Vanliga frågor kring lagerhallar

Ett stort antal företag köper/hyr/leasar lagerhallar regelbundet. Detta mycket tack vare flexibiliteten då hallarna kan anpassas efter gällande behov. Några av de vanligare frågorna som kommer in till företag som erbjuder lagerhallar är:

Finns det isolerade lagerhallar?

En lagerhall av standardmodell är inte isolerad. Men det finns flera modeller för de som behöver ha isolerad hall. En så kallad ”klimathall” har isolerad innerduk och ”termohallar” (finns även andra namn) har mycket god isolering. Detta inte bara för att hålla ute kyla/värme utan också för att förbättra de akustiska egenskaperna. En del uthyrare har även ”polarhallar” (även här finns flera olika namn). Det som kännetecknar dessa är att de är skapade för att klara ett riktigt kallt och hårt klimat.   

Går det att sätta dörrar var som helst?

Ja, i stort sett. Fördelen med en lagerhall är att den är byggd utifrån ett skelett som möjliggör stor frihet gällande placering av dörrar och portar. Det går både att ha ingångar och portar på kortsidorna som på långsidorna. Det vanligaste är däremot på kortsidorna.

Varför ska man välja lagerhall istället för klassisk byggnad?

Framförallt handlar fördelarna om flexibilitet, ekonomi och snabbhet. Det går mycket snabbt att få tag på en lagerhall som kan anpassas utifrån den verksamhet som bedrivs. Hela hallen består av standardkomponenter som kan komponeras för att skapa de funktioner som efterfrågas. I jämförelse med en byggnad är den snabb att flytta, snabb att bygga upp och enkel att hantera.

En annan sak som skiljer lagerhallar från vanliga byggnader är att det inte finns någon bärande pelare. Det gör att markytan kan utnyttjas till fullo. Taket släpper även genom ljus vilket skiljer sig mot ett klassiskt tak.

Hur förankras de?

Det enda kravet, för att lagerhallen ska vara säker, är att den monteras på hård och relativt plan yta. Exempelvis kan underlaget vara packad jord, grus eller asfalt. Likt ett tält behövs förankring. Detta kan ske med förankringsjärn i marken. Om man inte har möjlighet att fästa dessa i marken kan man hyra betongblock som placeras ut för att därmed skapa förankringen.

Vad kostar det att hyra en lagerhall?

En del företag har fasta priser vid hyra av lagerhallar. Men i dessa fall är det standardpaket som man inte kan ändra på. Det vanligaste är däremot att pris enbart presenteras på offert. Detta beror på att de flesta företag som hyr lagerhallar har enskilda behov gällande allt från placering av dörrar till isolering och hyrtid. En rekommendation är att kontakta flera företag inom branschen för att därigenom se vilka som erbjuder bäst pris.

Kan man få belysning i hallen?

Ja, de flesta företag som hyr ut dessa hallar erbjuder även uthyrning av komplett belysning. Belysningen monteras på stålvajrar som sträcker sig längs stommen. Oftast används industriarmatur för bäst resultat men även detta kan ofta anpassas utifrån kundens behov.

13 Apr 2017