Uppdatera elen hemma

Om man bor i ett äldre hus kan det vara dags att se över elinstallationer och kopplingar. Med åren blir kablar och annan utrustning slitna och det ökar risken för olyckor. Den tekniska utvecklingen gör också att det ställer högre krav på elkraften i våra hem. Det är vanligt att proppar gå om det är underdimensionerat. 

Med ett nytt modernt elsystem hemma kommer även elräkningen gå ner. Det rekommenderas att man låter en elektriker se över det för att säkerställa status och göra passande åtgärder.

Vid nybyggnationer är det mycket att tänka på och som måste planeras när det gäller elen. En elektriker går noga igenom ritningarna och planerar för alla installationer. 

Boka in besiktning av elen

Låt en elektriker göra en energioptimering och göra kvantifieringar av energiförbrukningen.  Under en belastningsstudie görs kapacitanskontroller av elektriska anläggningar för att  kontrollera den verkliga effekten av energisparåtgärder. Genom att övervaka spänningshändelser kan man förutse och förhindra skador och elavbrott.

Man gör också installationer vid nybygge till löpande servicearbete, felsökningar och reparationer. Felaktiga elinstallationer är en vanlig anledning till både olyckor och bränder varje år.

Kom ihåg att aldrig anlita svart arbetskraft. Du har ingen säkerhet att arbetet blir korrekt utfört eller garanti efter arbetet. Försäkringsbolagen är väldigt klara med att försäkringen bara gäller vid arbeten som är gjorda av certifierad elektriker.

Övrig hjälp

Ta hjälp när du behöver service och underhåll av befintliga elinstallationer med mera. Om man inte är behöring ska och får man inte försöka lösa det själv. Försäkringsbolaget godkänner bara installationer gjorda av fackmän.

Några exempel på vad man kan få hjälp med är allmän felsökning och service av kablar, ledningar, eluttag, jordning, utökning av befintlig elcentral och att installera en ny elmätare. När man behöver installera vitvaror som inte har vanlig stickkontakt måste det göras av behörig elektriker. Det vanligaste problemen i våra hem är dåligt fungerande uttag på grund av dåliga anslutningar. 

Använd ROT-avdraget på elarbeten

Självklart är det inte gratis att anlita en elektriker. Men för privatpersoner som är över 18 år kan man med föredel använda det statliga ROT-avdraget. Då får man dra av 30 procent av arbetskostnaden, vilket innnebär maximalt 50 000 kronor per år och person. Dessutom sköter företaget allt pappersarbete med Skatteverket. Det är fördelaktigt för att de allra flesta elarbeten inte har så dyra materialkostnader och mestadels arbete. Se till att anlita en erfaren och kunnig elektriker. 

Letar du efter en kompetent och skicklig elektriker i Bromma? Läs då mer här: www.elektrikerbromma.nu.

7 May 2019