Målning och renovering av träfasad

Är det dags för en ommålning och fasadrenovering? Klart är att det är mycket jobb som ligger framför dig. Bara att måla om fasaden är ett omfattande arbete som tar en hel del pengar och energi. Många väljer att anlita en firma som sköter fasadrenoveringen åt en. I större städer som Stockholm och Göteborg har man ofta flera firmor att välja mellan.

Oavsett om man gör det själv eller inte är fasaden husets yttre skydd, tillsammans med taket. Oavsett om man har träfasad, putsfasad eller någon typ av fasad krävs ofta en fasadrenovering för att hålla den i gott skick. Träfasader blir med tiden ruttna och om en fasadrenovering aldrig görs blir den i dåligt skick på efter ett tag.

Påverkar läget?

Hur ofta man bör göra en fasadrenovering i Stockholm (om man har träfasad) kan till viss del bero på läget. Till exempel kan någon på Västkusten behöva göra det oftare än någon i Stockholm. Detta eftersom det förekommer slagregn och i allmänhet hårdare väder och vind där. I Stockholm tenderar detta att vara ganska milt.

Det beror också på hur väl man anpassar för klimatet. Bor man på den svenska västkusten kan det till exempel vara bra med liggande paneler. Detta eftersom det skyddar väl mot väder och vind. Dock rinner inte vattnet av lika lätt som på en stående panel. Alltså kan en stående panel passa bättre i Stockholm än på Västkusten och tvärtom vad gäller liggande paneler.

Varje del skall undersökas

Vid en fullgod fasadrenovering undersöks varje del av fasaden och alla delar som är av bristande kvalitet tas bort och ersätts. Ofta räcker det med att helt enkelt byta ut vissa delar och att underhålla målningen, men det händer att den bästa lösningen är att byta ut hela träpanelen och måla om den. För att resultatet efter en fasadrenovering ska bli i enlighet med ens förväntningar, gäller det att inte slarva med något steg över huvud taget. Ett gott resultat är inte bara trevligt att titta på, utan innebär också att huset får bättre verktyg för att stå emot vatten, väder och vind.

Göra det själv eller anlita en firma?

En komplett fasadrenovering kan vara svår att göra på egen hand om man inte har förkunskaperna. Således är det många som väljer att anlita en firma för jobbet. Nackdelen är givetvis att det kostar mer pengar än om man gör det själv. Samtidigt slipper man lägga ner en hel del tid och energi för att på egen hand få ett proffsigt resultat.

29 Nov 2017