Takelement – för snabbt bygge med kvalitet

Det finns knappast något smidigare sätt att bygga hus än att använda sig av prefabricerade väggsektioner och takelement. Allting lyfts på plats på ett kick.

Har du någon gång kört förbi en plats där det till synes helt plötsligt har stått en alldeles ny byggnad? Det första du funderar på är om det verkligen var så länge sedan du sist passerade att de hunnit bygga nytt. Men du inser att det bara var ett par veckor sedan du var här sist. Lade du inte märke till byggnaden då? Det verkar osannolikt.

I själva verket handlar det förmodligen om att byggnaden uppförts av färdiga sektioner. Hela väggar har lyfts på plats och ovanpå dessa har det placerats prefabricerade takelement. Inuti är det säkert en del kvar att göra men utvändigt ser det i princip färdigt ut.

Takelement tillverkas inomhus

Det är onekligen väldigt smidigt att bygga med prefabricerade element. Allting förbereds och görs så klart som det bara går inomhus, i en stor verkstadslokal. Om bara grunden är lagd så kommer hela husskalet på plats på en enda arbetsdag. Det gör att man helt slipper de eventuella problem med fukt som annars kan uppkomma under ett bygges regniga perioder, när taket fortfarande inte har lagts på.

Trots att byggelementen är prefabricerade finns det många variationsmöjligheter. Ta takelementen som exempel – det finns standardiserade varianter men de går också att specialanpassa efter behov. Takelementen kan också levereras med eller utan isolering. Smidigare kan det knappast bli. Och huset är på plats snabbare än en gris blinkar.

29 Jul 2023