta pengar.

Vi skulle säga att de pengar du kanske förlorar i början genom att anlita en golvläggare kommer att betala sig - rejält - på sikt. Dels så är en fiskbensparkett väldigt speciell att lägga - den tar tid, kräver erfarenhet, noggrannhet och då golvet i fråga dessutom är dyrt så har man heller inte någon mån att misslyckas. Även om du, mot förmodan, skulle lyckas få alla stavar att passa och ligga i det unika mönster som utgör själva fiskbensparketten så kommer det säkerligen att bli problem längre fram; detta genom sprickor, glipor och allmänna ojämnheter.

Här är ett tydligt exempel på där en golvläggare gör skillnad. Den kostnad du lägger ut från början - och där alltså rot-avdraget går att använda - kommer att ge dig ett vackert, klassiskt golv som håller genom åren. Dessutom så ges en garanti på jobbet och om parketten i fråga är korrekt lagd så går den också att slipa upp med jämna mellanrum. Även golvslipning är ett projekt som mår bäst av professionella händer. Det kan vi emellertid titta lite närmare på någon annan gång.

Rätt golvläggare i Stockholm krävs

En sista, avslutande sak: tänk på att du inte är riktigt över ån bara för att du fattat beslutet om att låta en golvläggare i Stockholm sköta din fiskbensparkett. Tvärtom: här krävs det lite undersökning från din sida. Golvet är nämligen så pass speciellt att inte ens alla yrkesmän kan lägga det med ett högkvalitativt resultat som följd.

Se därför till att specificera att det handlar om en fiskbensparkett då du tar in offerter från alla golvläggare. Och: de dessa offerter kommit in och du väljer att gå vidare med någon/några: kontrollera och verifiera kunskapen genom att ta nummer till tidigare kunder i Stockholm. Det tar inte lång tid, men det säkerställer att du får ett golv som håller över tid och som ser lika snyggt ut om tio år som det gör då jobbet är klart.

Allt börjar med en stålkonstruktion

4 mar 2019

Den som en gång har arbetat med att konstruera olika byggnader vet att det mesta när det kommer till att bygga nya byggnader, börjar med en stålkonstruktion. Den brukar vara själva stommen till den byggnad som det senare ska bli. Därför är en smed bland det viktigaste när det kommer till att bygga och uppföra byggnader. En stålkonstruktion är även början på ett brobygge, en bassäng, ett kraftverk eller vad det nu är man är i behov av att bygga.

Stålverk viktiga för bygget

Det behövs ju olika slags hantverkare för ett bygge. Ska man börja med ett stålverk för uppförande av en ny byggnad, är man i stort behov av en hantverkare som kan arbeta med själva stålet. Dagens beteckning på sådana hantverkare är stålarbetare, och det gamla namnet är smeder. När man tänker på en smed tänker man förmodligen på en hantverkare som står vid en eld och bankar på en boit plåt medan eldgnistorna flyger. Sedan doppar smeden stålet i ett vattenbad.

Dagens stålarbetare arbetar med avancerad teknik

De smeder som arbetar idag arbetar med avancerad teknisk utrustning. Även om en byggnad är tillverkad i trä, brukar man börja med en konstruktion av stål. Det därför att stålet är så gott som rostfritt, och påverkas inte på samma sätt som trä. Även om stålet kan påverkas av tidens tand, om det till exempel skulle komma fukt in i själva konstruktionen, håller stålet trots det bättre än andra material. De flesta stålkonstruktioner tillverkas inne i stålfabrikerna men oftast följer stålarbetarna ut på byggen där stålkonstruktionen ska ställas för att se till att stålkonstruktionen sker på rätt sätt.

Finns behov av smeder fortfarande

Det finns behov av "vanliga" smeder fortfarande, som man tänker sig smeder, som tillverkar små detaljer i stål eller gjutjärn. De arbetar numera mer sällan ensamma i sin egen verkstad. Det finns knappt någon marknad för det längre. De flesta arbetar på stora fabriker och med stora maskiner i stor omfattning. Dock finns det fabriker som tillverkar smideshantverk, såsom vi oftast tänker på när vi hör ordet smed användas. Det kan vara olika fina inredningsdetaljer, saker och liknande. Fortfarande  har vi behov av smidda trappräcken, grindar och liknande. Även om de inte är särskilt vanliga.

Finns minst 200 smeder i Stockholm

Om det är så att du är på jakt efter en smed är det i Stockholm som du bör leta. Bara i Stockholm finns det minst 200 smeder som du kan välja mellan. Här kan du läsa om en smed i  Stockholm: https://www.smedstockholm.se.

Fira in 2019 med en badrumsrenovering

12 feb 2019

Nytt år, nya projekt. Att byta ut en gammal fulltecknad kalender mot en ny, med hundratals oskrivna dagar framför sig, är en inspiration. Nu är det 2019, och för människor i Göteborg med omnejd innebär det en hel del spännande saker. Förutom klassikerna Way Out West och Bok- och biblioteksmässan gästas Scandinavium av både Bob Dylan och Elton John, och Metallica tar sig an Ullevi. Men mellan alla roliga saker som händer på Sveriges framsida måste det ändå finnas plats för en trivsam vardag, och många Göteborgare kommer antagligen att inleda 2019 med att få det riktigt mysigt i sina hem.

I Göteborg finns många hemmafixare. Undersökningar har visat att Göteborg ligger i topp tio när det gäller hur villig man är att fixa själv på hemmafronten, det gäller både lägenheter och villor. Göteborgare är praktiska människor som inte räds att hugga i när de behövs, både för sin egen och för andras skull. Dock finns det vissa typer av renoveringar som alltid bör överlåtas åt proffs. Ett bra exempel är badrumsrenovering.

Renovera badrummet populärt i Göteborg

Av alla renoveringsprojekt som finns är badrumsrenovering antagligen den svåraste. Att renovera badrummet kräver goda kunskaper i bland annat snickeri, el, VVS och målning. El och VVS är två typiska exempel som absolut inte ska utföras av en lekman, hur händig man än är. Att veta hur ett våtrum fungerar och vad som krävs för badrummet ska bli hållbart är extremt viktigt, annars kommer badrummet snart att drabbas av fukt- och mögelskador. Därför är det alltid bäst att vända sig till en firma som erbjuder totalentreprenad på badrumsrenovering.

En badrumsrenovering ökar värdet på bostaden

Samtidigt som en badrumsrenovering är ett stort och svårt projekt, är det också en insats som kraftigt kan höja värdet på ett hus eller en lägenhet. Enligt mäklare i Göteborg kan ett nyrenoverat badrum göra att priset stiger med så mycket som 100 000 kronor jämfört med innan renoveringen. Många spekulanter som letar lägenhet i Göteborg tittar lite extra på just badrummen, eftersom ett nyrenoverat badrum är en trygghet och en garant för att det inte kommer att bi så stora renoveringskostnader.

Totalentreprenad smidigast och billigast

Det blir därför en investering att låta renovera badrummet, särskilt om man tänkt sälja lägenheten inom fem år. Förutom att värdet på lägenheten höjs kan man under den tiden även dra av renoveringskostnaderna från reavinsten. Men då krävs att man anlitar proffs. I Göteborg finns många firmor som erbjuder totalentreprenad på badrumsrenovering. Det kan de göra för att de har all kompetens; snickare, målare, VVS-installatörer och elektriker, samlade under samma tak. En totalentreprenad blir billigare än att anlita flera underleverantörer. Dessutom går jobbet snabbare, eftersom projektet har en och samma ledare som planerar och synkroniserar arbetet.

Hantverkare garanterar kvalitet

Om badrumsrenoveringen utförs av proffs blir den en investering, annars finns risken att den blir en belastning. När du anlitar hantverkare får du både garanti och ett kvalitetsintyg på badrumsrenoveringen, något som är mycket bra att kunna visa upp när du säljer bostaden och även att kunna visa försäkringsbolaget. Vid skador i ett hemmarenoverat badrum utgår ingen försäkring från något försäkringsbolag, och köpare som uppdagar att renoveringen inte utförts av fackmän drar snabbt öronen åt sig.

Tur då att det finns så många bra firmor i Göteborg som erbjuder badrumsrenovering. Välj en firma i närheten av där du bor, eller välj den firma som får bäst betyg på reco.se. Konkurrensen i Göteborg är stor och priserna är mycket rimliga. Låt 2019 bli året då familjen satsar på ett nytt och fräscht badrum!

Förbättra luften i fastigheten

2 feb 2019

Hur står det till med luftkvalitén i bostaden, fastigheten eller på kontoret? Om man är det minsta osäker så är det klokt att beställa en professionell besiktning av ventilationssystemen i huset.

Det finns mycket som kan gå fel med befintligt system med svag och bristfällig ventilation som följd. Det kan också vara dags att byta ut det helt. Många ventilationssystem har blivit föråldrade och fungerar ej som dessa ska, men kostar ändå mer än ett nytt modernt och effektivt system. Dessutom kommer driftskostnaden att gå ner vid ett byte.

Luften påverkar hälsan

Luften vi andas är avgörande på hur vi mår och ökade föroreningar är ett hot. Detta gäller såklart även inomhus, även om det då handlar om föroreningar från människor och byggnadsmaterial. På arbetsplatser och skolor är kvalitén i luften avgörande hur vi ska prestera på bästa sätt. Det kan bli problem med koncentration och trötthet. För allergiker och astmatiker kan det kraftigt påverka hälsotillståndet. 

Det finns mätbara gränsvärden man måste hålla sig inom, till exempel fukt och mögel. Det finns krav och regler för luftkvalitén som verksamheter måste följa. 

Är ventilationen tillräcklig?

Genom mätningar kan man se om koldioxidhalten är på godkänd nivå. Då ser man hur mycket uteluft människorna som vistas i lokalen tar in. En effektiv ventilation är fullt tillräcklig för att erhålla en bra luft fri från luftföreoreningar. 

Den vanligaste orsaken till bristfällig ventilation är att man slarvat med underhållet och kontroller. Detta måsta noggrant dokumenteras för att kunna upptäcka skillnader. En förutsättning för detta är fläktrummet ska vara lätt att undersöka och inte vara för litet. Det ska finnas drift- och underhållsinstruktioner för tekniker men även enklare information för de som vistas i lokalerna om daglig användning. 

Felaktigt ventilationssystem

Ett fullt fungerande ventilationssystem kan ändå ge upphov till problem. Är det till exempel överdimensionerat kan det ge för höga lufthastigheter och buller. Det kan då upplevas som drag och kyla vilket kan medföra sjukdom. För låga luftflöden gör att det blir för varmt och luften inte känns lika fräsch. Då frodas bakterier och lukter från byggnadsmaterial och inventarier blir tydligare. 

Värmen ökar männskornas trötthet, koncentration och vissa får problem med kliande ögon. När ett ventilationssystem inte tar hand om fukten som bildas i alla lokaler kommer den höga luftfuktigheten ökar risken för för tillväxt av kvalster och mikroorganismer. 

När du vill förbättra luften i fastigheten eller bostaden rekommenderas varmt att ta kontakt med någon erfaren specialist på ventilation. 

Lönsamt att hyra ut sin personal

21 jan 2019

Känner du till historien med Manpower? Det hela började på en advokatbyrå som märkte att de hade en mycket effektiv och noggrann sekreterare som gjorde arbetet både snabbt och utmärkt på alla vis. Samtidigt märkte de att det fanns andra advokatbyråer som hade samma behov av liknande personal som de hade. Idén om att kunna dela med sig av sin effektiva sekreterare uppstod någonstans under vägen och affäridén om att starta ett bemanningsföretag föddes. Sedan dess har det uppstått fleratalet bemanningsföretag som erbjuder personal till företag som samtidigt behöver personal, men som inte vet för hur länge, eller av andra skäl inte vill anställa personal under de omständigheter som de befinner sig i just då.

Personaluthyrning inom bygg

Ett sådant företag som har likt Manpower byggt upp en stab med duktiga hantverkare, istället för duktiga sekreterare, är Initium. De arbetar med personaluthyrning. Om du likt dem har många duktiga hantverkare, kan även du hyra ut din personal. Istället för att dina anställda ska gå utan arbete, om det inte är säsong för det, kan du hyra ut dem till de företag som skriker efter hantverkare och andra byggjobbare. Många projekt kan vara stora som till exempel vägbyggen. Det är ju inte något som samma arbetsgivare har som projekt udner mågna år. I stället kan det handla om ett byggprojekt men inom några år. Sedan finns behovet av duktiga hantverkare men på andra ställen.

Istället för arbetslöshet

Många byggjobbare kan uppleva att det är under en begränsad tid som de behövs på en arbetsplats. Arbetar man till exempel med stora projekt som brobyggen, motorvägsbyggen anlägga spår för kollektivtrafiken, såsom spårvagnsräls eller tunnelabanebygg, kan det när arbetet är klart, saknas liknande arbeten för dem som har arbetat hårt under några månader. Vart de sedan ska ta vägen vet ingen. Ofta kan de flytta mellan olika länder som behöver just den typen av arbeten som är deras specialitet.

Om du du har så duktig personal, varför inte hyra ut de hantverkarna? Om du redan har ett eget företag, kan du gott och väl utöka din verksamhet till andra tjänster, som personaluthyrning inom bygg i Stockholm. Det är i Stockholm som de flesta byggjobben finns och att erbjuda personaluthyrning i Stockholm är bland det bästa som du kan göra för att få napp. Då gör du allt det jobba som företagen egentligen behöver göra; kontrollerar byggjobbarnas kompetens, utbildning och eventeulla certifikat, referenser och så vidare. Då behöver de företag som behöver personal, inte lägga ner tid på det.

← Äldre inlägg