Värmepumpar för frånluft är framtidens melodi

Väldigt många personer söker i dagsläget efter alternativa lösningar för uppvärmning av sina hus och man gör det främst av två orsaker; nummer ett handlar om att man ser ett värde i att använda jordens resurser då det sparar- och skonar vår miljö. Nummer två är av mer egoistiska skäl och går kortfattat ut på att man vill tjäna pengar. det handlar alltså om att man söker efter värmepumpar som kan ge den bästa lösningen för sitt hus och här kan man genomföra en geologiskt undersökning som därefter ligger till grund för det val man gör.

Värmepumpar finns för alla typer av energiåtervinning så där har man inga problem att hitta vad man söker – det kan handla om vatten., berg-, eller om jordvärme och spelar ingen roll – i Sverige finns det något för alla hus. En av dessa värmepumpar som passar överallt innebär att du tar tillvara på luften och återvinner den, något som väldigt många sett stora fördelar med och speciellt de som precis byggt sina hus.

Den här typen av värmepumpar kallas frånluftsvärmepumpar och fungerar – kortfattat – som så att man genom ventilation kan använda ”gammal” luft som uppvärmning till huset. Genom att placera ventilation i form av en fläkt i våtutrymmen i huset så skapas ett undertryck som gör att luft från övriga rum söker sig dit. Den här luften dras sedan in genom ytterväggarnas ventilationskanaler och förser hela huset med ventilation. Husets kanalsystem suger därefter upp luften och leder den till värmepumpen som i sin tur återvinner och förser hela huset med uppvärmning genom radiatorsystemet.

Återigen – detta är en förenklad version av hur värmepumpar för frånluft fungerar och det man istället ska se till är själva resultatet som får anses som förbluffande. Både om man ser till miljöaspekten och till hur mycket pengar man sparar. Vi vågar gissa på att allt fler hushåll i framtiden kommer att välja detta smarta system som uppvärmning till sina hus. Värmepumpar för frånluft har – helt enkelt – en gigantisk potential som man inte kan ignorera.

Bergvärme är dyrare att installera

Ser man till skötsel och installation så är denna också väldigt simpel om man jämför med andra energisystem. Det räcker med att en installatör kommer och gör några enkla uträkningar om hur huset ser ut och var värmepumpen ska placeras samt vilken modell som ska användas och därefter så sköter den sig i stort sett på egen hand. Att jämföra med kostnaden för exempelvis bergvärme där man dels måste betala för borrning, värmepumpar och efterarbete för att återställa sin trädgård.

Visst – bergvärme är fortfarande ett överlägset alternativ sett till hur mycket man kan spara per år – men den initiala kostnaden (man kan räkna med cirka 130.000 kronor) gör att många personer i Stockholm inte har råd.

Det kostar för mycket innan det börjar betala av sig. Ska man rekommendera en familj i en sådan situation en annan lösning så är det alltså värmepumpar för frånluft – där kommer utvecklingen att fortsätta och bli ännu bättre.

30 Jul 2017