Trädfällning ger mer ljus i Sollentuna

Träd är vackra men när de växer sig för stora tar de bort mycket ljus och rymd. Då man måste ta ner dem. När man anlitar en arborist i Sollentuna får man hjälp med trädfällningen som ger mer ljus.

När den gamla kastanjen, som stått vid huset och gett vackra blommor på våren, skugga på sommaren och roliga frukter på hösten, vuxit sig för stor måste man tyvärr göra något. Stora träd tar inte bara plats, de kan också bli farliga när de blir gamla för de kan falla ner på huset.

Även om man har många fina minnen från trädet så gör man klokt i att anlita en arborist för att ta ner det. De som arbetar med trädfällning i Sollentuna har vana av att arbeta i tätbebyggda områden och vet vilka säkerhetsåtgärder som behövs för att det ska bli bra.

De som gör trädfällning i Sollentuna har erfarenhet och kunnande

Man behöver rätt utrustning för att ta ner stora träd. I tätbebyggda områden börjar man därför med att kapa toppen av trädet och sedan ta ner det bit för bit eftersom det inte finns utrymme för det att falla. Alla grenar och kvistar tas om hand och kapas så att de kan transporteras till återvinningsstationen.

Marken återställs så att grova rötter och stubben inte finns kvar. Vill man behålla stubben och göra ett bord så är det bara att säga till. Annars kan man på platsen plantera ett nytt träd som efter några år kommer att ge nya blommor och skugga. Läs mer om - på denna hemsida: trädfällningsollentuna.se

24 Jan 2022