Jobba som målare i Stockholm – vanliga frågor

Bor du i Stockholm och funderar på att utbilda dig till målare? Eller har du tankar kring målaryrken generellt? Här följer några av de vanligaste frågorna kring ämnet.

Vilka utbildningsvägar finns?

Är du ung (max 18 år) kan du försöka komma in på byggprogrammet på gymnasiet. Inom byggprogrammet väljer du sedan inriktning mot måleri. Utbildningen är komplett och du kan efter gymnasietiden söka jobb hos måleriföretag.

Är du äldre är det främst lärlingsutbildning som gäller. Det betyder att du kontaktar en målare som du vill vara lärling hos och att den målaren sedan anmäler detta till Måleribranschens yrkesnämnd.

I vissa fall kan även kortare utbildningar genomföras hos arbetsförmedlingen.

Vad tjänar en målare i Stockholm?

På Måleriföretagens hemsida framgår att en målare får ca 27 000 kr i brutto som ny på arbetsmarknaden. Går du som lärling får du också lön men då betydligt lägre. Men detta är ju även en utbildningsperiod som gör att du blir utbildad målare och sedan kan få högre lön.

Kan jag specialutbilda mig?

Ja, det finns ett flertal specialutbildningar för målare. Den utbildning som ges på gymnasiet eller via en lärlingsutbildning är grundläggande. Sedan kan du läsa fördjupade kurser som gör att du får spetskompetens och kan utföra speciella arbeten. Detta medför även att du ofta kan kräva något högre lön. Exempel på måleriarbeten som kräver spetskompetens är dekorationsmålning, rostskyddsmålning och våtrumsmålning.

Ibland finns utbildningar som anordnas av fackförbund eller branschförbund. Det finns även privata skolor i Stockholm som har olika inriktningar gällande måleri. En del ger möjlighet till studiebidrag medan andra måste bekostas helt på egen hand.

Är det lätt att få jobb som målare i Stockholm?

Överlag är målare ett bristyrke i Stockholm. Detta i likhet med ett flertal andra hantverksyrken. Utifrån detta är arbetsmöjligheterna stora. Samtidigt efterfrågas ofta en viss erfarenhet innan en anställning kan erbjudas. Att gå som lärling är ett sätt att visa upp sina kunskaper. En annan väg är att hoppa in som timvikarie. Söker du jobb som målare i Stockholm och inte får något jobb bör du se över ditt CV och ditt personliga brev. Kanske kan du skaffa någon ny erfarenhet som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden?

Hur många tjejer är målare?

Oavsett vilken stad som fördelningen jämförs i så är det fler killar än tjejer som arbetar som målare. Det blir däremot allt fler tjejer som söker denna utbildning vilket kan tyda på att fördelningen kommer att jämna ut sig i längden. Ser man på lärlingsplatser är ca 25% tjejer.

Kan jag jobba med måleri utan att ha utbildning?

Det finns yrken inom måleribranschen som inte kräver någon utbildning. Ett yrke är servicearbetare. Du kommer då få genomföra en hel del arbeten som liknar vad målaren gör. Däremot kommer du inte få genomföra arbeten som tydligt kräver den kompetens som målaren har. Du kan alltså exempelvis få måla enklare arbeten. Har du haft detta yrke ett tag finns chans för validering vilket gör att du kan tillgodoräkna dig viss kunskap inom en utbildning.

Läs mer om målaryrket på http://www.malarestockholm.nu/.

21 Jun 2017