Stopp i avloppet?

Stopp i avloppet drabbar många med jämna mellanrum. Ofta kan kan man lösa enklare problem för hand. Det kan handla om matrester i diskhon eller hårrester i handfat och i duschen och badet. Man märker det på de klassiska problemen med dålig avrinning, dålig lukt, bubblande diskho med mera.

Kontrollera stammarna

Men vid större stopp i villor eller fastigheter måste man göra en rörinspektion gjord av en auktoriserad rörmokare. Efter en sådan vidtars lämpliga åtgärder. En vanlig åtgärd är stamspolning som innebär att man går in med kraftiga hogtrycksmaskiner och spolar rent. Det är en effektiv metod som spolar bort lösa föremål, smuts och avlagringar så stammarna blir ren och fräscha. Det är även klokt att göra förebyggande stamspolningar vart 3-5:e år för att slippa akuta problem i framtiden.

En akut stamspolning vid stopp i avloppen är ett stort och kostsamt projekt med stora problem för alla boende. En planerad stamspolning är både billigare och enklare att planera. Då säkerställer man tryggt att stammarna är ok och med liten risk för framida problem. Det är en klok säkerhetsåtgärd som garanterat kommer att betala sig i framtiden.

Hur kan man själv förebygga problem?

Diskhon - Ett vanligt problem är stopp i vasken. Se till att det inte hamnar matrester avloppet. Det är lätt hänt att det blir stopp. Vid mindre och lokala stopp räcker det med en propplösare. Men var försiktig och använd skyddshandskar, det är mycket starka kemikalier. Spola ofta rikligt med hett vatten i vasken så fett och smuts försvinner ner i avloppet. Plocka isär vattenlåset och rensa bort matrester, hår och fett. Avloppet till diskmaskinen kan också täppas igen. Rengör även där med jämna mellanrum. 

Badrummet - Golvbrunnen eller tvättstället är problemområden som behöver kollas ibland. Det är oftast hår och smuts som täpper igen. Ta loss golvbrunnen och rensa bort allt du ser.

WC - Är det stopp i toaletten? Oftast är det toapapper som har fastnat. Använd inte för mycket papper eller spola innan du använder fler mer papper. Men det stora problemet är nedspolade föremål som inte hör hemma i toaletten. Spola ALDRIG ner något annat än toalettpapper i toaletten! Rörmokare kan berätta att de hittat precis allt i rören. Det är vanligt med papper, bindor, tamponger, snus, fimpar och mediciner. Det är stor risk för stopp i avloppet med dyra åtgärder som följd. Det är inte bara en för stopp i avloppet, det böir även problem i reningsverken. 

23 Mar 2019