Schaktmassor i ett hållbart Stockholm

Ett byggprojekt leder oftast till att schaktmassor måste grävas upp. Anlita ett företag som tar hand om schaktmassor i Stockholm med miljövänliga metoder.

När nya markområden ska exploateras blir vi ibland varse miljömässiga skandaler. När schaktmassor grävs upp kan det visa sig att jorden är kontaminerad med giftiga ämnen. Inte sällan handlar det om tidigare fabriksområden, där skrupellösa företag släppt ut toxiska ämnen eller till och med grävt ner tunnor som successivt rostat sönder.

Du har köpt ett markområde, där du tänker anlägga en industripark för flera olika typer av företag. Nya grunder för husen måste grävas, vilket kommer att ge mängder av schaktmassor. Eftersom du inte vet särskilt mycket om jordlagrens beskaffenhet konsulterar du en firma som gör geotekniska undersökningar.

Schaktmassor och återvinningsföretag

Undersökningen visar att viss jord är förgiftad. Du tar därför kontakt med ett företag som sysslar med återvinning av schaktmassor i Stockholm. Du låter göra en noggrann deklaration av schaktmassorna och får tillstånd att skicka iväg jorden till företagets anläggning. Vissa delar av jorden måste tyvärr deponeras för evig tid. Det sker med säkra metoder så att de giftiga ämnena inte ska förstöra grundvattnet.

Övrig jord förädlas av återvinningsföretaget genom sortering, siktning och tvättning. Användningsområdena för återvunna schaktmassor är flera. Någon del blir helt enkelt odlingsjord i exempelvis parkanläggningar. Andra fraktioner kan komma till användning vid byggnation av vägar. Genom att anlita ett expertföretag som hanterar schaktmassor kommer de att bli en del i den cirkulära ekonomin och bidra till ett hållbart samhälle.

9 Jun 2023