Mättekniker i Västerås – mått på rätt sätt

Om du ska köpa en fastighet får du säkert en rad måttuppgifter från säljaren. Men är de korrekta? Anlita en mättekniker i Västerås för korrekta uppgifter!

Det låter som en självklarhet att en säljare av en eller flera fastigheter lämnar korrekta uppgifter. Men inte sällan kan informationen vara av äldre datum. Inom fastigheten kan ombyggnader ha skett. Det kan också vara så att reglerna för hur exempelvis en bostadsarea ska beräknas kan ha ändrats via ett myndighetsbeslut.

Ett byggprojekt kräver en rad mätningar. Det är givetvis viktigt att följa de beslut som stipuleras i bygglovshandlingarna. Byggnaderna ska hamna i rätt läge på en tomt. Om inte, kan en byggherre råka ut för skadestånd eller till och med att byggnaden måste rivas.

Mättekniker i Västerås – precisionsmätning

Du arbetar för ett byggföretag som ska exploatera ett helt nytt markområde, där ett antal hyreshus ska uppföras. Bygglovshandlingarna visar vilka regler som gäller för projektet. Som byggherre är ditt företag ansvarig för att reglerna följs. Byggnaderna måste hamna på rätt plats och för det krävs korrekt utsättning, vilket görs av en mättekniker.

Det är naturligtvis inte fel att ha tillgång till ett gammaldags måttband. En mättekniker i Västerås arbetar dock med andra mätinstrument, Det kan handla om att använda laserteknik och 3D-scanning. Och givetvis kan viss mätning även göras med hjälp av modern drönarteknik. Inför schaktning görs en grov utsättning med stakkäppar. Därefter görs en precis utstakning och lägeskontroll innan en husgrund ska börja gjutas. Mätningarna blir ett bevis på att bygglovet följts.

Läs mer om en mättekniker på denna sida: mätteknikervästerås.se

9 May 2023