Säkra byggen med geoteknisk undersökning

Inget större bygge borde startas utan att en geoteknisk undersökning gjorts. Inga mindre byggen heller. Innan marken kartlagts kan ingen bygga eller anlägga på säkert och korrekt sätt.

Mark är definitivt inte bara mark. Beroende på var man befinner sig skiftar sammansättningen och därmed bärigheten oerhört. Det är inga nyheter för någon av oss eftersom det ofta räcker med att bara se ytlagren för att förstå detta. Markens beskaffenhet avgör också hur vi måste bygga fastigheter eller markanläggningar.

I vissa fall finns valmöjligheter vid vägbyggen eller planering av nya fastigheter medan det andra gånger är fråga om en mycket begränsad flexibilitet. Vi måste helt enkelt använda den plats som finns, oavsett underlaget. Med modern teknik och den utvecklade kunskap vi skaffat oss om byggnation och mark fungerar det nästan alltid bra.

Geoteknisk undersökning ger en enklare process

När vi anlitar ett företag som har personal med god kompetens och lång erfarenhet för att utföra geoteknisk undersökning spelar vi säkert. Det stoppar heller inte där. Om man redan vid byggnationens start har helt klart för sig vad man kommer att stöta på kan man utföra jobbet bättre, säkrare och snabbare.

Behövs exempelvis pålning kan en entreprenör tingas i god tid så man slipper bromsa processen med väntan. Den teknik som behöver användas vid just denna byggnation kan säkras och beställas i god tid för ett jämnt flöde där olika arbetsgrupper slipper att vänta in varandra.

Med rätt hjälp från experter blir arbetet som utförs exakt som planerat.

24 Nov 2021