Solcellspark – utnyttja ljuset

Den som vill hjälpa till med att utveckla ett förnybart energisystem i vårt land, med egen lönsamhet, kan bygga en solcellspark på sin oanvända tomtmark.

Du bedriver växthusodling strax utanför ett storstadsområde. Verksamheten förbrukar elektricitet i stor omfattning och kostnaden för energin rusar iväg alltmer. Du har en stor tomt och tanken har varit att bygga ut dina odlingar. Men du kan inte höja dina priser på tomat och gurka i den takt som energikostnaderna kräver. Du funderar istället på att utnyttja din tomtmark till att producera solel.

Genom att bygga en solcellspark på din egen tomt får du många fördelar. Du kommer att kunna täcka en stor del av dina odlingars energiförbrukning. Solparker på mark är effektiva, eftersom panelerna kan styras efter solens instrålning. Solen flyttar sig som bekant över himlavalvet under dagen. Utnyttjandet av solpanelerna bli optimalt om de omriktas efter solens rörelse.

Solcellspark – lönsamt och klimatsmart

För att bygga en solcellspark kontaktar du en välrenommerad leverantör. I en första etapp görs en förstudie. En kalkyl kan upprättas där hänsyn tas till din egen förbrukning av el och hur eventuellt överskott av el ska avyttras. Hur mycket el som kan produceras beror självklart på väderförhållande och antalet soltimmar över året.

Den leverantör av solceller du engagerar tar på sig en rad administrativa uppgifter. Det kan gälla bidragsansökningar, elcertifikat och ursprungsmärkning. Eventuellt kan även bygglov behövas. Efter att en offert accepterats tar leverantören hand om hela processen från montage till idrifttagning. Och naturligtvis följer leverantörer upp anläggningen efter att den har tagits i drift.

20 Oct 2022