Tätt hus med dränering i Göteborg

Att ett hustak ska hålla tätt är en självklarhet. Men hur är det med husgrund och källarväggar? En firma som gör dränering i Göteborg kan göra en kontroll.

Ett hustak som har fått ett vattenläckage efter regn och snösmältning får omgående berättigad uppmärksamhet. Takläggare kallas in och taket blir åtgärdat. Men ett häftigt skyfall kan ge problem som inte omedelbart syns. Om dräneringen runt ett hus inte gjorts korrekt kan regnet orsaka att fukt och vatten successivt tränger in i huset.

Du har bott i ditt hus i många år. Efter varje oväder brukar du gå runt huset och göra en okulär besiktning så att alla takpannor ligger på plats och att blåsten inte har lyft plåten på dina vindskivor. Men hur dräneringen runt huset ser ut har du ingen aning om.

Inspektion av dränering i Göteborg

Du har köpt ditt hus från den ägare som ursprungligen byggde huset. Av flera skäl misstänker du att dräneringen runt huset gjorts knapphändigt. Du tycker att källarlukten successivt blivit starkare. I källaren har du garderober för förvaring av kläder och de avger definitivt en lukt när de plockas upp.

Du kontaktar en firma som är experter på dränering i Göteborg som gör en kostnadsfri undersökning av huset. Firman vet var i källaren de ska leta men de använder också modern teknik med värmekamera. Och visst finns det fuktinträngning i källaren. Firman lämnar en offert på ett dräneringsarbete som innebär att schakten runt huset grävs upp och att källarväggen kläs utvändigt med en dräneringsmatta.

10 Jul 2023