Ska du bygga nytt så behövs en kontrollansvarig

För att få bygga ett nytt hus eller genomföra en tillbyggnad på sitt befintliga hus (undantaget här ett uterum; väggfast eller fristående) så krävs det först och främst att man ansöker om ett bygglov hos byggnadsnämnden i sin kommun och om denna blir beviljad så måste man även anlita en kontrollansvarig som hjälper till vid projektet i fråga. Ska du exempelvis bygga ett nytt hus på en tomt i Stockholm och har fått bygglov beviljat gällande detta så kan du alltså inte bara sätta igång eller låta den firma du anlitat påbörja jobbet; först så måste du hitta- och anlita en kontrollansvarig.

Vi nämnde ovan ordet –hjälper- i samband med en kontrollansvarig och detta gjorde vi av en anledning. Det är nämligen så att många byggherrar inte ser en kontrollansvarig utan snarare som en slags bromskloss som gör att projektet tar längre tid och som i och med detta kostar mer pengar än vad man räknat med.

Det första som sker då man kontaktar en kontrollansvarig är nämligen att denna sätter upp en kontrollplan och det är sedan denna som företaget man anlitat för byggnationen ska följa. Gör det inte det; ja, då kan en kontrollansvarig anmäla detta till Boverket och väl där så kan ett beslut tas om att byggandet av ditt hus i Stockholm ska stoppas.

Märk väl – detta sker inte utan någon anledning och det sker inte godtyckligt på något sätt. En kontrollansvarig och dennes kontrollplan finns där av en anledning och detta för att säkerställa att ingen blir skadad, att alla regler och lagar följs samt att ditt framtida hus i Stockholm kommer att hålla och stå stabilt över en längre tid. Synen på en kontrollansvarig ska istället ses genom positiva linser då man som byggherre genom dennes arbete får en vetskap om att allting sker enligt en korrekt framtagen plan.

Anlita rätt kontrollansvarig i Stockholm

Det finns några saker som man kan ha i åtanke då man anlitar en kontrollansvarig och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans och behöver hjälpen från en sådan. Om vi nedan radar upp några saker som man kan ha i åtanke så kan det bli en lite klarare bild över hur man som byggherre ska tänka innan man tar beslut om vilken person som ska agera kontrollansvarig vid sin byggnation.

Läs mer på http://www.kontrollansvarigstockholm.nu/ och få kontakt med din byggpartner.

8 Sep 2017