Stålkonstruktioner är starka och miljövänliga

Ett stabilt skelett ger en stabil byggnad och därför väljer man starka och flexibla stålkonstruktioner när det byggs hallar eller industri- och lagerlokaler.

Att välja en stålkonstruktion till ett bygge har många fördelar. Stål är starkt men ändå lätt vilket gör det till ett miljövänligt material eftersom det kräver mindre energi när det ska transporteras. Men det är inte bara vikten som gör stål miljövänligt. De flesta stålkonstruktioner kan tillverkas i moduler som sammanfogas på plats vilket också bidrar till mer energisnåla transporter.

Över hälften av allt stål som produceras kommer dessutom från återvunnen skrot och om en stålkonstruktion inte längre behövs går den att återvinna igen. Oftast behöver man inte skrota eftersom de flesta stålkonstruktioner är flexibla och går att bygga om och till utan problem.

Stålkonstruktioner går snabbt att få på plats och är kostnadseffektivt

Genom att delarna till stålkonstruktioner kan göras hos tillverkaren och sedan sammanfogas på plats går det fort att färdigställa en byggnad vilket framförallt är gynnsamt ur ett kostnadsperspektiv. Tillverkaren är med vid projekteringen och sköter sedan transport från verkstad till byggplats där utbildad, certifierad personal utför sammanfogningen. Planering och projektering blir lättare när det är samma företag som har hand om hela processen.

Har du planer på en större eller mindre hall, lager- eller industribyggnad är det alltid lönsamt att kontakta ett svenskt företag som kan stålkonstruktioner och sköter tillverkningen i landet. Kommunikationen blir lättare och leveranstiden mer pålitlig när det inte är långa avstånd vilket gör det lättare att hålla både budget och tidsplan.

1 Jun 2022