Industriportar i Stockholm för ditt företag

När du söker industriportar i Stockholm är det viktigt för ditt företag att få en professionell installation och att portarna uppfyller alla säkerhetskrav.

Vissa saker ska bara funka. Portar och dörrar är några av de sakerna. Det finns få saker som är lika frustrerande som att bli utelåst, eller stå framför en motordriven port som inte fungerar. När det gäller industriportar är det extra viktigt. De används frekvent och utsätts för ett annat slitage än en ytterdörr till en villa. Det kan även vara så att portarna används av många olika personer, samtidigt som det ställs höga krav kring säkerhet.

Industriportar används bland annat vid industrianläggningar, lager och lastkajer, vilket ställer höga krav på säkerhet, kvalitet och miljömärkning. Du kan ju tänka dig vilket kaos det skulle bli om porten vid en stor lastkaj går sönder och både transporter och produktionen blir stillastående. Frustrerande och väldigt oekonomiskt. Det är därför det är viktigt med pålitlig utrustning.

Pålitliga industriportar underlättar

En port är inte bara till för att hålla obehöriga ute, den kan vara så mycket mer. När du väljer industriport är det viktigt att tänka över dina behov. Behöver du hålla kyla ute, eller inne? Ska porten kunna öppnas både manuellt och automatiskt? Ska det vara en takrullarport eller en slagport? Du behöver även ta i beaktning vilken slags byggnad porten ska sitta på, eftersom olika konstruktioner har olika regler.

När du ska installera industriportar i Stockholm är det viktigt att minnas att porten ska servas och kontrolleras. Vanligtvis ska portar inspekteras två gånger per år. Då kan det vara skönt att anlita någon som kontinuerligt utför service på portarna, för att förhindra skador på port, material och personer.

8 Aug 2022