Tak över huvudet alla dagar

Letar du efter mer än bara tak över huvudet? Är du missnöjd med taket du har, vill ha ett nytt, och dessutom någon som gör jobbet åt dig? Höga krav, men inte omöjliga att tillfredsställa.

Jobbet som en takläggare gör är inget för alla. Det är populärt idag att åstadkomma husförbättringar, reparationer och renoveringar på egen hand, men man hör sällan talas om takbyten i de sammanhangen. Vet man vad ett takbyte innebär kommer det mycket snabbt stå fullkomligt klart för alla varför. Takläggning är ett komplext projekt där man behöver kunskaper inom många områden, besläktade men ändå väsensskilda. Man behöver ha kunskaper om material, teknik, luftväxling och värmeisolering och hur man arbetar säkert på hög höjd - kunskaper som få av oss behärskar om vi inte är professionella. Bättre att stanna på marken och beskåda medan andra sliter och jobbar kanske?

Takläggningens bekymmer och glädjeämnen

Vad man som husägare önskar och vad som är praktiskt möjligt är inte nödvändigtvis samma sak, men det kan vara det! Om man idag har ett tak av en viss färg och ett visst material och dessutom inte bor mitt ute i skogen kan det vara vettigt att börja hos kommunen. Får jag utan vidare byta takmaterial och färg på taket? Därefter är det dags att ta kontakt med ett företag som ägnar sig åt takläggning. Kan jag byta från tegelpannor till plåt, exempelvis? Eller tvärtom. Vad för tyngd tål takbjälkarna? Fler moment som man måste beakta om det samtidigt behöver bytas fler delar än bara takbeläggningen. Finns det skador eller fuktangrepp under och hur ser det ut med ventilation och isolering? Man tar inte in en takläggare en gång i halvåret utan jobbet som görs idag ska hålla i minst trettio år, så det är bättre att göra rätt från början.

Ett rätt lagt tak är grunden för en hälsosam innemiljö

När ett tak är lagt enligt alla konstens regler och ni firat saken ordentligt kommer ni att märka att det var värt allt besvär och hela kostnaden. Ett tak som är professionellt lagt ger till att börja med både rätt energiåtgång och rätt ventilation i fastigheten. Har ni tidigare upplevt problem med fukt eller angrepp ska det nu ha försvunnit. Vi rekommenderar denna webbsajt: https://www.takläggarehaninge.se

29 Feb 2020