Kabelmärkning för ett mer effektivt bygge

Ordning och reda – pengar påfredag, eller hur? När man arbetar på en stor byggarbetsplats gäller det att ha ett system när det kommer till rör-, kabel- och ledningsdragningar. Man behöver veta varifrån de kommer och vart de ska. Har man då inget bra system för det, blir det till att anvädna sig av papperslappar och märkpennor som underlättar minnet. Men ju längre tiden går, bleknar papperslapparn och märkningen kan försvinna. Då är det bättre med en märkning på både kablar och ledningar som inte förstörs av tiden eller flitigt användande.

Kabelmärkning

Vill man behöva märka kablar, finns det antingen hylsor som man kan fästa på alla kablarna eller märkning som görs direkt på kablarna. Antingen kan man märka dem med ett standardiserat system som alla känner till. Då kan även andra på arbetsplatsen veta vart de ska och varifrån de kommer. Eller så kanske man har ett eget system och vill beställa märkningen efter det egna systemet. Har man då varit noggrann med att dokumentera det egna systemet så att andra förstår sig på det så kan andra hantverkare arbeta efter samma system.

Ledningsmärkning

Det finns även här standardiserade system för dragning av elledningar. Då kan man som elektriker eller hantverkare arbeta efter det standardiserade systemet när man drar ledningar. Men även här kan man välja att arbeta efter en egen märkning på ledningarna. Man väljer själv hur man vill göra med ledningsmärkningen. Och även här kan man välja om märkningen ska vara på själva ledningen eller på en hylsa som fästes på ledningarna. 

Det hela började på 1960-talet

Systemet med både kabelmärkning och ledningsmärkning kommer från ett svenskt företag. Tanken kanske inte var så unik, men det unika var då att någon satte detta i system. Det började med att Knut Wall, som gett namn åt företaget märkte kablar med penna för hand och sedan brände fast märkningen. Sedan dess har systemet med kabel- och ledningsmärkning utvecklats och digitaliserats och företaget har sålts i flera omgångar. Numera görs detta på internet och man kan välja märkning digitalt, man väljer hylsa eller märkning direkt på kablar och ledningar, och enligt valfritt system med standardiserat system eller efter ett eget system. Sedan kommer produkterna på posten.

Finns fortfarande i Sverige

Företaget Knutwall finns fortfarande i Sverige, men vem som helst kan lägga in en beställning av dem. De finns representerade i flera olika europeiska länder och är nåbara från vilket land som helst.

20 Apr 2019