PVC-fönster är anpassade för svenskt klimat

Om man som husägare ställs inför det faktum att man måste byta fönster så kommer man också att ställas inför två stycken val – primärt – gällande dessa. Antingen så väljer man ett dyrt alternativ som innebär att man köper träfönster eller också så väljer man det betydligt billigare alternativet som heter PVC fönster. Vilket tror vi då att de flesta väljer?

Jo, de flesta husägare i Sverige kommer att välja träfönster och man kommer alltså att göra detta trots att de är betydligt dyrare än vad PVC Fönster är. För att förklara detta, något märkliga val, så ställer vi upp två stycken punkter som ser ut enligt följande:

Valet av träfönster ska inte vara så självklart som många gör gällande. Visst – och här har vi den stora skillnaden numera; i och med att PVC fönster klarar vårt klimat – träfönster är snyggare och är lättare att få att passa in på hus. Denna estetik ska dock ställas mot prislappen och just den tycker vi ska spela en stor roll till varför fler husägare borde överväga PVC fönster vid ett byte.

Du kan läsa mer om olika typer av fönster på www.fönsterstockholm.net.

8 Jul 2017