Trädfällning Enköping - ta hjälp av proffs

Dags att fälla ett träd på tomten i Enköping? Det kan finnas många olika skäl till varför man vill fälla ett - eller flera - träd. Den främsta anledningen handlar om att man vill få lite mer sol. Du kanske planerar att bygga en altan och vill ha mer sol när du sitter på denna. Genom en trädfällning i Enköping så får du bort skuggan. Man kan även se att exempelvis sjuka träd fälls - och att träd vars rötter börjat leta sig in under huskroppen också blir fällda. Som sagt, skälen kan vara många - men utförandet bör alltid vara likadant. En trädfällning i Enköping bör skötas av proffs.

Årligen sker många olyckor i samband med trädfällning. Det kan handla om skador - till och med dödsfall - på person och det kan handla om skador på den närliggande omgivningen där exempelvis bilar och hus kan demoleras som en följd av ett fallande träd. En trädfällning i Enköping måste ske med en initial planering där en mängd olika faktorer måste tas i beaktning. Hur ser vinden ut? Hur nära är det till huset - och exempelvis grannens - och hur kan man fälla trädet utan att skada sig själv?

Undvik att genomföra en trädfällning på egen hand

I vissa fall kan man även ställa sig frågan om en trädfällning i Enköping verkligen är det enda alternativet? En kraftig beskärning av trädets krona kan skapa ett oväntat stort insläpp av solljus också. All denna planering sköts av professionella arborister och det är den stora fördelen med att välja en professionell aktör inom trädfällning. Väljer du att själv genomföra projektet så får du också räkna med att det finns stora risker inblandat. Vi skulle definitivt avråda dig från att plocka fram motorsågen och yxan.

Använd Rut-avdraget för trädfällning i Enköping

Kostnaden? Givetvis så kommer det att kosta några kronor. En professionell trädfällning är inte gratis och sker inte pro bono. Men, för de pengar du betalar så köper du också en trygghet. Om någonting går fel så kommer försäkringen som bolaget du anlitat har att täcka kostnaderna. Dessutom finns idag även möjligheten att använda rut-avdraget för en trädfällning i Enköping. Konkret så innebär detta att du kan dra av halva kostnaden för arbetet som företaget lägger ner.

10 Aug 2022