Tänk på dessa saker vid en badrumsrenovering

Det sveper en renoveringsvåg över Sverige - inte minst gällande badrum -  och detta beror till stor del på att ROT-avdraget, som numera är på 30 procent (av arbetskostnaden), gjort det billigare att renovera. Folk i gemen har helt enkelt börjat förverkliga sina drömmar och verkligen ta tag i de förskönande projekt som man velat utföra i sina bostäder

Inte sällan så involverar dessa drömmar badrummet och vi tänkte titta lite närmare på en badrumsrenovering här och närmare bestämt en sådan i en specifikt stad; Stockholm. Det finns nämligen några saker som man bör ha i åtanke om man står inför en badrumsrenovering i Stockholm.

Märk väl här – vi talar om en sådan där man anlitar extern hjälp och inte en badrumsrenovering utförd av en privatperson på egen hand; en process som naturligtvis också innehåller olika detaljer som man bör ha i åtanke, men dessa sparar vi till en annan gång.

Nu ska vi istället rada upp några saker som man bör vara medveten om, som man bör tänka på och som kan vara av värde att se över om man vill genomföra en badrumsrenovering och anlita ett företag i Stockholm. För enkelhetens skull så sätter vi detta i punktform och förklarar hur vi tänker allt eftersom:

17 Jun 2017