Så gör du när röjer en snårig tomt

Känner du att din dröm om ett nytt vackert hus riskerar att gå förlorad för att tomten är alldeles för snårig? Har din förhoppning om att bygga på obebyggd, vilt övervuxen mark stött på svåra hinder eller förstod du inre riktigt hur eftersatt tomten blivit av de tidigare ägarna?

Många husbyggare eller renoverare känner igen sig. Längtan efter att få börja jobba på huset är stor, men en snårig tomt med massor av träd, buskar, stubbar och grenar står i vägen för drömmen.

Anlita proffs vid svåra jobb

Men ge inte upp, att röja upp den snåriga tomten är inte alltid ett så hårt jobb som det kan tyckas vid första anblicken. Vid ett enstaka bygge, som till exempel ett fritidshus, är det husägarens uppgift att rensa upp tomten. Du måste då fälla stora, gamla träd som kan bli farliga både för hus och boende och du måste bryta upp gamla ruttna stubbar. Är det ett riktigt svårt läge så bör du allvarligt överväga att anlita en professionell trädfällare, som har de rätta kunskaperna och den rätta tekniken för att utföra ett arbete av det här slaget. Både tiden det tar att utför jobbet och säkerhetsaspekten är fullt godtagbara skäl för att lägga ut arbetet på en utomstående. Ett bra tips är att låta proffsen ta hand om de stora jobben, det kommer säkert att finna mycket mindre jobb med röjningen ändå. Sly och mindre buskar och stubbar klarar du säkert själv.

Ett tips är dock att du är med vid planeringen av röjningen. En professionell röjare kommer att se på tomten med andra ögon, och kanske tar bort för även det där vackra gamla trädet som du så gärna hade velat ha kvar. På en naturtomt är det viktigt att man tar den typen av hänsyn. Det går fort att fälla och forsla bort ett träd, men lång tid för ny natur att växa upp. Se till att ha en ordentlig kvar plan innan du börjar fälla träden på tomten – annars kan stora värden gå förlorade.

Viktigt att göra en skiss

Gör en ordentlig skiss innan du börjar röja – och tänk på att det inte bara är trädets ålder och kondition som är avgörande – utan även hur det är placerat i förhållande till huskroppen och annan växtlighet. Om du vill lämna kvar ett träd i närheten av huset – glöm inte att det kommer att fortsätta växa och att dess grenar och rötter kan skada huset i framtiden. Och fundera på solen, kommer trädet att skymma för mycket under sommarmånaderna?

Ett annat bra tips när du ska fälla träd och röja tomten är att skydda träden, särskilt om du ska använda maskiner och tung buggtrafik. Klä in trädstammarna med brädor som du sätter ihop med ståltråd.

7 Sep 2016