Spar tegelpannorna när du renoverar taket

Det har tyvärr blivit en trend bland husägare i Uppsala att man kasserar gamla tegelpannor i samband med en takrenovering. Okunskap, arrogans och någon sorts missriktad statusjakt torde vara anledningarna till detta. Det finns en föreställning om att allt på ett hus av nödvändighet måste vara helt nytt och fräscht. Inget kunde vara längre från sanningen. Charmen i ett hus ligger alltid i originaldelarna, det gäller fasaden, det gäller fönstren, snickarglädjen, trädgården och framför allt gäller det taket.

Ett vackert gammalt tegeltak med patina smälter in med huset det ligger på och ger det ett värdigt och stilfullt utseende. Att byta ut gamla funktionsdugliga tegelpannor för att de ” ser gamla ut” är bara korkat och borde vara förbjudet, vilket det också är i vissa delar av Uppsala där detaljplanerna tillåts styra över vad som får och inte får göras med kulturmärkta hus.

Spara teglet, byt ut papp och läkt

Det finns oftast ingen anledning att slänga gamla tegelpannor. De kan ha en närmast obegränsad livslängd. Detta är kanske särskilt sant i Uppsala, där de flesta gamla tegeltak är lagda med pannor från Ekeby Bruk, det stora tegelbruket i västra Uppsala som var aktivt från 1880-talet och nästan hundra år framåt. Tegelpannor från Ekeby Bruk är formpressade och har stämpeln ”Upsala-Ekeby” på undersidan.

Vid en takrenovering är det oftast bara de underliggande materialen som måste bytas ut, takpappen och läkten. Detta bör ske ungefär vart trettionde år, men ett tak måste så klart inspekteras regelbundet varje år. Det kan hända att man kan vänta med att renovera, och det kan hända att det måste göras snarare än man trott. Det som i de flesta fall är sant är att tegelpannorna kan sparas.

Bra takläggare i Uppsala

Anlitar du en bra takläggare i Uppsala kan denne hjälpa dig att bedöma ditt tak. För det mesta sparar man tegelpannorna när man renoverar. Man lägger dem helt enkelt varsamt åt sidan, byter ut det underliggande taket och lägger sedan tillbaka tegelpannorna på det nyrenoverade, fuktsäkra taket. Enstaka pannor som gått sönder eller verkar för spröda kan med fördel bytas ut mot udda pannor som köpts in från någon byggnadsvårdsbutik eller tegelantikvarie. Det är inte heller ovanligt att takläggare i Uppsala har ett stort lager med tegelpannor från Ekeby som lätt smälter in bland de andra pannorna på ditt tak.

Ta ditt ansvar som husägare

Som husägare i Uppsala är det viktigt att man tar ansvar för huset och för både dess förflutna och dess framtid. Att tanklöst byta ut ett gammalt fint tegeltak, för att man lever under föreställningen att allt på ett hus måste vara nytt och fräscht, är inte ok. Som husägare är man bara en i raden av ägare som kommer och går. Huset bör ges den respekt det förtjänar och i detta ingår att visa vördnad för dess originaldetaljer. Därför ska du alltid försöka bevara hellre än byta ut. Detta gäller inte minst tegelpannor vid en takrenovering.

Du bör dessutom alltid anlita en bra takläggare i Uppsala med kunskap om gamla tegeltak och erfarenhet av vad som krävs för att utföra en varsam takrenovering. Gör du det, gör du vad som är bäst för huset, och dess framtida ägare kommer att tacka dig.

10 Oct 2018