Ska du söka bygglov och behöver ritningar?

Är det dags att söka bygglov för nybygget? Eller för att du ska bygga om eller bygga till och behöver ritningar? Är det krångligt? Lugn, du kan anlita erfarna proffs på bygglovsritningar.

Både privatpersoner och byggherrar måste söka bygglov för nybyggen och om- och tillbyggnader. I ansökan måste man bifoga ritningar som ska vara fackmannamässigt utförda. Såvida du inte själv är arkitekt eller expert på ritningar, kan det vara svårt att få till utan proffshjälp.

Låt inte din byggdröm raseras på grund av undermåliga ritningar. Se till att få experthjälp. Firman gör en förstudie, kollar detaljplanen för kommunen och de planbestämmelser som gäller för just ditt projekt. Det ger din ansökan betydligt större chans att bli beviljad. För hur frustrerande är det inte att inte få sin ansökan beviljad när man har tagit sats och redan börjat inreda sitt projekt i huvudet?!

Ritningar presenteras och godkänns

Själva ritningen tas fram som ett första utkast baserat på dina planer och önskemål, och i samklang med rådande bestämmelser. Firman tar också reda på vilka ritningar den aktuella kommunen kräver. När du tagit del av utkasten, och godkänt dessa, får de de slutliga ritningarna.

Tiden från förstudien till färdiga ritningar brukar ta mellan två och fyra veckor. När du har dina ritningar skickar du in bygglovsansökan. Resten brukar vara en ren formalitet. Med ett gott förarbete stöter man sällan på patrull. Vill du hjälp med att skicka in själva ansökan? Det kan du få, och det kostar inget. Läs mer om bygglovsritningar på denna hemsida: bygglovsritningar.net

19 Jan 2021