Markarbeten är viktiga

Om man ser till hur olika byggnationer tar sin början så handlar det om att man gräver, schaktar och planar ut marken där dessa ska stå. Detta moment kallas markarbete och vikten av detta ska absolut inte underskattas – det är tack vare ett bra markarbete som byggnationen i fråga kan hålla under flertalet år. Dåliga markarbeten ger i sin tur lutande och ihopfallande hus som sedan måste – till en dyr kostnad – måste korrigeras.

Det är också här som många privatpersoner gör fel; man underskattar vikten av markarbeten vid sina byggnationer och detta oavsett om de gör dem på egen hand eller om de anlitar ett företag för ändamålet. För att förklara vad vi menar med detta så kan vi säga att det handlar om att du ska bygga ett fristående uterum som ska placeras bredvid ditt befintliga hus i Stockholm.

Markarbetet som rör detta har du beslutat dig för att genomföra på egen hand och du hyr de maskiner som behövs av ett företag som är verksamma inom maskinuthyrning i Stockholm.

Två vanliga fel begås

Det som du gör fel här – detta är generellt sett – är att du är för ivrig med att komma igång med byggandet. Du vill liksom få markarbetet avklarat så att du kan sätta igång att bygga det uterum som du alltid drömt om. I slutändan så kommer detta att stå dig dyrt och det är något som visar sig då det färdiga uterummet plötsligt – efter några år – står i en slags kursiv stil snarare än rakt.

Det här är det vanligaste felet rörande olika markarbeten där privatpersoner själva beslutat sig för att hålla i spakarna. Om vi ser till felet som begås – trots att man anlitar professionell hjälp – så handlar det om att försöka spara pengar.

Det finns nämligen ett litet moment som sker innan ett markarbete sätter igång och detta i form av att genomföra en geoteknisk undersökning. Genom en sådan så säkerställer man nämligen att marken verkligen går att arbeta på och om huruvida exempelvis då ett fristående uterum i Stockholm kan placeras där. Det är nämligen inte säkert att du – bara för att du har ett befintligt hus på tomten – kan få plats med ytterligare en byggnad.

En geoteknisk undersökning behövs i Stockholm

Innan du anlitar ett företag för markarbeten så bör du således anlita ett företag för denna geotekniska undersökning; något som kostar pengar, men som ändå är betydligt billigare än om arbetet i fråga helt stannar upp.

Det företag som du anlitat för markarbetet kan nämligen – mitt i jobbet – upptäcka att marken och grunden i fråga är för riskabel att bygga på. Då det kommer till markarbeten och vad som gömmer sig flertalet under jord finns det nämligen inga garantier – en geoteknisk undersökning kan ge dig svaren du behöver.

De två fel som begås är alltså dels att man fuskar eller dels att man försöker spara pengar; båda medför stora risker som dessutom kommer att kosta väldigt mycket mer än vad de smakar. Då det gäller markarbeten så måste man se kostnaden som sekundär då det primära alltid handlar om kvalitet som gör att byggnaden står emot tidens tand.

20 Jun 2017