Håltagning på kontoret i Västerås

Istället för att tacka nej till lokalen i Västerås på grund av för små rum kan man boka in håltagning. På så vis kan man skapa de ytor man själv önskar.

Frustrerad hade Erik tackat nej till ännu en lokal. Den lilla restaurangen han ville öppna fanns tydligt i hans huvud. Därför var det svårt att hitta en lokal han kunde acceptera. Det verkade vara en omöjlighet och han behövde tänka om. Han hade en kvar att titta på under eftermiddagen som han tänkt avboka men beslutade sig för att se.

Precis som han väntat sig passade inte heller denna lokal hans syfte. Skillnaden skulle visa sig vara att lokalen visades av en annan mäklare. Istället för att bara visa lokalen hade denne några briljanta idéer. När Erik sade att lokalen hade för små rum kontrade han med att det alltid gick att göra en håltagning.

Håltagning, vad är det?

Mäklaren måste ha sett Eriks frågande min för han började förklara. Det handlade inte om några egentliga hål. Håltagning innebar att man slog ut en vägg och få ett större rum. Ett företag som arbetar med betonghåltagning i Västerås anlitades för att komma och se om det fanns möjlighet att göra detta.

Väggen som Erik ville ha bort var bärande. Han hade trott att det var samma sak som att den inte fick röras. Men där hade han fel. Företaget kunde sätta upp stärkande balkar och bekymret var ur vägen. Nöjd med svaret gav Erik sitt ja till mäklaren och affären kunde sättas i rullning. Sen kunde håltagningen börja och restaurangen få sin perfekta form.

6 Feb 2023