Verktyg och redskap som används vid stenarbete

Alla som jobbar med hantverk av något slag vet vikten av att rätt verktyg bör användas till rätt arbete. Om den här regeln inte följs kommer arbetena att ta längre tid, vara mer tröttsamma och i slutändan sannolikt bli sämre utförda. Verktygen är alltså det sista man bör slarva med.

Vidare är det problematiskt för ergonomin. En hantverkare arbetar redan ofta i obekväma positioner som tar hårt på kroppen på lång sikt. En obekväm arbetsposition i kombination med fel verktyg gör att det blir svårare att även tänka på kroppen under arbetet. Det här gäller i allra högsta grad vid stenarbeten. Stenarbeten är ofta fysiskt krävande och det gäller att tänka på sina arbetspositioner under arbetets gång. Framförallt gäller det att tänka på att ha rätt verktyg:

De här verktygen används ofta vid stenarbeten

Säkerhet

Något som är oerhört viktigt vid i princip alla stenarbeten är att bära skyddsglasögon. Hugger man i sten kan det räcka med en mycket liten flisa för att ögat ska lida permanenta skador. Likaså gäller det att se till att personer som vistas kring dig när du arbetar med stenarna har skydd för ögonen. Glöm även inte att skydda ditt husdjur om du har något.

Tänk även på dina arbetspositioner överlag när du arbetar genom att inte försöka belasta någon kroppsdel extra i onödan. Som nämnt i inledningen är också vikten av rätt verktyg hög.

9 Jun 2017