När besiktigades brandskyddet senast?

Som ansvarig för fastigheten måste man hela tiden ha koll på brandskyddet och att brandtätning och brandsäkerhetsutrustning fungerar. Här är några tips på saker som man lätt missar.

Till skillnad från förr i tiden utförs brandtätning idag samtidigt som man bygger och fastigheten delas in i olika brandceller som noga förseglas. Det är viktigt att håligheter som ventilationssystem, rör och kablar brandtätas så att eld och farlig rök inte kan spridas i fastigheten. En brandcell är konstruerad för att hålla eld och rök instängd under en viss tid för att sakta ner brandförloppet. Vid bränder är särskilt tiden viktig så att människor som befinner sig i byggnaden hinner ta sig ut. Genom att sakta ner brandförloppet kan man minimera skadorna eftersom brandkåren då får mer tid på sig att släcka och begränsa elden.

Vad händer med brandskyddet efter renoveringen?

Det är viktigt att regelbundet besiktiga brandskyddet och brandtätningen. Särskilt efter en renovering då det inte sällan händer att brandtätningen inte längre fungerar. Drar man nya kablar eller flyttar en vägg får det konsekvenser för brandtätningen som då måste göras om. Men det händer också att material åldras och måste bytas ut för att säkerheten ska upprätthållas. Skulle en brand uppstå och man inte har sett över brandskyddet eller åtgärdat felaktigt är det inte säkert att försäkringsbolaget betalar ut någon ersättning. Det är därför viktigt att hålla koll på alla slags renoveringar och nyinstallationer som görs i fastigheten för att sedan kunna följa upp med ny brandtätning i de fall där det behövs.

1 Dec 2020