Hjälp med rörinspektion i Stockholm

Skulle ni vilja veta hur husets rörstammar mår? Ta i så fall hjälp av ett företag specialiserat på rörinspektion i Stockholm och få rören filmade invändigt.

Stopp i avloppet och vattenläckor kan orsaka stora renoveringskostnader och det lönar sig därför att hålla koll på rörledningarnas skick. Genom att låta ett företag som är specialiserat på rörinspektion undersöka och besiktiga rören får man veta hur de mår. Då hinner man ofta åtgärda problemen innan de stora skadorna uppstår, vilket kan spara en hel del pengar.

En rörinspektion är också nödvändig inför ett stambyte eller stamrenovering för att utröna hur rören är dragna och om alla rörstammar måste bytas eller om vissa klarar sig med en relining. Undersökningstekniken fungerar även på dagvattenledningar, dräneringsrör, brunnar, avloppsrör, ventilationsrör med mera. Privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar kan alla beställa en rörinspektion.

Hur mycket kostar en rörinspektion i Stockholm?

Vid en rörinspektion för man in en liten kamera i rören och man kan då upptäcka, sprickor, smuts och föremål som fastnat, trädrötter som trängt igenom med mera. Det är inte bara då man misstänker att något är fel som det kan vara bra att göra en rörinspektion. Undersökningen kan också vara bra att göra i samband med att man ska köpa eller sälja en fastighet i Stockholm.

Hur mycket det kostar att få en rörinspektion utförd beror till stor del på arbetets omfattning och storleken på fastigheten eller rörsystemet. Men ibland kan priserna också skilja mellan olika aktörer och det kan därför löna sig att ta in mer än en offert innan man bestämmer sig.

15 Jul 2022