Hur löser man transport och underhåll vid höga byggen?

Mindre hus kan man bygga på egen hand, så länge man är händig och har vissa förkunskaper. Saker som el och VVS kommer dock alltid att behöva lejas ut på behöriga entreprenörer – såvida man inte är utbildad själv. För större byggen ser dock verktygen väldigt annorlunda ut. Klätterplattformar och materialhissar är sällan något som krävs för privatpersonen som ska bygga en villa. Vid höga hus är det här dock ofta nödvändigt för att arbetet ska kunna genomföras på ett bra sätt. Likaså gäller underhåll, när huset väl är byggt.

Klätterplattformar

Klätterplattformar används för de riktigt höga husen. Med dessa kan man till exempel myra, måla eller lackera på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Ofta är dessa ett självklart alternativ för byggen på höga höjder, men det är inte ovanligt att de även används på lite mindre hus. Ned till ungefär tio meter kan du se en klätterplattform användas – även om det är vanligare att de syns lite högre upp än så.

Materialhissar

Återigen något som krävs vid höga byggnader. Materialhissar är knappast värt att installera för den som ska bygga ett fritidshus eller en mindre, fristående villa – det blir helt enkelt inte värt kostnaderna. En materialhiss monteras i princip alltid med samma baskomponenter, vilket är mast, plattformsdäck och drivenhet.

Olika tillverkare erbjuder, utöver detta, ofta mängder av olika tillval. Till exempel kan vissa hissar köras i olika hastigheter och för olika vikter. Är man ansvarig för att hyra in en dylik hiss har man sannolikt erfarenheten att kunna avgöra vilken vikt och vilka tilläggsfunktioner som krävs. Annars är många tillverkare och återförsäljare glada att kunna hjälpa till och se vad som passar just ditt bygge bäst.

Transportplattformar

Transportplattformar och klätterplattformar har vissa likheter, men är inte alls samma sak. Medan klätterplattformar huvudsakligen används för att arbeta ifrån, används transportplattformar för att transportera, precis som namnet avslöjar. Vanligt är att man transporterar både personal och material i dessa hissar. Materialhissar må kanske vara mer konventionella, men transportplattformar är ett säkert alternativ till dessa.

Bygghissar

Bygghissar är ett väl beprövat alternativ som kan användas på låga såväl som höga byggnader. Transporterna, som avser både personal och material, sker givetvis i en vertikal riktning. Ofta används dessa för till exempel nybyggen, stora renoveringar eller vid skeppsvarv och brobyggen. Ett mångsidigt alternativ som används i många, många decennier. Transportplattformar har normalt visserligen ett större plattformsdäck – men det är inte nödvändigt för alla byggnationer. Vad man faktiskt bör använda beror helt och hållet på ens behov. För att komma fram till den man bör använda är det i nästan alla fall bäst att helt enkelt samråda med tillverkaren eller försäljaren av byggtillbehören.

25 Oct 2017