Med håltagning blir luften i Uppsala fri

Håltagning är en mänsklig rättighet. Nja, det kanske är att ta i. Men håltagning kan åtminstone ge kontorspersonalen i Uppsala bättre luft. Alltid något.

Är håltagning nödvändig för att uppfylla mänskliga rättigheter i Uppsala? Det kanske är att gå lite väl långt att hävda att det måste göras hål i betong för att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genevekonventionen ska kunna efterlevas. Men håltagning kan däremot förbättra inomhusmiljön på till exempel ett kontor.

Efter pandemin har det blivit allt vanligare att företag i Uppsala minskar sina lokaler eller samlokaliserar sina verksamheter för att spara pengar på hyror. När allt fler jobbar hemifrån behövs inte lika stora kontorslokaler helt enkelt. Det innebär att det renoveras för fullt i Uppsala just nu.

Håltagning kan i alla fall leda till bättre luft

När man renoverar ett hus som är anpassat efter en viss mängd människor för att det ska få plats ännu fler kan man köpa sig problem om man inte gör om ventilationssystemet. Det kan tyckas dyrt att behöva ta upp nya schakt för att sätta in en mer effektiv ventilation.

Det kan dock vara nödvändigt att göra stora ingrepp i konstruktionen för att få ett fullgott inomhusklimat. Då krävs det förstås håltagning för att nya rör och kanaler ska kunna dras eller för att schakt ska kunna tas upp. Det är kanske ingen mänsklig rättighet men det ger i alla fall de anställda på kontoret bättre luft. Och det är inte fy skam.

29 Jul 2023