Så får du en säker och lyckad trädfällning

Vill ni förbättra utsikten eller bara få in lite mer sol på tomten genom att fälla några tallar? Det är mycket som kan gå fel, så tänk er noga för innan. Det är heller inte säkert att ni får.

Självklart får man inte fälla grannens träd eller de som tillhör kommunen. Men även i sin egen trädgård kan man behöva lov från kommunen då man vill fälla träd. Ibland finns träd inritade i detaljplanen och kan även vara K-märkta. Kontakta därför stadsbyggnadskontoret och kolla detta innan fällningen. Innan man fäller trädet för att man kanske vill ha en bättre utsikt ska man också fundera på varför det en gång kan ha planterats där. Ett träd kan nämligen fylla en funktion då det även påverkar dränering, temperatur och vind. Ett träd kan alltså minska husets uppvärmningskostnad.

Både sjuka träd och de som kan innebära fara för människor och egendom bör tas ner

Ibland kan det bästa vara att fälla ett träd. Speciellt om det är sjukt eller kanske har vuxit sig alltför stort och riskerar att skada omkringliggande fastigheter. Det finns några saker som man bör tänka på för att lyckas med sin trädfällning. Träd skapar relationer till människor så ibland kan grannar och boenden bli chockade då man tar ner ett träd. Informera dem gärna innan och berätta varför det är bättre att trädet tas ner. Att såga ner ett större träd kan också vara farligt om man inte vet vad man gör och har total koll på hur trädet faller. Både människor och fastigheter kan skadas. Därför kan det vara säkrast att anlita en arborist som tar ner trädet säkert i flera delar.

Anlita en utbildad arborist för en säker trädfällning

Innan man anlitar en utbildad arborist kan man be om en offert på vad som ingår i priset. Vill man ha trädet uppsågat till ved eller kanske bortforslat? Eller kanske det räcker med att det beskärs och att några stora grenar tas bort? Eller blir det bäst om trädet jämnas med marken? Eller kan man kanske låta en bit av stammen vara kvar och låta andra växter klättra och bilda en slags skulptur. Många låter hela stammen ligga kvar då den fällts som en vacker detalj i trädgården. Speciellt då det är en lite större stam, och låter sen naturen sakta göra sitt. En utbildad arborist kan hjälpa till med en säker trädfällning och ge goda råd.

20 Jul 2020