Tips och råd inför det stora bygget

När man ska planera för ett stort bygge är det mycket man behöver veta för att det ska bli som det är tänkt. Många slarvar med förarbetet och planeringen och det kan bli både kostsamt och problematiskt. 

Man måste skriva avtal innan man på börjar ett byggprojekt för att säkerställa att alla nya byggnader är säkra för människorna som ska vistas i dem. Det finns numera också krav på att nybyggnationer är energieffektiva. Man måste också noga dokumentera så man håller sig till en bra standard innan bygget kan påbörjas. Det gäller båda isolering och energiförbrukning. 

Standardavtal vid nya byggprojekt

Det är väldigt viktigt att ange vem som är ansvarig för nya byggprojekt. Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett standardavtal som gör det enklare att göra en beställning och planera ett nytt projekt. Där står det tydligt hur upphandlingar ska skötas, säkring av kvalitet, ansvariga och regler för inköp med mera. 

Använder man sig av ett sådant avtal som grund vet man att allt är juridiskt säkert och att man inte missat något viktigt. Det är då också enkelt att ändra på detaljer under resans gång.

Planera bygget noggrant

Innan man kan börja bygga är det avgörande att man tar reda på alla fakta och förutsättningar för projektet. Man måste identifiera vilka utmaningar som projektet står inför. Och utfrån detta inventera sina byggtekniska hjälpmedel och maskiner. Det kan också finnas brand- och miljötekniska aspekter. Självfallet görs en inventering för att man ska vara förberedd inför eventuella överraskningar under projektets gång. Detta är avgörande för att kunna hålla deadline och alla budgeterade kostnader. 

Beroende på vad inventeringen kommer fram till kan det bli tal om en åtgärdsplan. Det rekommenderas att ta in en byggkonsult i Stockholm för att säkerställa att bygget har rätt förutsättningar att bli framgångsrikt i god tid innan byggprojektet kan starta. 

Projektering

Projekteringen sköts generellt av de som gjorde inventeringen. Är inventeringen korrekt utförd har man mycket gratis. Projekteringen ligger som grund när man skickar ut förfrågningar till entreprenörer. När detta är klart inleds förhandlingarna som ska leda till färdigt kontrakt.

Själva byggfasen

Många oerfarna ser genomförandet av byggprojektet som det enda som betyder något eftersom det är det som syns utifrån. Men utan utan allt förarbete skulle inte många byggen gå att genomföra alls. En välgjord och nogrann planering är a och o för att slutresultatet ska bli som det är tänkt. Och framför allt för att kunna håll tiden och budgeten.

19 Mar 2019