Målare i arbete

Välkommen! Här kan du läsa om allt som har med bygg och inredning att göra, från takläggning och snickeri till tapetsering och lantlig inredning. Vi önskar er mycket nöje!

Hemsidan drevs tidigare av Bygg & Interiör som ingår i Woody-gruppen och är delägare i Interpares. Nu fungerar den som en fristående blogg. Woodybyggvaruhus finns på 123 ställen i Sverige, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Två av dessa ställen är Bygg & Interiör i Katrineholm och Flen. Woody Bygghandel är Sveriges största byggvarukedja.

 

Sida 2

Stopp i avloppet?

23 mar 2019

Stopp i avloppet drabbar många med jämna mellanrum. Ofta kan kan man lösa enklare problem för hand. Det kan handla om matrester i diskhon eller hårrester i handfat och i duschen och badet. Man märker det på de klassiska problemen med dålig avrinning, dålig lukt, bubblande diskho med mera.

Kontrollera stammarna

Men vid större stopp i villor eller fastigheter måste man göra en rörinspektion gjord av en auktoriserad rörmokare. Efter en sådan vidtars lämpliga åtgärder. En vanlig åtgärd är stamspolning som innebär att man går in med kraftiga hogtrycksmaskiner och spolar rent. Det är en effektiv metod som spolar bort lösa föremål, smuts och avlagringar så stammarna blir ren och fräscha. Det är även klokt att göra förebyggande stamspolningar vart 3-5:e år för att slippa akuta problem i framtiden.

En akut stamspolning vid stopp i avloppen är ett stort och kostsamt projekt med stora problem för alla boende. En planerad stamspolning är både billigare och enklare att planera. Då säkerställer man tryggt att stammarna är ok och med liten risk för framida problem. Det är en klok säkerhetsåtgärd som garanterat kommer att betala sig i framtiden.

Hur kan man själv förebygga problem?

Diskhon - Ett vanligt problem är stopp i vasken. Se till att det inte hamnar matrester avloppet. Det är lätt hänt att det blir stopp. Vid mindre och lokala stopp räcker det med en propplösare. Men var försiktig och använd skyddshandskar, det är mycket starka kemikalier. Spola ofta rikligt med hett vatten i vasken så fett och smuts försvinner ner i avloppet. Plocka isär vattenlåset och rensa bort matrester, hår och fett. Avloppet till diskmaskinen kan också täppas igen. Rengör även där med jämna mellanrum. 

Badrummet - Golvbrunnen eller tvättstället är problemområden som behöver kollas ibland. Det är oftast hår och smuts som täpper igen. Ta loss golvbrunnen och rensa bort allt du ser.

WC - Är det stopp i toaletten? Oftast är det toapapper som har fastnat. Använd inte för mycket papper eller spola innan du använder fler mer papper. Men det stora problemet är nedspolade föremål som inte hör hemma i toaletten. Spola ALDRIG ner något annat än toalettpapper i toaletten! Rörmokare kan berätta att de hittat precis allt i rören. Det är vanligt med papper, bindor, tamponger, snus, fimpar och mediciner. Det är stor risk för stopp i avloppet med dyra åtgärder som följd. Det är inte bara en för stopp i avloppet, det böir även problem i reningsverken. 

Tips och råd inför det stora bygget

19 mar 2019

När man ska planera för ett stort bygge är det mycket man behöver veta för att det ska bli som det är tänkt. Många slarvar med förarbetet och planeringen och det kan bli både kostsamt och problematiskt. 

Man måste skriva avtal innan man på börjar ett byggprojekt för att säkerställa att alla nya byggnader är säkra för människorna som ska vistas i dem. Det finns numera också krav på att nybyggnationer är energieffektiva. Man måste också noga dokumentera så man håller sig till en bra standard innan bygget kan påbörjas. Det gäller båda isolering och energiförbrukning. 

Standardavtal vid nya byggprojekt

Det är väldigt viktigt att ange vem som är ansvarig för nya byggprojekt. Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett standardavtal som gör det enklare att göra en beställning och planera ett nytt projekt. Där står det tydligt hur upphandlingar ska skötas, säkring av kvalitet, ansvariga och regler för inköp med mera. 

Använder man sig av ett sådant avtal som grund vet man att allt är juridiskt säkert och att man inte missat något viktigt. Det är då också enkelt att ändra på detaljer under resans gång.

Planera bygget noggrant

Innan man kan börja bygga är det avgörande att man tar reda på alla fakta och förutsättningar för projektet. Man måste identifiera vilka utmaningar som projektet står inför. Och utfrån detta inventera sina byggtekniska hjälpmedel och maskiner. Det kan också finnas brand- och miljötekniska aspekter. Självfallet görs en inventering för att man ska vara förberedd inför eventuella överraskningar under projektets gång. Detta är avgörande för att kunna hålla deadline och alla budgeterade kostnader. 

Beroende på vad inventeringen kommer fram till kan det bli tal om en åtgärdsplan. Det rekommenderas att ta in en byggkonsult i Stockholm för att säkerställa att bygget har rätt förutsättningar att bli framgångsrikt i god tid innan byggprojektet kan starta. 

Projektering

Projekteringen sköts generellt av de som gjorde inventeringen. Är inventeringen korrekt utförd har man mycket gratis. Projekteringen ligger som grund när man skickar ut förfrågningar till entreprenörer. När detta är klart inleds förhandlingarna som ska leda till färdigt kontrakt.

Själva byggfasen

Många oerfarna ser genomförandet av byggprojektet som det enda som betyder något eftersom det är det som syns utifrån. Men utan utan allt förarbete skulle inte många byggen gå att genomföra alls. En välgjord och nogrann planering är a och o för att slutresultatet ska bli som det är tänkt. Och framför allt för att kunna håll tiden och budgeten.

När er BRF behöver måla om trapphuset

11 mar 2019

Behöver ert trapphus målas om? Det finns målerifirmor som har specialiserat sig på att måla trapphus. De vänder sig enkom till BRF:er (bostadsrättsföreningar) som behöver måla om sina trapphus och gör det på ett effektivt sätt och har alla målare som kan göra det på bästa sätt. Varför anlita målare som inte är specialiserat sig på trapphus? Den målerifirma som har specialiserat sig på trapphus har alla de redskap som krävs för att göra jobbet.

Åstadkomma ådringar i trapphuset

En sådan målerifirma kan göra vackra ådringar i trapphuset om man vill det. Ådringar är fina särskilt på stora väggytor, som man ofta har i trapphus. Det är fint i trapphus att göra fina ådringar och marmoreringar. Om man inte vill inreda med stenmaterial i trapphuset kan man i stället måla så att det ser ut som det. Särskilt populärt är det med marmor, då kan man måla så att det ser ut som marmor och de särskilda ådringar som marmorn skänker till trapphus. Vill man hellre ha väggar som ser ut att ha träpanel kan man måla även så att det ser ut som om man har klätt hela väggar med träpanel om man så vill ha det.

Kräver särskilda målerikunskaper

För att kunna måla hela väggar med ådringar eller mönster kräver sin kvinna, eller man. Det krävs att man kan måla på sådant sätt så att mönstret blir synligt såsom man önskar det. Att måla på det sättet krävs att man har en utbildning för det. Och det är långt ifrån alla som har en kompetensen. Känner man på rak arm inte till någon sådan målerifirma kan man då googla "trapphusmålning Stockholm" till exempel, om det är i Stockholm man behöver en sådan kompetens, vill säga. 

Bra att kunna anlita målerifirma med kompetens

Om man som BRF har några kontakter med målerifirma så är det bra. Som BRF har man ju omfattande ansvar för sin fastighet och det innebär att man behöver ha kontakter med någon bra och pålitlig målerifirma som kan komma och renovera det som behöver renoveras. För att hitta en sådan är det alltid bäst att be om referenser då man bestämmer sig för att anlita en sådan. Referenserna säger en hel del om hur de arbetar, hur de bemöter sina kunder, och hur de arbetar när de får uppdrag som kanske kräver extra mycket arbete just med ett trapphus. Ett trapphus är mycket viktigt då det är det första som alla ser när de kommer till en fastighet.

Ta kostnaden för en golvläggare

5 mar 2019

Då det kommer till renoveringar så är det ibland bättre att backa. Inte från projektet som sådant, utan som lekman. Det vi menar är att många låter den egna plånboken sköta alla beslut och där man genom detta har en förmåga att glömma att vissa detaljer sköts bättre av de som är utbildade inom området i fråga.

I många fall så behöver det heller inte kosta så mycket pengar. Dels så inkluderas de flesta tjänster i Rot-avdraget och där du som privatperson kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden - detta med ett tak på 50.000 kronor. Dels så ska man även försöka se den kostnaden som man initialt betalar ut ett längre perspektiv.

Det vill säga: hur länge kommer detta att hålla och vara snyggt om jag själv gör det jämfört med om en professionell yrkesman håller i hammaren? Det senare är ofta en knäckfråga som leder direkt till den professionella hjälpen.

Vissa golv kräver erfarenhet och kunskap

Vi kan säga att det handlar om att du ska lägga ett nytt golv i ditt vardagsrum i Stockholm och att du beställt en mer exklusiv modell - en fiskbensparkett. Du velar mellan att lägga denna på egen hand - något som är, av förklarliga skäl, gratis - och att anlita en golvläggare som kommer att kosta pengar.

Vi skulle säga att de pengar du kanske förlorar i början genom att anlita en golvläggare kommer att betala sig - rejält - på sikt. Dels så är en fiskbensparkett väldigt speciell att lägga - den tar tid, kräver erfarenhet, noggrannhet och då golvet i fråga dessutom är dyrt så har man heller inte någon mån att misslyckas. Även om du, mot förmodan, skulle lyckas få alla stavar att passa och ligga i det unika mönster som utgör själva fiskbensparketten så kommer det säkerligen att bli problem längre fram; detta genom sprickor, glipor och allmänna ojämnheter.

Här är ett tydligt exempel på där en golvläggare gör skillnad. Den kostnad du lägger ut från början - och där alltså rot-avdraget går att använda - kommer att ge dig ett vackert, klassiskt golv som håller genom åren. Dessutom så ges en garanti på jobbet och om parketten i fråga är korrekt lagd så går den också att slipa upp med jämna mellanrum. Även golvslipning är ett projekt som mår bäst av professionella händer. Det kan vi emellertid titta lite närmare på någon annan gång.

Rätt golvläggare i Stockholm krävs

En sista, avslutande sak: tänk på att du inte är riktigt över ån bara för att du fattat beslutet om att låta en golvläggare i Stockholm sköta din fiskbensparkett. Tvärtom: här krävs det lite undersökning från din sida. Golvet är nämligen så pass speciellt att inte ens alla yrkesmän kan lägga det med ett högkvalitativt resultat som följd.

Se därför till att specificera att det handlar om en fiskbensparkett då du tar in offerter från alla golvläggare. Och: de dessa offerter kommit in och du väljer att gå vidare med någon/några: kontrollera och verifiera kunskapen genom att ta nummer till tidigare kunder i Stockholm. Det tar inte lång tid, men det säkerställer att du får ett golv som håller över tid och som ser lika snyggt ut om tio år som det gör då jobbet är klart.

Allt börjar med en stålkonstruktion

4 mar 2019

Den som en gång har arbetat med att konstruera olika byggnader vet att det mesta när det kommer till att bygga nya byggnader, börjar med en stålkonstruktion. Den brukar vara själva stommen till den byggnad som det senare ska bli. Därför är en smed bland det viktigaste när det kommer till att bygga och uppföra byggnader. En stålkonstruktion är även början på ett brobygge, en bassäng, ett kraftverk eller vad det nu är man är i behov av att bygga.

Stålverk viktiga för bygget

Det behövs ju olika slags hantverkare för ett bygge. Ska man börja med ett stålverk för uppförande av en ny byggnad, är man i stort behov av en hantverkare som kan arbeta med själva stålet. Dagens beteckning på sådana hantverkare är stålarbetare, och det gamla namnet är smeder. När man tänker på en smed tänker man förmodligen på en hantverkare som står vid en eld och bankar på en boit plåt medan eldgnistorna flyger. Sedan doppar smeden stålet i ett vattenbad.

Dagens stålarbetare arbetar med avancerad teknik

De smeder som arbetar idag arbetar med avancerad teknisk utrustning. Även om en byggnad är tillverkad i trä, brukar man börja med en konstruktion av stål. Det därför att stålet är så gott som rostfritt, och påverkas inte på samma sätt som trä. Även om stålet kan påverkas av tidens tand, om det till exempel skulle komma fukt in i själva konstruktionen, håller stålet trots det bättre än andra material. De flesta stålkonstruktioner tillverkas inne i stålfabrikerna men oftast följer stålarbetarna ut på byggen där stålkonstruktionen ska ställas för att se till att stålkonstruktionen sker på rätt sätt.

Finns behov av smeder fortfarande

Det finns behov av "vanliga" smeder fortfarande, som man tänker sig smeder, som tillverkar små detaljer i stål eller gjutjärn. De arbetar numera mer sällan ensamma i sin egen verkstad. Det finns knappt någon marknad för det längre. De flesta arbetar på stora fabriker och med stora maskiner i stor omfattning. Dock finns det fabriker som tillverkar smideshantverk, såsom vi oftast tänker på när vi hör ordet smed användas. Det kan vara olika fina inredningsdetaljer, saker och liknande. Fortfarande  har vi behov av smidda trappräcken, grindar och liknande. Även om de inte är särskilt vanliga.

Finns minst 200 smeder i Stockholm

Om det är så att du är på jakt efter en smed är det i Stockholm som du bör leta. Bara i Stockholm finns det minst 200 smeder som du kan välja mellan. Här kan du läsa om en smed i  Stockholm: https://www.smedstockholm.se.

Fira in 2019 med en badrumsrenovering

12 feb 2019

Nytt år, nya projekt. Att byta ut en gammal fulltecknad kalender mot en ny, med hundratals oskrivna dagar framför sig, är en inspiration. Nu är det 2019, och för människor i Göteborg med omnejd innebär det en hel del spännande saker. Förutom klassikerna Way Out West och Bok- och biblioteksmässan gästas Scandinavium av både Bob Dylan och Elton John, och Metallica tar sig an Ullevi. Men mellan alla roliga saker som händer på Sveriges framsida måste det ändå finnas plats för en trivsam vardag, och många Göteborgare kommer antagligen att inleda 2019 med att få det riktigt mysigt i sina hem.

I Göteborg finns många hemmafixare. Undersökningar har visat att Göteborg ligger i topp tio när det gäller hur villig man är att fixa själv på hemmafronten, det gäller både lägenheter och villor. Göteborgare är praktiska människor som inte räds att hugga i när de behövs, både för sin egen och för andras skull. Dock finns det vissa typer av renoveringar som alltid bör överlåtas åt proffs. Ett bra exempel är badrumsrenovering.

Renovera badrummet populärt i Göteborg

Av alla renoveringsprojekt som finns är badrumsrenovering antagligen den svåraste. Att renovera badrummet kräver goda kunskaper i bland annat snickeri, el, VVS och målning. El och VVS är två typiska exempel som absolut inte ska utföras av en lekman, hur händig man än är. Att veta hur ett våtrum fungerar och vad som krävs för badrummet ska bli hållbart är extremt viktigt, annars kommer badrummet snart att drabbas av fukt- och mögelskador. Därför är det alltid bäst att vända sig till en firma som erbjuder totalentreprenad på badrumsrenovering.

En badrumsrenovering ökar värdet på bostaden

Samtidigt som en badrumsrenovering är ett stort och svårt projekt, är det också en insats som kraftigt kan höja värdet på ett hus eller en lägenhet. Enligt mäklare i Göteborg kan ett nyrenoverat badrum göra att priset stiger med så mycket som 100 000 kronor jämfört med innan renoveringen. Många spekulanter som letar lägenhet i Göteborg tittar lite extra på just badrummen, eftersom ett nyrenoverat badrum är en trygghet och en garant för att det inte kommer att bi så stora renoveringskostnader.

Totalentreprenad smidigast och billigast

Det blir därför en investering att låta renovera badrummet, särskilt om man tänkt sälja lägenheten inom fem år. Förutom att värdet på lägenheten höjs kan man under den tiden även dra av renoveringskostnaderna från reavinsten. Men då krävs att man anlitar proffs. I Göteborg finns många firmor som erbjuder totalentreprenad på badrumsrenovering. Det kan de göra för att de har all kompetens; snickare, målare, VVS-installatörer och elektriker, samlade under samma tak. En totalentreprenad blir billigare än att anlita flera underleverantörer. Dessutom går jobbet snabbare, eftersom projektet har en och samma ledare som planerar och synkroniserar arbetet.

Hantverkare garanterar kvalitet

Om badrumsrenoveringen utförs av proffs blir den en investering, annars finns risken att den blir en belastning. När du anlitar hantverkare får du både garanti och ett kvalitetsintyg på badrumsrenoveringen, något som är mycket bra att kunna visa upp när du säljer bostaden och även att kunna visa försäkringsbolaget. Vid skador i ett hemmarenoverat badrum utgår ingen försäkring från något försäkringsbolag, och köpare som uppdagar att renoveringen inte utförts av fackmän drar snabbt öronen åt sig.

Tur då att det finns så många bra firmor i Göteborg som erbjuder badrumsrenovering. Välj en firma i närheten av där du bor, eller välj den firma som får bäst betyg på reco.se. Konkurrensen i Göteborg är stor och priserna är mycket rimliga. Låt 2019 bli året då familjen satsar på ett nytt och fräscht badrum!

Förbättra luften i fastigheten

2 feb 2019

Hur står det till med luftkvalitén i bostaden, fastigheten eller på kontoret? Om man är det minsta osäker så är det klokt att beställa en professionell besiktning av ventilationssystemen i huset.

Det finns mycket som kan gå fel med befintligt system med svag och bristfällig ventilation som följd. Det kan också vara dags att byta ut det helt. Många ventilationssystem har blivit föråldrade och fungerar ej som dessa ska, men kostar ändå mer än ett nytt modernt och effektivt system. Dessutom kommer driftskostnaden att gå ner vid ett byte.

Luften påverkar hälsan

Luften vi andas är avgörande på hur vi mår och ökade föroreningar är ett hot. Detta gäller såklart även inomhus, även om det då handlar om föroreningar från människor och byggnadsmaterial. På arbetsplatser och skolor är kvalitén i luften avgörande hur vi ska prestera på bästa sätt. Det kan bli problem med koncentration och trötthet. För allergiker och astmatiker kan det kraftigt påverka hälsotillståndet. 

Det finns mätbara gränsvärden man måste hålla sig inom, till exempel fukt och mögel. Det finns krav och regler för luftkvalitén som verksamheter måste följa. 

Är ventilationen tillräcklig?

Genom mätningar kan man se om koldioxidhalten är på godkänd nivå. Då ser man hur mycket uteluft människorna som vistas i lokalen tar in. En effektiv ventilation är fullt tillräcklig för att erhålla en bra luft fri från luftföreoreningar. 

Den vanligaste orsaken till bristfällig ventilation är att man slarvat med underhållet och kontroller. Detta måsta noggrant dokumenteras för att kunna upptäcka skillnader. En förutsättning för detta är fläktrummet ska vara lätt att undersöka och inte vara för litet. Det ska finnas drift- och underhållsinstruktioner för tekniker men även enklare information för de som vistas i lokalerna om daglig användning. 

Felaktigt ventilationssystem

Ett fullt fungerande ventilationssystem kan ändå ge upphov till problem. Är det till exempel överdimensionerat kan det ge för höga lufthastigheter och buller. Det kan då upplevas som drag och kyla vilket kan medföra sjukdom. För låga luftflöden gör att det blir för varmt och luften inte känns lika fräsch. Då frodas bakterier och lukter från byggnadsmaterial och inventarier blir tydligare. 

Värmen ökar männskornas trötthet, koncentration och vissa får problem med kliande ögon. När ett ventilationssystem inte tar hand om fukten som bildas i alla lokaler kommer den höga luftfuktigheten ökar risken för för tillväxt av kvalster och mikroorganismer. 

När du vill förbättra luften i fastigheten eller bostaden rekommenderas varmt att ta kontakt med någon erfaren specialist på ventilation. 

Lönsamt att hyra ut sin personal

21 jan 2019

Känner du till historien med Manpower? Det hela började på en advokatbyrå som märkte att de hade en mycket effektiv och noggrann sekreterare som gjorde arbetet både snabbt och utmärkt på alla vis. Samtidigt märkte de att det fanns andra advokatbyråer som hade samma behov av liknande personal som de hade. Idén om att kunna dela med sig av sin effektiva sekreterare uppstod någonstans under vägen och affäridén om att starta ett bemanningsföretag föddes. Sedan dess har det uppstått fleratalet bemanningsföretag som erbjuder personal till företag som samtidigt behöver personal, men som inte vet för hur länge, eller av andra skäl inte vill anställa personal under de omständigheter som de befinner sig i just då.

Personaluthyrning inom bygg

Ett sådant företag som har likt Manpower byggt upp en stab med duktiga hantverkare, istället för duktiga sekreterare, är Initium. De arbetar med personaluthyrning. Om du likt dem har många duktiga hantverkare, kan även du hyra ut din personal. Istället för att dina anställda ska gå utan arbete, om det inte är säsong för det, kan du hyra ut dem till de företag som skriker efter hantverkare och andra byggjobbare. Många projekt kan vara stora som till exempel vägbyggen. Det är ju inte något som samma arbetsgivare har som projekt udner mågna år. I stället kan det handla om ett byggprojekt men inom några år. Sedan finns behovet av duktiga hantverkare men på andra ställen.

Istället för arbetslöshet

Många byggjobbare kan uppleva att det är under en begränsad tid som de behövs på en arbetsplats. Arbetar man till exempel med stora projekt som brobyggen, motorvägsbyggen anlägga spår för kollektivtrafiken, såsom spårvagnsräls eller tunnelabanebygg, kan det när arbetet är klart, saknas liknande arbeten för dem som har arbetat hårt under några månader. Vart de sedan ska ta vägen vet ingen. Ofta kan de flytta mellan olika länder som behöver just den typen av arbeten som är deras specialitet.

Om du du har så duktig personal, varför inte hyra ut de hantverkarna? Om du redan har ett eget företag, kan du gott och väl utöka din verksamhet till andra tjänster, som personaluthyrning inom bygg i Stockholm. Det är i Stockholm som de flesta byggjobben finns och att erbjuda personaluthyrning i Stockholm är bland det bästa som du kan göra för att få napp. Då gör du allt det jobba som företagen egentligen behöver göra; kontrollerar byggjobbarnas kompetens, utbildning och eventeulla certifikat, referenser och så vidare. Då behöver de företag som behöver personal, inte lägga ner tid på det.

Dags att lägga ny asfalt

2 jan 2019

Asfalt är en lyx som vi har tagit för givet i Sverige så länge vi kan minnas. Vi irriterar oss snabbt när det är skador och sprickor i vägen som kan förstöra våra bilar och orsaka olyckor. På 1950-talet asfalterades nästan alla större vägar i landet. Men man märker när man besöker fattiga länder i världen att vägarna ofta är dåliga. 

Stora nygatan i Stockholm var Sveriges första gata som asfalterades redan 1873. Asfalt består av en blandning av krossad sten och en oljeprodukt som heter bitumen. Asfaltsproduktion orsakar stora usläpp av koldioxid. Men det finns numera miljövänligare alternativ. 

Hur länge håller asfalten?

Det är såklart helt beroende på slitage och mängden biltrafik. Större vägar behöver läggas om var tionde år, medan asfalten utan biltrafik håller minst 20 år. Hemma vid villan kan man laga hål och skador utan att behöva lägga ny asfalt. Det är ett väldigt hårt och hållbart material och man kan ändra egenskaperna genom att använda sig av olika stensorter, beroende på vart man vill lägga det. 

Miljöpåvekan

Byggföretagen har tagit krafttag för att minska asfaltens klimatpåverkan vilket såklart är positivt.  

Det finns miljödeklarerad så kallad ECO-asfalt, och byggföretagen försöker öka produktionsvolymen eftersom det är vid produktionen som miljön påverkas mest. Men återvinner gammal alsfallt i större utsträckning idag, där man använder uppbruten krossad asfalt som görs till ny. Det forskas just nu om att ersätta oljebaserade bindemedel med restprodukter från skogsbruket.  

Hur lägger man ny asfalt?

När det är klarlagt att man behöver lägga om asfalten, rekommenderas att man kontaktar någon seriös och erfaren byggfirma som kan väg- och anläggningsarbeten

I inledningsfasen mäts området som ska asfalteras för att avgöra hur mycket material som kommer att behövas och hur arbetas ska genomföras. Sedan rivs den gamla asfalten upp och sedan behöver marken schaktas noga för att underlaget inte ska bli ojämnt med risk för kommande sprickbildningar och dålig hållbarhet som följd. Det är också viktigt att man avlägsnar naturmaterial och inte missar eventuella ledningar.

Sedan läggs den nygjorda asfalten på det plana underlaget. Det går relativt snabbt och smidigt om förarbetet är noga utfört. Torkningstiden är olika beronde på material och tjocklek, men tar oftast inte mer än några timmar. Tänk på att asfalten är väldigt varm i början, och ger fula och tråkiga spår om man beträder den för tidigt. 

Sedan kan man njuta av fin, slät och tålig asfalt under många år framöver. 

Varför inte bygga en bastu på tomten?

19 dec 2018

Den som tycker om att bada bastu, kan bygga en sådan på den egna tomten om man har en sådan. Det viktigaste att tänka på är att du får bygga en sådan utan bygglov, såvida du redan har en villa på tomten, eller ett parhus. Det som är bra med ett Attfallshus, jämfört med en Friggebod, som inte heller kräver något bygglov för att bygga, är att ett Attefallshus är både större, högre och att du kan dra vatten- och avloppsrör till den. Kan det blir bättre om du skulle önska dig en bastu på tomten? Vi tror inte det. Här kommer några förslag som du kan göra med ditt Attegallshus.

Bastu

En bastu är ett bra alternativ på hur du skulle vilja använda Attefallshuset. Det som är bra är att du får dra avlopps- och vattenrör till Attefallshuset. Och det kan man behöva om man vill använda den som en bastu. I coh emd att du får bygga den i 25 kvadratmeter stor stuga, kan du bygga en rejäl bastudel, plus ett omklädningsrum som du kan möblera med soffa, fåtöljer och bord där du kan sitta under tiden eller efteråt och slappa efter bastubadet. Där får du även möjlighet att möblera med förvaringsmöbler som man kanske vill utnyttja när man klär om.

Bastu med gäststuga

Eftersom du får bygga ett Attefallshus med en nockhöjd på 4 meter, kan du dela Attefallshuset i två delar och bygga bastu i den ena delen, medan du bygger ett omklädningsrum i den andra delen. I den delen kan du bygga ett sovloft och får på så sätt en gäststuga som du kan utnyttja om ni får gäster som vill sova över. 

Garage

Behvöer du ett stort garage? Då kan du använda ditt Attefallshus till ett stort och rynligt garage. Den som gillar att meka och tvätta bilen kan bygga en alldeles egen bilverkstad, med möjlighet att höja bilen och meka med den underifrån. Du kan dra ditt eget vatten till garaget och tvätta bilen närhelst du önskar det. Du kommer att kunna parkera minst två bilar i ditt Attefallshus-garage om du så önskar.

Uthus

Behöver dui i stälelt ditt Attefallshus som ett uthus, för ved, förvaring och en snickarbänk, kan du det. Då kan du till och med bygga ett litet kök där du kan ta och fika som en arbetspaus, när du behöver det. Eller som ett mindre hemmakontor. Vill du bygga Attefalslhuset själv från grunden? Om inte kan du läsa här: http://www.attefallshusstockholm.nu.

När er BRF vill ha inglasade balkonger

4 dec 2018

Vi lever allt mer ute på våra balkonger. Överhuvudtaget vil vi vistas alltmerutomhus. Vi har en mer kontinental umgängesform, kan man säga, då vi bjuder ut våra gäster att sitta med oss ute i trädgården eller på balkongen för skönt balkonghäng. Allt oftare bjuder vi våra gäster att sitta ute i trädgården, på altanen eller på balkongen för att äta, umgås och ha det trevligt. Förut – och det syns också på arkitekturen från den tiden, satt vi inte ute på balkongerna. Då använders de mer för att man skulle damma av sina täcken och kuddar och damma av klläder, lufta sig lite men sitta kvar dör under en hel kväll, det gjorde man inte.

Snyggare fasader med inglasade balkonger

Med tanke på det ändrade beteendet är det en allt större efterfrågan på inglasade balkonger och altaner. Inglasningarna gör att vi kan sitta utomhus under så mycket längre tid, än förut. Det isolerar oss från väder och vind. Det förlänger tiden som vi kan sitta på balkongen; från tidigt i april till sent i september, om temperaturen så tillåter det. Inglasningar av våra balkonger har gjort dem snyggare och man ser allt fler som glasar in dem. Det gör att fasaden ser snyggare ut och gör den mer enhetlig.

BRF:er väljer ofta att glasa in sina balkonger

Det är inte helt ovanligt att BRF:er väljer att glasa in sina balkonger. Det viktiga här är att balkongerna får fortsatt samma utseende som förut och att enhetligheten inte förloras när man väljer att glasa in dem. Även när det kommer till inglasningar, finns det några olika variationer. Med kanaler och utan kanaler, med möjlighet att öppna fönsterglasen som fönsteröppningar eller som skjutfönster. Man kan även välja inglasning utan kanaler, vilket kan ge ett renare intryck, men som inte är lika hållbart när man skjuter glaset åt sidan.

Välj rätt leverantör för balkonginglasning i Stockholm

Välj Balkongrutan i Mälardalen för en balkonginglasning i Stockholm. De har mycket lång erfarenhet av balkonginglasningar och har även egen produktion av inglasningar för balkonger. Samtidigt tillhandahåller de även andra produkter vilket för att du som kund har stor möjlighet att välja mellan olika produkter. Är det så att ni i er BRF står i valet och kvalet om vilka inglasningar som ni ska välja, välj då en pålitlig leverantör för er balkonginglasning. De kommer och monterar balkonginglasningar och gör det med hög kvalitet. Här kan du läsa mer om balkoinginglasningar.

Snygga upp innergården i din BRF

19 nov 2018

Har ni en fin innergård i din BRF? Det är inte alla gånger som den yta som en innergård innebär, används på något effektivt eller bra sätt. Det är kanske inte heller alla medlemmar som bryr sig om sin innergård, eller hur de gemensamma ytorna ska användas. Men för alla dem som går och funderar hur man skulle kunna utnyttja de gemensamma ytorna kommer här några förslag på hur man kan bygga en innergård så att medlemmarna kan använda den på bättre sätt.

Gemensam terass och utemöbler 

Man kan bygga en gemensam terass med sköna utemöbler som bjuder in till samvaro. Helst bör man bygga en utegrill också (som inte kan tas med eller flyttas på). Barnfamiljer som kanske vill sitta ute med sina barn kanske vill ha en angränsande lekpark där barnen kan leka. Då kan de leka medan föräldrarna sitter vid borden och stolarna. Är lekparken nära utemöblerna känns det tryggt för barnen att leka nära föräldrar och vuxna har möjlighet att ha uppsikt över barnen.

Rabatter och blommor

Ha rabatter med fina blommor gör en innergård fin och ombonad. Blommor och gräs ramar in de gemensamma ytorna på ett fint sätt. Blommor är viktigt för trivseln, för miljön och allt som har med utevistelsen att göra. De drar till sig insekter, bin och getingar. Som i sin tur drar till sig fåglar. I många utemiljöer i våra städer är det många olika slags vilda djur vistas i och hittar sina sätt att överleva på. För alla de vilda djurens skull är det viktigt att vi människor planterar blommor, träd och bär som föder dem. Vi mår bra av det och djuren mår bra av att hitta föda åt sig.

Gemensam pool

Vill man göra något alldels extra, kan man med fördel bygga en pool i sin innergård. Svårigheterna brukar ligga i att få människorna att kunna samsas om en begränsad yt. Det är ju svårigheter många gånger att kunna samsas om tvättstugor och tvättutrymmena. Det är stor risk att det skulle kunna ge svårigheter att samsas om en pool. Det beror ju på hur man tacklar och handskas med en gemensam pool, om det skulle fungera eller ej.

Gemensam tennisbana eller basketplan

Har man större barn, vill de ju inte ha en lekpark att vistas i, då är en tennisbana, eller en basketplan ett bättre alternativ. Många vuxna skulle även gärna utnyttja en tennisbana. 

Oavsett hur man bestämmer sig för att utnyttja den gemensamam innergården, behöver man ett företag som kan bearbeta marken på sätt som gör den möjlig för medlemmarna i BRF:en att kunna utnyttja den på bättre sätt. Vill du läsa mer om ett sådant företag, fortsätt då läsa här

Finska tigrar på plåt

12 nov 2018

En del har vi fått från vårt östra grannland, som alla finska rågbröd, Iittala glas, Muminprodukter och Marimekkotyger, porslin och inredningsprodukter. Annars råkar det inte finnas så många konnotationer med vårt närmaste grannland i öster, förutom de slags tak som numera kommer i hållbar plåt. Här vill vi påpeka att plåttak är mycket underskattat och ska inte förringas. Plåt håller i många år och håller tätt, vilket är den viktigaste egenskapen på tak. De flesta tänker på att plåttakt passar bäst på uthus och mindre viktiga hus, som sommarstugan till exempel. Här anser vi att det är onödigt att tänka så, då plåten är ett kostnadseffektivt material. 

Plåten bland det mest hållbara material för tak

Plåten håller för mycket lång tid och är ett byggnadsmaterial som man ofta använder i Finland, mer än i Sverige. Där har många års användning av plåt till tak prövats och förfinats under de närmare 200 år som man har använt det för takkonstruktioner i Finland. Du kan till exempel få plåt som blandas med stål för en längre hållbarhet. Det finns mjuk plåt som kan falsas och som ger annorlunda lösningar på takkonstruktionen. Vill du hellre ha en hård plåt, kan du även det. Vill du, kan du få en formpressad plåt med utseende som plåtpannor, som har blivit mest populärt för sitt fina utseende i Sverige.

Plåttak kan du måla om hur många gånger som helst

Plåten kan du måla om hur många gånger som helst, vilekt ger en förlängd livstid på plåttaket. Får du ditt plåttak lagt av en finländskt takläggare kan du få 50-års garanti på ditt plåttak. Det innebär att om du lägger ditt plåttak idag, behöver du sannolikt inte oroa dig över taket, takets status eller hållbarhet under resten av ditt liv. Det blir förmodligen upp till nästa generation som tar över huset som får lägga nytt tak. Däremot bör man alltid se över underlaget till taket och se över takstolarnas material och status.

Lägga tak i annat byggmaterial

Vill man inte lägga taket med plåttak, kan man ju givetvis använda pannor av tegel, som är det mest traditionella i Sverige, men även pannor av betong. Betongen anses som mycket tungt material just till tak. Använder man betong till taket får man ett mycket beständigt material, som inte flyger iväg vid höststormar och som håller mot skadegörelser, av till exempel flygande grenar och dylikt som kanske tegelpannor kan skadas av. Vill du läsa mer om olika takmaterial och vilka som är bäst för just ditt tak, ska du klicka på denna länk.

När du behöver någon specialist på plåt

31 okt 2018

Att arbeta med plåt är ett riktigt hantverk. Det krävs att man förstår hur den fungerar, hur den beter sig och vad den tål. Av tradition har plåttak egentligen bara accepterats på uthus, lider och mindre viktiga byggnader. Då har man hellre valt riktigt tegeltak till boningshus och villor, vilket inte alls är fel. Dock måste vi säga att plåttak är underskattat som skydd och isolering av hus. Plåttak håller i många år, och gör man plåttaket efter alla regler, mått och steg, fungerar det alldeles utmärkt och minst lika bra som tegeltak, men för till betydligt lägre pris.

Det finns plåttak med olika struktur som är fin

Tycker man att plåten är ful, kan man faktiskt skaffa sig ett plåttak med en struktur som påminner om tegel eller andra plattor. Över huvudtaget är plåten ett material som är bland det bästa man kan tänka dig när det kommer till att isolera hus och se till att det håller tätt. Vill man isolera huset bör man anlita en plåtslagare som kan komma över och se över isoleringen och se till att skydda huset så gott det bara går.

Isolering av tak

Vill man isolera taket gäller det att se över hur det ser ut mellan tak och skorsten, mellan taket och hängrännor och stuprännor. Har den som byggt huset slarvat med isoleringen mellan tak och fasad, mellan fasad och fönster, är det mycket viktigt att se över dessa isoleringar och åtgärda dem då nederbörd som kommer under höst- och vintersäsongerna kan åstadkomma stora skador på hus. Varför inte anlita en plåtslagare som är expert på tak se över huset och skapa isolering som är skräddarsydd efter just ditt hus? Då får du bästa tänkbara isolering som passar just ditt hus.

Isolering av fasad

Har man inte sett över isoleringen av fasaden bör man göra det så snart som möjligt. Då gäller det att en plåtslagare ser över hur tätt det egentligen är mellan fönster och fasad. En sådan kan nämligen skräddarsy den isolering i form av plåtskivor som täpper till mellan fönster, fönsterbleck och fasad. Har du önskemål om något särskilt när det kommer till isoleringen är det bra att ta kontakt med en plåtslagare som lyssnar på det som du önskar just för ditt hus. Plåt är ett byggmaterial som håller mycket länge och som är bland det bästa man kan tänka sig när det kommer till isolering av villan. Det är bland det bästa som man kan använda för att skräddarsy just den isolering som du behöver till din fastighet. Läs mer om en plåtslagare som du kan anlita i Stockholm här.

Vill du ha en badrumsrenovering?

23 okt 2018

Önskar du dig nya, fina ytor i badrummet? Är det flera år sedan ditt badrum såg röken av en renovering? Det finns mycket nytt inom badrumsinredning som är snyggt. I år ser vi en hel del färgglatt kakel och som har andra former än de typiska kvadratiska eller rektangulära formerna. Bara om man är van vid hantverk och har gjort tidigare renoveringar kan man renovera om badrummet. Det är många saker som endast en professionell hantverkare kan göra, som rätt lutning på badrumsgolvet för att vatnet ska rinna åt rätt håll, liksom fuktspärr i badrum som förhindrar vattnet att skada badrummet.

Riva är riskabelt om man inte vet hur man ska göra

Även en rivning av badrummet kan vara svårt att genomföra om man inte är en professionell hantverkare och har rivit inredning tidigare. Man kan bland anant skada sig själv, eller skada köket ännu mer om man inte vet hur man ska gå tillväga. Dessutom är det en hel del elektriska sladdar och kablar som är farliga att riva ut på egen hand och som lekman. Det är också svårt att dra om rör om man skulle vilja flytta på handfat, badkar eller duchen. Till det krävs en erfaren VVS-montör.

Anlitar du en hantverksfirma, välj då en med totalentreprenad

Det bästa man kan göra om man vill anlita proffs, är att anlita en hantverksfirma som erbjuder totalentreprenad. På det sättet slipper du agera egen byggherre och planera när de olika hantverkarna ska komma in i arbetet och göra sin sak. Om du någon gång har anlitat hantverkare som aldrig svara när du ringer och ringer, vet du hur fustrerande det är att få tag i dem. Det vill man inte. Då är det bättre att anlita hantverkare som kan sköta det själva. Det gäller att anlita hantverkare som erbjuder en totalentreprenad. Då planerar de själva inom företaget hur de gör för att slutföra arbetet med badrumsrenoveringen. Du får en kontaktperson som ser till att hålla dig uppdaterad med allt som gäller badrumsrenoveringen.

Finns 1000-tals hantverkarfirmor i Stockholm – vilka ska du välja?

Det finns så många hantverksfirmor bara i Stockholm, vilka ska man välja bland alla dem? Vad är viktigt när man anlitar ett företag som ska ta hand om hela renoveringen av ett badrum? Att de är utbildade inom det som de ska arbeta med, är väl det minsta man kan begära, men om de har tagit viktiga certifikat, visar det på att de är ambitiösa och vill lära sig nytt. Har de också ansvarsförsäkring, visar det att de tar ansvar för om något händer under arbetets gång. Har de nöjd-kund-garanti visar det att de är måna om att deras kunder ska bli nöjda. Läs mer här om hantverkare i Stockholm.

← Äldre inlägg