Skorstensrenovering utan smuts Stockholm

De flesta kanske tänker på svart sot som yr runt i alla rum när man börjar renovera en skorsten, men om man anlitar ett företag som utför skorstensrenovering i Stockholm slipper man det.

Läckande skorstenskanaler gör att matos och rök hittar ut i rummen och risken för brand ökar. Därför är det viktigt att rensa och täta äldre skorstenskanaler. Oftast är det fogarna som läcker eftersom de utsätts för hetta, väder och vind. Då är det relativt enkelt för en fackman att renovera och täta så att det går att använda skorstenen på ett säkert sätt igen.

Det finns olika sätt att utföra en skorstensrenovering och därför behöver man anlita ett företag där samtliga anställda har de certifikat och de utbildningar som krävs för att genomföra en skorstensrenovering på rätt sätt.

Att renovera skorsten i Stockholm ställer krav på erfarenhet och kunnande

Vill man renovera skorsten i Stockholm är det ofta fråga om gamla hus där man måste anpassa arbetsmetoder och material så att det blir vackert och välgjort. Kakelugnar och andra eldstäder ska kunna användas även om de har ett par hundra år på nacken.

Anlitar man ett certifierat företag när man ska återställa sin skorsten rensar och tätar de skorstenskanalen. För att inte smuts och damm ska komma ut i bostaden använder man sig av ett lod i glidform. Man arbetar från toppen av skorstenen vilket gör att det bara är passning och inspektion som görs inifrån. Allt material som används vid renoveringen är antingen CE-märkta, typgodkända eller har byggproduktcertifikat.

14 Feb 2022