Så går en takmålning till

Visst kan processen skilja sig lite åt beroende på tak och vem som utför arbetet. Generellt sett ser de flesta takmålningar dock ungefär likadana ut i grunden. Sedan kan det naturligtvis bli mer eller mindre komplicerat beroende på hur taket hur är utformat och vilka önskemål och behov som finns. Det kan även bli mer eller mindre påfrestande, beroende på hur fastigheten ser ut. Till exempel har vissa högre gårdshus i Stockholm ingen hiss, vilket kan göra att en stor del av energin går åt till att bära material uppför 5 – 6 våningar. Liknande hus finns inte bara i Stockholm, utan i många andra platser på landet.

Processen

Oavsett om huset är ett gårdshus i Stockholm eller en mindre föreningslokal som ligger lite ute på landet, påbörjas nästan alltid processen med en besiktning. En takmålning är ofta ett stort projekt, och det är viktigt att takets skick undersöks noga för att ett bra och säkert arbete ska kunna genomföras.

Offert och prisuppskattning

När taket är besiktigat brukar det bli dags för målarna att göra en offert. Priserna här kan variera ganska mycket. Till exempel brukar en takmålare vara något dyrare i storstäderna (Stockholm, Göteborg t.ex.) än på mindre orter i landet. Det här är dock endast ett mönster och inget som är hugget i sten. Det är inte omöjligt att träffa på en billigare takmålare i Stockholm än i till exempel Landskrona.

Själva priserna brukar grunda sig på följande:

Tvätt, behandlingar och förarbete

För att en takmålning ska bli bra krävs det gediget förarbete. De flesta firmor brukar inleda med en behandling som dödar alger, mossa och lava. Ungefär en vecka efter att den här behandlingen har gjorts brukar en taktvätt göras. Då rengörs taket noggrant från smuts, påväxt och ev. lösa färgpartiklar. Efter taktvätten skall taket torka en tid.

Därefter är det dags för grundning. Nu läggs en takgrund som tränger in ordentligt under takets yta och som reagerar kemiskt med betong. Det här gör att ett fast och stabilt underlag bildas för att lägga takfärgen på. Vidare binds det sandmaterial som ofta lägger sig på ytan av betongpannor.

Själva takmålningen

Vid en takmålning brukar ett skikt av akryl användas. Akrylen skall ha goda egenskaper för taket, så som att öka takets livslängd, förhindra mossbildning och ge en smuts- och vattenavvisande yta. Till det ska färgen givetvis se vacker och bra ut. Beroende på vilka takpannor man redan har, eller vilket utseende man är ute efter, finns det såklart flera olika färger att välja mellan. Vanligt är att man kan välja bland mer ”vanliga” färger, så som röd, tegelröd, svart och grå.

Efter att en takmålning i Stockholm är gjord krävs mycket lite efterarbete. Självklart behövs det städas undan något, men sedan håller färgen på taket bra.

 

 

25 May 2017