Viktigt med bra ventilation

Vi vistas ju numera alltmer inomhus. Barn som idag växer upp vistas allt mindre utomhus, jämfört med för några decennier sedan. Folk som säger att "jag var jämt ute när jag var barn" har förmodligen rätt. Det visar en Sifoundersökning som visade 2005 att varannan tonåring endast är utomhus mindre än en timme om dagen.

Allt flera stannar mer inomhus nu än för 30-40 år sedan. Och det är ju inte så konstigt. Då hade barn varken datorer, TV-spel eller mobiler som upptog deras uppmärksamhet. Då hade barnen inget annat att göra än att leka utomhus. Idag har datorerna och mobilerna gjort barnen relativt passiva. De blir sittande inomhus medan de tittar på datorn eller mobilen. Ju längre ner i åldrarna som barnen är i, blir det mindre hälsosamt att sitta inomhus så mycket.

OVK och ventilation mycket viktigt

Den trenden vi ser just nu, ställer allt högre krav på inomhusmiljön och ventilation. Det är många fastighetsägare som sällan tänker på att kraven på inomhusmiljön bör bli högre med tanke på att både vuxna och barn vistas alltmer inomhus. Att varannan tonåring endast vistas utomhus mindre än en timme om dagen är ganska allvarligt. Det blir minimalt med frisk luft för alla dem. Fastighetsägarna bör ta OVK på allvar och ta reda på hur effektiva fastighetens ventilation verkligen är. Det gör man lättast genom att göra regelbundna kontroller. Villaägare har inga obligatoriska OVK som de måste göra. Däremot rekommenderas det att man gör en OVK minst vartannat eller vart tredje år.

Boka en OVK med kontrollant

Är man det minsta osäker på hur bra den egna ventilationen är, i villan, så kan man ringa en kontrollant. Det viktiga är att ta reda på att kontrollanten har den certifiering som krävs för att man ska kunna göra riktiga OVK kontroller. Är man det minsta osäker på om företaget som säger sig kunna utföra OVK besiktningar, kan man alltid kontrollera det med sin kommun där man bor. Kommunen har nämligen lagstadgad skyldighet att göra OVK besiktningar av alla allmänna och offentliga utrymmen vart trejde eller sjätte år. Även om de  själva inte genomför OVK besiktningarna själva ger de i uppdrag till privata bolag att göra OVK besiktningarna. Alla de bolagen har certifieringar, annars blir de inte anlitade av kommunerna att utföra dem. Har kommunen uppgifter om ventilationsfirman, att de ka utföra en OVK besikting, då har de de ärtta certifieringarna. Det är alltid bäst att anlita en sådan för en OVk hemma.

28 Aug 2019