När du behöver dränera

När man har ett hus där man har upptäckt att vatten tar sig in i husgrunden bör detta omgående åtgärdas för att förhindra skador i huset. Kanske har det redan blivit vatten- och fuktskador på golv och väggar som ligger precis intill blöt mark. Det märks ofta i källare och andra rum under markplan. I marken som omger huset kan det vara stora vattenmängder som man inte vill ha tätt intill huset. Det kan både vara regnvatten och mark som har stora vattenflöden i sig. 

 

Åtgärder

Det mest effektiva sättet att bli av med överflödigt vatten är att göra en så kallad dränering. Vid en dränering är tanken att leda bort grundvattnet från huset. När fukt är problemet kan det inte inte åtgärdas med en dränering speciellt bra. Då kan det vara på grund av bristande isolering. Det är därför viktigt att förvissa sig om vilka problem man har och utröna anledningen. 

Dränera bort vattnet

När man vet att sina problem beror på att stora vattenflöden inverkar negativt på husgrunden behöver man göra en dränering. Då leder man bort vattnet med dräneringsrör i marken runt huset. 

Det kräver ett omfattande schaktarbete med hjälp av tunga grävmaskiner. Det är alltså inget man ska ge sig på som lekman. Det brukar kosta runt 100-150 tkr att få hjälp med det av en byggfirma, men det beror så klart på markförhållanden, storlek på huset och hur mycket vatten som behöver ledas bort från huset. 

Hur går det till?

Kortfattat innebär en dränering att man gräver upp en korridor runt huset på 1-2 meter djupt. Längst ner sätter man sedan dräneringsrör vars uppgift är att leda bort vatten från huset för att inte göra skada. Sedan fyller man upp hålet igen. Då blir det torr och bra jord runt huset. Men det gäller att skapa en lutning bort från huset för att inte få tillbaka problemen igen framöver.

Två olika metoder

Man brukar använda sig av två olika system vid dränering. Ett sätt är att placera en bildande matta av polyeten närmast grundmuren. Utanpå mattan fyller man sedan på med dränerande material med ett skyddande skikt av fiberduk.

Man kan också isolera grundmurens utsida med en värmeisolerande och dränerande skiva. När det gäller att skydda mot fukten bör man även göra ytterväggen varmare. Det går även att kombinera båda metoderna.

Är du i behov av att göra ett dräneringsarbete? Här kan du får mer info och be om en offert: https://www.dräneringsödradalarna.se.

4 Oct 2019