Rekrytering – fördelar med olika strategier

För den som står inför situationen att rekrytera nya medarbetare så finns det flera vägar att gå. Dels kan man annonsera och sköta hela processen själv och sen kan man också välja att ta hjälp av en byrå som är specialiserad på just rekrytering. Oavsett vilken väg man väljer att ta så finns det ännu en sak att fundera på. Ska man söka upp de mest seniora medarbetarna och försöka få med dem på tåget eller ska man ta in nybörjare och lära upp dem själv? Här kommer ett antal fördelar med respektive alternativ och vi utgår från exemplet att man driver ett arkitektkontor i Stockholm.

Ta in nybörjare

För den som anställer nyutbildad personal till sitt arkitektkontor så finns det en rad fördelar att ta hänsyn till. Några av dessa är:

För den som tar den här vägen så handlar det framför allt om att säkerställa att rätt talanger kommer in som kan utvecklas och behållas över tid. Man får heller inte ha för få seniora medarbetare på sitt arkitektkontor för då är risken att det inte sker någon kompetensöverföring och utveckla av de unga och vetgiriga arkitekterna.

Anställa seniora medarbetare

För den som väljer att rekrytera några av Stockholms mest erfarna arkitekter till sitt arkitektkontor, finns det en mängd andra fördelar att ta med i beräkningarna.

Några av dessa är:

Även här finns en rad fördelar att ta i beaktande och när man ser på fördelarna så känns det som att de allra flesta bör försöka anställda erfarna arkitekter. För den byrå som dessutom erbjuder delägarskap så kan det vara en väg framåt att anställa seniora medarbetare och göra dem till en stadigvarande del av företaget.

Risken är förstås att de yngre talangerna ser sig som omsprungna av någon som kommer in från sidan och därmed söker sig till andra arkitektkontor. En annan utmaning är att en mycket erfaren arkitekt har ett högre löneläge än om man anställer direkt från högskolan. En högre kostnadsbas kräver också att uppdragen blir fler eller mer lönsamma för att det ska bära sig i längden. 

Det gäller helt enkelt att väga fördelarna mot varandra innan man bestämmer sig för hur de kommande rekryteringarna ska se ut. Läs mer här om ett arkitektkontor i Stockholm på: http://www.arkitektkontorstockholm.se.

17 Aug 2018