Relining – Samma tjänst men av olika företagsgrupper

Relining är i korthet ett sätt att invändigt renovera befintliga rörledningar. Fastigheter med dåliga rör var tidigare tvungna att göra stamrust vilket varit mycket kostsamt. Med metoden som relining innebär att ingreppet snabbare och smidigare och blir även betydligt billigare. Detta eftersom någon större rivning inte behöver genomföras. De befintliga rören renoveras eller byts ut på ett enklare sätt. Däremot bör det ses som ett komplement till stamrust – inte som ersättning. 

Det är ändå ett relativt kostsamt projekt och inte minst om en hel bostadsrättsförening ska utföra detta så det är viktigt att ta in offerter från flera olika företag för att därigenom hitta ett passande företag utifrån kompetens och kostnadsnivå. Här gäller det som kund att tänka något bredare än vanligt. Tre företag i Stockholm som erbjuder relining kan visas upp som ett tydligt exempel.

Företag 1 (Med fokus på analys) – För att avgöra om relining är ett alternativ krävs grundläggande undersökningar. Detta företag har, i likhet med flera företag i Stockholm, valt att lägga fokus på dessa analyser. När man läser om deras tjänster så finns bland annat TV-inspektioner, filmning och relining. De erbjuder alltså relining men fokuserar sina tjänster på undersökningsdelen. Det går därmed att anlita dem för undersökning även om man sedan inte anlitar dem för relining.

Företag 2 (Relining Stockholm) – Företaget presenterar sig själva enbart med fokus på relining och att detta utförs i Stockholm. Här skiljer de sig något mot övriga företag då de har så smal inriktning både gällande tjänst och område. Eftersom det är ett större arbete så finns det flera företag som ligger i Stockholm som har betydligt större arbetsområde än enbart Stockholm. Men här har man valt en smalare profil. Företagsnamnet vittnar även om att det är just relining som de arbetar med.

Företag 3 (Bygg och relining) – Det tredje företaget har ett företagsnamn där både Bygg och Relining finns med. Det återspeglar även utbudet av de olika tjänster som erbjuds. Hos dem går det att beställa större byggprojekt där relining är en. Här har man alltså en bredare kompetens än företaget ovan.

Vad innebär det för dig som kund?

När det är dags att beställa offerter från olika företag finns en fördel att söka efter dessa inom flera olika områden. De som söker på Google efter ”Relining Stockholm” kommer till mycket stor sannolikhet få upp Företag nr 2 i beskrivningen ovan. Detta eftersom de nästan enbart har denna tjänst. Chansen att företag nummer tre kommer att synas högt bland sökresultaten är däremot inte lika stor. De har ”bygg” som deras huvudtema men har en inriktning mot reling. Detta i likhet med att en snickare är snickare i grunden och på hemsidan kan erbjuda specifika uppdrag inom snickeri.

Som kund kan man alltså både söka efter relining, VVS-företag samt byggföretag. Det kan även finnas en fördel att få in offerter från flera olika företag med olika inriktningar.

 

6 Dec 2017