Två typer av garageportar

Garageportar blir med tiden en allt större marknad i Sverige. Många svenskar idag ser en möjlighet att göra helhetsintrycket av huset snyggare genom en stilren garagedörr. Andra ser till bekvämligheten och skaffar sig en automatisk garageport med fjärrkontroll som enkelt går att öppna från bilen.

Allt eftersom marknaden växer, växer också utbudet. Här är en överblick av några av de garageportar som finns att skaffa sig idag.

Takskjutportar

Takskjutportar är en typ av garageport som är väldigt smidig för användaren. Takskjutportar är byggda av horisontella sektioner, vilka glider in under garagetaket tack vare ett antal skenor.

Funderar man på olika typer av garageportar bör takskjutportar finnas med i tankarna. De har nämligen ganska många fördelar:

 Även om fördelarna är många, finns det också såklart vissa nackdelar. En nackdel är att de tar en viss plats i höjdled. Dessutom krävs det en noggrant genomförd installering av skenorna för att den ska fungera smidigt. Det här är dock inget problem om du anlitar en bra firma för jobbet.

Slagportar

Slagport är den typen av garageport man tänker på när man tänker på en klassisk sådan. Slagporten är av det mer traditionella slaget, där en av dörrarna låses fast, medan den andra funkar som en gångdörr.

Det finns vissa fördelar med att använda sig av en slagport. Jämfört med takskjutsport kan fördelarna ofta anses vara färre, men många föredrar ändå just slagportar. Kanske på grund av utseendet och den traditionella känslan den tillför.

Fördelar är bland annat:

Den som planerar att mestadels använda garaget som ett förråd eller verkstad kan ha nytta av en slagport. Lite osmidigare om man ska köra in med bilen, men funkar utmärkt för gångtrafik då ena dörren fungerar just som en gångdörr.

Nackdelarna visar sig främst under vinterhalvåret. Om det har snöat mycket, krävs det en rejäl ansträngning med skottningen för att ens kunna komma in. Slagportar öppnas ju utåt. Med en takskjutsport undviker man problemet till stor del.

10 Aug 2016