Ingen välfungerande BRF utan underhållsplaner

Det kan tyckas vara en ren självklarhet att ha underhållsplaner men många saknar ändå dessa. Att planera underhåll minskar kostnader och ökar säkerheten.

Som privatperson kanske man kan klara av sin fastighets underhåll på lös basis, beroende på kontantkassa och behov. Att föra över den principen till en fastighet som inrymmer en BRF eller hyresgäster är inte alls att rekommendera. Har man en ansvarsposition i något av dessa alternativ behöver man definitivt ha mera kontroll och framförhållning.

Noggrann planering av underhåll gör att man på ett smidigt och ekonomiskt sätt kan planera olika åtgärder i fastighetens skötsel. Är det dags för stambyte? Detta måste i så fall planeras noggrant och i god tid då det dels innebär en större kostnad, dels betyder vissa olägenheter för boende. Nu inträffar inte just den åtgärden speciellt ofta.

Underhållsplaner ger alla möjligheter

Alla inser förstås att det bästa sättet att undvika skador och problem är att arbeta proaktivt med underhåll. Att byta eller förnya rörsystem och ventilation innan akuta problem visar sig kostar förstås mindre. Dock krävs det en smart och kunnig ledning som vet att sköta sina uppgifter, kontinuerligt och samvetsgrant. Att upprätta detaljerade underhållsplaner ska alltid starta med en grundlig teknisk undersökning av den aktuella fastigheten.

Det företag man väljer att anlita kommer att inleda processen med att kontrollera saker som dränering och ventilationssystem. De yttre delarna ska också inspekteras för exempelvis behov av fasadarbeten eller takbyten. Fönster och gemensamma utrymmen kontrolleras. Då man gått igenom huset eller husen kan man sedan planera underhåll – var, när och hur, och inte minst ekonomi.

18 Mar 2023