Varför heter det målare i Täby?

En målare i Täby färgsätter olika delar på ett hus men hur går man tillväga när man arbetar som målare? Hur ser målarens vardag ut idag jämfört för några hundra år sedan och varför målar man?

Att måla innebär att man färgsätter något med målarfärg. Det kan vara en vägg, golv eller tak som man målar eller ett ting som en möbel. Men man kan även kalla det för att måla när man skapar en tavla. Målare däremot brukar man kallas för när man målar delar i och på ett hus och oftast är det då väggar och tak som målas. En målare kommer alltid in på slutet av en byggnation, eller renovering, eftersom målning räknas som ytskikt och alltså är det yttersta skiktet på en byggnad.

Hur arbetar en målare?

En målare i Täby färgsätter inte bara utan har en hel del underarbete att göra innan det kommer så långt som till färgsättning. Om man målar en helt ny yta så börjar man med att spackla ytan och kanske måste man till och med börja med att sätta en väv som grund för att hålla ihop underlaget och ha något att spackla på. Spackling kan man göra på olika vis, antingen är det små ytor som spacklas för att jämna till eller så gör man en bredspackling som innebär att hela ytan täcks med spackel. Bredspackling kan man även göra i olika mönster så ytan, oftast väggen, ser putsad ut. Efter det kommer målningen som kan ske med pensel, roller eller borste och med en eventuell accentfärg som man kan applicera med en trasa för att få effekt. Om ytan däremot varit målad förut så måste man först skrapa bort gammal färg och använda en målartvätt för att ta bort allt löst och dammigt. Efter det målar man precis som på en ny vägg.

En målares vardag

När en målare stryker färg på en yta så är det inte bara för att färgsätta den utan även för att skydda ytan. Det kan vara till exempel mot fukt, vind och smuts men också mot rost eller mögel. Att vara målare var förr i tiden ett riskfyllt yrke där man arbetade med färg som skadade hälsan. Idag är merparten av målarfärg vattenbaserad och ofarlig för hälsan. Det finns dock även färg som är hälsovådlig men det är få och idag är man medveten om riskerna och använder skyddsutrustning. Vi rekommenderar den här sajten: https://www.målaretäby.com

1 Apr 2020