Inför bygget

När man ska bygga ut befintlig byggnad eller bygga nytt är det avgörande för ett bra resultat att marken är stabil att bygga på. Man måste helt enkelt förbereda marken innan man kan börja bygga på den.

Det gäller även om man ska bygga en trädgårdsgång, pool, altan eller andra mindre arbeten. När man behöver dränera en villagrund krävs omfattande markarbeten för att få bort vatten och fukt för att inte få problem i framtiden.

Ombyggnation eller nybygge

När man ska bygga på en tomt är det mycket viktigt att besikta marken noggrant för att det ska bli ett bra slutresultat. Det gäller att undersöka hur mycket vatten det finns under jorden. Ibland behöver man dränera och få bort vatten för att inte marken ska vara för lös att bygga på. Det gäller också att se över markens lutning. Det vanligaste är att man gräver stora håll och fyller med marksten för att säkerställa att marken håller och inte kommer att röra sig över tid.

Trädgårdsanläggning

Har man stor lutning eller ojämnheter på tomten kan man gör markarbeten för att få en plan och vacker trädgård. Det kan även vara mindre berg eller stora stenar som irriterar villaägaren.

Då görs markarbeten med grävmaskin för att forma och jämna ut mark. Man kanske vill ha snygga gångar med stenplattor.

Dränering

Det är lätt hänt att grundvattnet tränger in i villornas källare och väggar. Då görs markarbeten i form av dränering där man leder bort vattnet och bättra på tätskikt och isolering som gör att huset är väl rustat för framtiden.

Pooler eller dammar

Det har blivit mer och mer populärt med egna pooler och dammar i våra trädgårdar. Det krävs då markarbeten för att säkerställa att marken är stabil och säker innan man anlägger själva poolen. Det måste såklart även vara jämn och rak grund när man bygger olika varianter av pooler och dammar.

Attefallshus

När man behöver mer plats hemma är det många som tänker sig att bygga ett attefallshus. Då får man ett extra hus på tomten utan att bygglov. Men även då behöver man såklart se till att marken är preparerad för ett hus. Man behöver bearbeta marken grundligt för att grunden ska vara rak och säker för ett nytt hus, även om det inte äs så stort. Man behöver låta en grävmaskin gräva och lägga i sand och grus innan man gjuter en betonggrund för huset att stå på.  

 

3 Jun 2019