Viktigt med säker rivning även vid de små projekten

Rivningsprojekt, som exempelvis gamla badrum, kan innehålla miljöfarliga material som asbest. Det är därför klokt att ta hjälp av en professionell rivningsfirma för sådana arbeten.

Oftast är det vid stora rivningar av hela hus eller vid totalrenoveringar som man anlitar en rivningsfirma. Men då många äldre byggmaterial innehåller farliga ämnen som asbest och PCB är det lämpligt att anlita en rivningsfirma även för de små uppdragen. En rivningsfirma har personal som är utbildad inom byggnadskonstruktion och som arbetar efter särskilda bestämmelser så att rivningen utförs på ett säkert sätt. Detta för att säkerställa att rivningen inte ger upphov till skador på människor eller de delar av byggnaden som inte ska rivas.

Nästintill dammfri rivning

Rivning kan vara ett dammigt och smutsigt arbete, men en professionell rivningsfirma har sina särskilda knep. För att smuts inte ska sprida sig förseglas de rum där det ska ske rivningar så att damm inte sprids till andra delar av huset. Detta är så klart extra viktigt om det finns asbest i det som rivs. Det är även viktigt att allt material tas om hand enligt gällande regler för avfallshantering och att det material som kan återanvändas sorteras ut. Allt för att minimera miljöpåverkan så mycket som möjligt. Ska man anlita en rivningsfirma kan det vara bra att begära in offerter från flera firmor för att se prisskillnader. Men man måste också försäkra sig om att den rivningsfirma man väljer har de tillstånd och certifieringar som kan tänkas behövas och att de har erfarenhet av liknande uppdrag. Läs mer om rivning på denna hemsida: https://www.rivningsfirmastockholm.se/ 

30 Nov 2020