Hyra container – men inte vilken container som helst!

Hyra container är ett bra alternativ för företag som vill undvika nyproduktion. Det finns mer än bara standardcontainers att hyra – till exempel kylcontainers.

Du vet väl att en container inte bara är för skräp? Faktiskt kan vissa containermodeller vara riktigt billiga alternativ för lagerhållning. Om du vänder dig till rätt leverantör kan du till och med få tag på en specialbyggd container som passar dina behov som handen i handsken.

Om du drar dig för att investera i ett inköp av container, kan du överväga att hyra en. Det finns både nya och gamla (begagnade) containrar på hyresmarknaden. Att hyra container är ett sätt du och ditt företag kan bidra till minskad nyproduktion i världen, vilket många anser vara en bra typ av miljöarbete.

Hyra container för kylvaror, frakt eller förvaring

Om du vill hyra en container bör du först bestämma dig för vilken typ av container du vill ha. Som redan nämnt finns det en containertyp för i stort sett alla behov – inklusive kylcontainers för sådant gods som behöver hålla en viss temperatur. Kylcontainers brukar komma i storlekar om 20 eller 40 fot.

Du bör också tänka på om du har för avsikt att frakta containern, eller om den är tänkt för förvaring på en fast plats. Det kan finnas vissa typer av standardmått att ta i beaktande, för de containrar som ska åka på till exempel fraktfartyg. Konsultera din leverantör av container för att få veta mer om vilken typ av container som är rätt för dig.

20 Nov 2022