Grundläggande tips om ventilation

Ett hus kan liknas med ett hjärta som ständigt behöver ny fräsch luft för att må bra. En väl fungerande ventilation och luftomväxling är även positiva faktorer för både hälsa och komfort. Här bjuder vi på några grundläggande och användbara tips kring ventilation.

I dagens samhälle tillbringar vi en stor del av vår tid inomhus. Därför är vårt välbefinnande mycket beroende av en fungerande ventilation. Har huset en trög och långsam luftomsättning så koncentreras giftiga gaser från bland annat byggmaterial, fukt och ofräscha dofter inomhus.

Tapetsera absolut inte över ventiler

Viktigt är att inte tapetsera över eller sätta igen husets ventilation på något sätt. Då är risken stor att luftfuktigheten höjs i huset, vilket i sin tur medför en utökad risk för mögel och andra typer av fuktskador. Trots detta finns det många äldre villor där ventilationen har satts igen i missriktade försök att spara energi.

En annan faktor som ofta påverkar ventilationen negativt är villor där olje- och vedeldning har bytts ut mot moderna värmepumpar. Detta leder ofta till att skorstenens förmåga att ventilera försämras.

Aktiviteten påverkar ventilationen

Det man gör i en villa påverkar också ventilation och innemiljö. När ett äldre par flyttat ut ur ett hus och ersätts av en familj med tre barn och hund så kan plötsligt ett tidigare fullt tillräckligt ventilationssystem bli för litet. Fler personer delar på samma luft och ett intensivare duschande påverkar även luftfuktigheten. Ett bra sätt att kontrollera luftkvaliteten kan man göra mätningar av luftfuktighet och koldioxid. Den relativa luftfuktigheten ska ligga någonstans mellan 40 och 60 procent och kan mätas av vem som helst med en enkel hydrometer. Koldioxiden kan mätas med en mätare som kostar 1500 kronor och uppåt. Visar koldioxidmätaren på 1000 ppm eller mer så har du en för dålig ventilation. Allergi, huvudvärk och astma är andra vanliga symptom på att ett hus har för dålig luft.

Två huvudsystem för ventilation

Det finns två olika slags ventilationssystem för villor: mekanisk ventilation och självdrag.

Självdragsventilation fungerar så här: i skorstenen skapas ett undertryck som gör att utomhusluft sugs in genom vägg- och spaltventiler. Självdraget förstärks även av köks- och badrumsfläktar. Hus med självdrag är känsliga för byten av värmekälla, som exempelvis installation av värmepumpar.

Den andra formen är mekanisk ventilation, som kan uppdelas i tre varianter, FTX-ventilation, till- och frånluftsventilation och frånluftsventilation. Problem md luftväxling uppstår inte i hus med mekanisk ventilation, så länge man inte täcker för ventiler på något sätt.

 

21 Aug 2017