Säkra och snygga tak

Ett hus blir inte bättre än sitt tak. Med ett bra tak håller huset sig friskt. Med ett trasigt får du en högre energiförbrukning och dessutom riskerar du att få fuktskador. Vad väljer du?

Tak handlar förstås om både utseende och funktion. Taket är bland det första du ser på ett hus och hur det ser ut avgör om huset uppfattas som välskött eller inte. För den som bytt tak blir det ofta något av en överraskning att se hur stor skillnad det gör.

Vad gäller funktion är det mycket mer än bara det klassiska “trasig takpanna som ger fuktfläck och dropp i hink”. När det gått så långt finns oftast betydligt allvarligare problem gömda under taknocken, i form av påväxt och kanske även skadade trästrukturer. Hur taket är byggt spelar också stor roll för din värmeförbrukning och för ditt inomhusklimat.

Råd till dig som planerar att byta tak

Är ni på gång att byta ut taket? Det finns lite att tänka på innan man sätter igång jobbet. Det kan vara intressant för vissa av oss att byta material, exempelvis från tegel till plåt. I den situationen behöver du dels kontrollera med byggnadsnämnden ifall du behöver bygglov. Förutom detta behöver den takfirma du anlitar också kunna konstatera att huset tål tyngden från ett annat material.

Idag finns intressanta alternativ till traditionella tak. Så kallade energitak har integrerade solceller i takets material och låter dig tillverka din egen el. Detta gagnar dig ekonomiskt och vår planet generellt. Be om offert från en välrenommerad takfirma. Mer om takläggning hittar du på denna sajt: takläggaresollentuna.nu

8 May 2021